TS. NGUYỄN THANH HƯỜNG                                                                       Giảng viên, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp. Điều phối viên Chương trình tiên tiến ELITECH Tự động hoá và Hệ thống điện                                                    (Mã EE-E8)                                            Tel.024-3869-6211      Email:  huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Hường là giảng viên bộ môn kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, viện điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là điều phối viên Chương trình tiên tiến ELITECH Tự động hóa và hệ thông điện (EE-E8). Hiện đang chủ trì Lab nghiên cứu RFPLUS

 

Các môn học đảm nhiệm

 • Kỹ thuật Đo lường
 • Xử lý tín hiệu
 • Thiết bị đo y sinh và môi trường
 • Biến đổi tín hiệu số và ứng dụng
 • Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo
 • Cảm biến và thiết bị đo
 • Định danh và nhận dạng bằng sóng vô tuyến
 • Dụng cụ và hệ thống tự động hóa đo trong xử lý môi trường
 • Nhập môn kỹ thuật ngành điện

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Cảm biến, đo lường và mạng cảm biến không dây
 • Ăng-ten và các thiết bị vô tuyến và siêu cao tần, ăng-ten ở dải tần milimet, ăng-ten dùng vật liệu tiên tiến và vật liệu dẻo, ăng-ten tiến hoá
 • Trường điện từ, siêu vật liệu điện từ, siêu bề mặt điện từ
 • Công nghệ 5G/6G (thiết bị di động, trạm thu phát,...)
 • Thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường (AR), bản sao số (Digital Twin)
 • Thu thập và quản lý năng lượng không dây, truyền phát năng lượng không dây
 • Công nghệ RFID và RFID không chip
 • Các thuật toán tối ưu tiến hoá, di truyền, bầy đàn... ứng dụng cho mạng cảm biến và các bài toán thiết kế thiết bị siêu cao tần
 • Xử lý tín hiệu, xử lý ảnh, xử lý tín hiệu y sinh
 • Công nghệ FPGA
 • Thiết bị đo và quan trắc môi trường, thiết bị đo y sinh

 

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

Nghiên cứu phát triển nền tảng mạng xã hội phục vụ chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt (Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020 – 2021)

 

Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tư vấn học tập cho sinh viên đại học (Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020 – 2021)

103.02-2018.33

Nghiên cứu các cảm biến khí linh hoạt tự cấp nguồn theo hiệu ứng ma sát điện sử dụng các vật liệu nhạy cấu trúc nano 2D (Đề tài NAFOSTED, 2018 – 2020)

23/FIRST/1.a/HUST

Thiết kế ăng ten linh hoạt và các thiết bị cao tần sử dụng công nghệ in trên các vật liệu mềm phục vụ cho các ứng dụng công nghệ không dây hiện đại (Dự án Quỹ FIRST (World Bank/Bộ Khoa học Công nghệ), 2018-2019)

B2017-BKA-33

Nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến không dây thụ động đo khí CO và một vài tham số ô nhiễm không khí khác ứng dụng nguyên lý thiết bị RF không chip (Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017 – 2018)

T2016-PC-104

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng bộ dịch pha 8 cổng điều khiển khả trình ứng dụng cho điều khiển búp sóng trong anten mảng pha (Đề tài cấp cơ sở (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 2016)

T2016-PC-96

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng bộ dịch pha 8 cổng điều khiển khả trình ứng dụng cho điều khiển búp sóng trong anten mảng pha (Đề tài cấp cơ sở (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 2016)

T2015-055

Xây dựng chương trình phát hiện và phân loại vật cản sử dụng Kinect di động ứng dụng trong điều khiển robot đi lại trong tòa nhà (Đề tài cấp cơ sở (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 2015)

