PGS.TS. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                        Email: huong.nguyenthilan@hust.edu.vn

Giới thiệu

Phó Giáo Sư Nguyễn Thị Lan Hương là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin Học Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay là:  Đo lường chung, Đo lường và xử lý tín hiệu

Các môn học đảm nhiệm

 • Môn 1. Kỹ thuật đo lường
 • Môn 2. Thiết kế thiết bị đo
 • Môn 3. Đo lường y sinh và môi trường
 • Môn 4. Cảm biến và thiết bị đo thông minh
 • Môn 5. Cảm biến và xử lý tín hiệu

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Định hướng 1. Đo lường chung
 • Định hướng 2. Đo lường và xử lý tín hiệu

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

CT2020.BKA.03 Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ  tư vấn học tập cho sinh viên đại học 

B

Nghiên cứu và chế tạo cảm biến đo khí Co và một số thông số ô nhiễm môi trường khác dựa trên nguyên lý thiết bị RF không chip

B103.02-2014.47

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đốt nóng bề mặt đến đặc trưng của cảm biến hóa học sóng âm bề mặt sử dụng một số vật liệu có cấu trúc nano. Thời gian thực hiện: 1/2015-3/2018.

ASIALINK

Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo các thảm họa thiên nhiên, Dự án khối cộng đồng chung châu ÂU (EU). ASIALINK. 2004-2007.

VLIR-HUT AP07\Prj03\Nr06

Thiết kế phân tích tối ưu hóa các lớp chống nhiễu điện từ của vật liệu dẫn ở dải vi sóng, VLIR-HUT AP07\Prj03\Nr06

VLIR-HUT

Điện tim thông minh, Đê tài VLIR-HUT. Hợp tác quốc tế

KC03.15-06

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống thông minh sử dụng tương tác người máy bằng tiếng nói trong điều khiển

B2008-01-210

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đo nồng độ chì bằng cảm biến chọn lọc ion kim loại trên cơ sở vật liệu polymer ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm

Giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

Sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến. “Cơ sở kỹ thuật đo”, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2009

Khoa học & Kỹ thuật

Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, Phạm Thị Ngọc Yến: “LabVIEW và giao diện người máy”. NXB Khoa học & kỹ thuật, 2008

Khoa học & Kỹ thuật

Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương: “Cơ sở Matlab và ứng dụng”. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2009, tái bản lần thứ 4

Khoa học & Kỹ thuật

Một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng. “Đo công suất tiêu thụ của hộ gia đình trong thời gian thực: Giải pháp và tiềm năng”. Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 124/2018 -007-012, ISSN 2354-1083. 2018.
 2. Triệu Việt Phương, Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Quang Thông. “Implimentation of Seflf-Calibratuob Method For Accelerometer in Inertial Navigation System”. Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 113/2016, ISSN 2354-1083. 2016.
 3. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng. “Khảo sát phụ tải điện trạm BTS nhằm tối ưu hóa sử dụng điện năng”. Chuyên san điều khiển và tự đông hóa (Tạp chí Tự động hóa ngày nay), ISSN 1859-0551. 2015.
 4. Nguyễn Thi Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, “Phương pháp xây dựng tương tác người - máy cho thiết bị công nghiệp, và ứng dụng để tạo cho thiết bị phát tín hiệu điều khiển”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Chuyên san số 9. 2014.
 5. Nguyễn Việt Tùng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thị Lan Hương, “Application of  Localization and event Detection by sound in tele-medicine”, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, Đặc san TĐH 04-2014. 2014.
 6.  Nguyễn thi Lan Hương, “A analog divided method using Analog ADC for conditioning circuit”. Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật , 101-2014. 2014.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Nguyen Thanh Huong, Nguyen Thi Lan Huong, Tan Phu Vuong. “A Printed Wearable Dual Band Antenna for Remote Healthcare Monitoring Device”. The 2019 IEEE- RIVF – International Conference on Computing and Communication Technologies. 2019.
 2. Thanh Huong Nguyen, Si Hong Hoang, Thi Lan Huong Nguyen, Van Phuong Ha, Viet Tung Nguyen, Trung Kien. “High capacity encoding chipless RFID tag based on multi branch H-shaped resonator for sensing application”. The 2018 International conference Vietnam-Japan Symposium of Antenna Propagation (VJISAP). 2018.
 3. Thanh Huong Nguyen, Van phuong HA, Viet Tung Nguyen, Trung Kien DAO, Si Hong HOANG, Thi Lan Huong NGUYEN. “High capacity encoding chipless RFID tag based on multi branch H-shaped resonator for sensing application”. The 2018 Vietnam-Japan International Symposium on antennas and Propagation (VJISAP 2018), SBN: 978-604-67-1081-3. 2018.
 4. Nguyễn Đức Tùng, Hà Văn Phương, Nguyễn Việt Tùng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thị Lan Hương, Hoàng Sĩ Hồng, Nguyễn Thanh Hường. “Multi-bit encoded H-shaped resonator for UWB chipless RFID application”. VJMWW 2017 (Vietnam - Japan Miceroway) ISBN- 978-604-67-0929-9. 2017.
 5. Triệu Việt Phương, Nguyễn Thị Lan Hương , Trịnh Quang Thông. “Xây dựng hệ AHRS trên cơ sở cảm biến  MEMS sử dụng bộ lọc Kalman kết hợp mô hình sai số ngẫu nhiên  AR”. Hội nghị toàn quốc lần thứ ba về điều khiển và tự động hóa VCCA-2015 (tháng 11.2015), ISBN:978-604-913-429-6. 2015.
 6. Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế. “Phương pháp đánh giá thiết bị đo trong điều kiện mới”. Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 6, tháng 5 -2015. 2015.
 7. Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế. “Phương pháp đánh giá thiết bị đo trong điều kiện mới”, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 6, tháng 5 -2015. 2015.
 8. Triệu Việt Phương, Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Quang Thông. “Xây dựng phương pháp tự hiệu chuẩn  cảm biến gia tốc trong hệ dẫn đường quán tính”. Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 6. tháng 5 -2015. 2015.
 9. Triệu Việt Phương, Hoàng Văn Trọng, Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Quang Thông, Experimental Verification of Positioning Algorithm of Moving Objects. Applied for self-made IMU using MEMS Inertial Sensors, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-2014). 2014
 10. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, “Power Supervision for Green Base Station in Cellular Networks using ADE7753”, 2nd AUN/SEED- Net Regional Conference on Energy Engineering ( RCEneE2014). 2014
 11. Dinh-Van Nguyen, Eric Castelli, Trung-Kien Dao, Duc-Tho Le, Lan-Huong Nguyen, and Salim Attig Application of Environment Constraints  in Improving Localization Accuracy. CUTE 2013 Ubiquitous Information Technologies and Applications. 2013.
 12. Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Hương và các đồng nghiệp. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống điều khiển, thu thập và xử lý thông tin của Robot trực thăng trong lĩnh vực nhà thông minh và quân sự. 2012.

 

Phát minh sáng chế