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

1. Thanh Huong Nguyen, Cong Thuan Nguyen. “Modern Printed Circuit Antennas”. Intech Open. 2020. (ISBN 978-1-83880-858-7)

Intech Open

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Trần Đức Quang, Nguyễn Thanh Hường. “Analyzing and designing of star-shaped chipless RFID tag using characteristic mode analysis”. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. 2019.
 2. Hoang Si Hong, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue. “Highly sensitive and low detection limit of resistive NO2 gas sensor based on a MoS2/graphene two-dimensional heterostructures”. Applied Surface Science. 2019. (ISI)
 3. Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, Đào Trung Kiên, Hoàng Sĩ Hồng. “Design and Development of Ultra Wide Band Reader for Automatic Identification Applications based on Chipless RFID”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2019.
 4. Hà Văn Phương, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Minh Hoàng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Việt Tùng. “A simulation platform for sensor networks with interest in energy”. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hoá - Tạp chí Tự động hoá ngày nay. 2019.
 5. Nguyen Hai Ha, Dao Duc Thinh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Huy Phuong, Phan Huy Thach, Hoang Si Hong. “Fast response of carbon monoxide gas sensors using a highly porous network of ZnO nanoparticles decorated on 3D reduced graphene oxide”. Applied Surface Science. 2018. (ISI)
 6. Thanh Huong Nguyen, Cong Thuan Nguyen. “A continuous 360° reflection type phase shifter with low loss variation at 2.4 GHz for indoor localization”. JP Journal of Heat and Mass Transfer, Special Volume. 2018. (SCOPUS)
 7. Van-Nam Hoang, Thanh-Huong Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Tan-Phu Vuong, Nicolas Vuillerme. “Obstacle detection and warning system for visually impaired people based on electrode matrix and mobile Kinect”. Vietnam Journal of Computer Science. 2017.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Ha Van Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Le Minh Hoang, Dao Trung Kien, Nguyen Viet Tung, Nguyen Thanh Huong. “Design and Implementation of an Energy Simulation Platform for Wireless Sensor Networks”. MAPR. 2020.
 2. Thanh Huong Nguyen, Viet Tung Nguyen. “High Data Density Encoding Resonator for Ultra Wideband Chipless RFID Tag”. NAFOSTED-NICS. 2019.
 3. Thanh Huong Nguyen, Tuan Ninh Nguyen. “Design of High Gain Triple Band Antenna for Indoor Wireless Energy Harvesting”. NAFOSTED-NICS. 2019.
 4. Thanh Huong Nguyen, Thi Lan Huong Nguyen, Tan Phu Vuong. “A Printed Wearable Dual Band Antenna for Remote Healthcare Monitoring Device”. RIVF. 2019.
 5. Le Cong Cuong, Dao Trung Kien, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Thanh Huong. “Development of design parameters for data encryption structure by electromagnetic waves”. VCCA. 2019.
 6. Ha Van Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Le Minh Hoang, Dao Trung Kien, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Viet Tung. “Simulating wireless sensor networks powered by solar energy”. VCCA. 2019.
 7. Thanh Huong Nguyen, Cong Thuan Nguyen. “Beamsteering Phased Array Antenna using a Full 360° and Programmable Continuous Phase Shifter for Indoor Localization”. ICCE. 2018.
 8. Thanh Huong NguyenSi Hong Hoang, Thi Lan Huong Nguyen, Van Phuong Ha, Viet Tung Nguyen, Trung Kien Dao. “High capacity encoding chipless RFID tag based on multi branch H-shaped resonator for sensing application”. VJISAP. 2018.
 9. Hoang Si Hong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Van Dua, Hoang Van Phuoc, Nguyen Phong Chau. “Research and design of rice moisture measuring device”. VCCA. 2017.
 10. Nguyen Dinh-Van, Fawzi Nashashibi, Nguyen Thanh-Huong, Eric Castelli. “Indoor Intelligent Vehicle localization using WiFi received signal strength indicator”. ICMIM. 2017.
 11. Nguyen Thu Ha, Phan Dang Hung, Tran Manh Hung, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thanh Huong, Cung Thanh Long, Hoang Si Hong. “A FEM simulation of the influence of the reflector on the response of the passive wireless SAW structure”. VJMW. 2017.
 12. Anh Tuan Nguyen, Thi Thanh Ha Le, Thanh Huong Nguyen. “Design and Implementation of Base Station for Intra-Car Wireless Sensor Network for Intelligent Vehicles”. RCEEE. 2016.
 13. Trung Kien Dao, Cong Thuan Nguyen, Thanh Huong Nguyen. “Design of an 8-port Antenna Array Feeding Network with Programmable Phase Shifter at ISM 2.4GHz Band”. RCEEE. 2016.
 14. Thanh Huong Nguyen, Tan Phu Vuong. “Design of a Small Patch Antenna for Tongue Electrotactile Assistive Device for Blind People”. VJISAP. 2016.
 15. Thanh Huong Nguyen, Minh Hoang Le. “Real time obstacle detection and avoidance using Kinect depth sensor and Pioneer LX mobile robot”. SEATUC. 2016.
 16. Van Nam Hoang, Thanh Huong Nguyen, Thi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “Obstacle detection and warning for visually-impaired people based on electrode matrix and mobile Kinect”. NAFOSTED-NICS. 2015.
 17. Thanh Huong NguyenThi Hue Nguyen, Thi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “A wireless assistive device for visually-impaired persons using tongue electrotactile system”. ATC. 2013.
 18. Thanh Huong NguyenThi Hue Nguyen, Thi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “A wearable assistive device for the blind using tongue-placed electrotactile display: Design and verification”. ICCAIS. 2013.
 19. Thanh Huong NguyenThi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “Antenna Design for Tongue electrotactile assistive device for the blind and visually-impaired”. EUCAP. 2013.

 

Phát minh sáng chế