TS. NGUYỄN THANH HƯỜNG                       Giảng viên, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp. Điều phối viên Chương trình tiên tiến ELITECH Tự động hoá và Hệ thống điện (Mã EE-E8)                                                        Tel.024-3869-6211      Email:  huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Hường là giảng viên bộ môn kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, viện điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là điều phối viên Chương trình tiên tiến ELITECH Tự động hóa và hệ thông điện (EE-E8). Hiện đang chủ trì Lab nghiên cứu RFPLUS. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của TS là cảm biến và xử lý tín hiệu, nhúng và IoT, truyền thông không dây và công nghệ thực tại ảo (VR)/ thực tại tăng cường (AR).

 

Các môn học đảm nhiệm

 • Kỹ thuật Đo lường, Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo 
 • Xử lý tín hiệu, Biến đổi tín hiệu số và ứng dụng 
 • Thiết bị đo điện tử, Thiết bị đo y sinh và môi trường 
 • Định danh và nhận dạng bằng sóng vô tuyến (Cao học) 
 • Dụng cụ và hệ thống tự động hóa đo trong xử lý môi trường 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Cảm biến, đo lường và xử lý tín hiệu 
 • IoT và mạng cảm biến không dây 
 • Công nghệ 5G/6G, ăng ten và truyền thông không dây 
 • Thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường (AR) 
 • Công nghệ RFID và RFID không chip 
 • Thiết bị đo y sinh và môi trường 
 • Các thuật toán tối ưu tiến hoá, di truyền, bầy đàn... ứng dụng cho mạng cảm biến và các bài toán thiết kế thiết bị siêu cao tần 

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2020-PC-019 Nghiên cứu và phát triển cảm biến vi sóng không xâm lấn cho ứng dụng quan trắc từ xa trong công nghiệp hoặc y tế (Đề tài cơ sở phân cấp - ĐH Bách khoa Hà Nội, 2020 – 2021) 

B2020-BKA-12 

Nghiên cứu phát triển nền tảng mạng xã hội phục vụ chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt (Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020 – 2021)

CT2020.02.BKA.03 

Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tư vấn học tập cho sinh viên đại học (Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020 – 2021)

103.02-2018.33

Nghiên cứu các cảm biến khí linh hoạt tự cấp nguồn theo hiệu ứng ma sát điện sử dụng các vật liệu nhạy cấu trúc nano 2D (Đề tài NAFOSTED, 2018 – 2020)

23/FIRST/1.a/HUST

Thiết kế ăng ten linh hoạt và các thiết bị cao tần sử dụng công nghệ in trên các vật liệu mềm phục vụ cho các ứng dụng công nghệ không dây hiện đại (Dự án Quỹ FIRST (World Bank/Bộ Khoa học Công nghệ), 2018-2019)

B2017-BKA-33

Nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến không dây thụ động đo khí CO và một vài tham số ô nhiễm không khí khác ứng dụng nguyên lý thiết bị RF không chip (Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017 – 2018)

T2016-PC-104

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng bộ dịch pha 8 cổng điều khiển khả trình ứng dụng cho điều khiển búp sóng trong anten mảng pha (Đề tài cấp cơ sở (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 2016)

T2016-PC-96

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng bộ dịch pha 8 cổng điều khiển khả trình ứng dụng cho điều khiển búp sóng trong anten mảng pha (Đề tài cấp cơ sở (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 2016)

T2015-055

Xây dựng chương trình phát hiện và phân loại vật cản sử dụng Kinect di động ứng dụng trong điều khiển robot đi lại trong tòa nhà (Đề tài cấp cơ sở (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 2015)

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

1. “Xử lý tín hiệu, Lọc số và DSP”, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thanh Hường (Giáo trình)  

Khoa học và Kỹ thuật, 2020 

2. “Advanced Radio Frequency Antennas for Modern Communication and Medical Systems” (ISBN 978-1-83968-346-6) 

Chương sách: Thanh Huong Nguyen, “Beamforming Phased Array Antenna toward Indoor Positioning Applications” 

Intech Open, 2020 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Nguyễn Thanh Hường, Đào Đăng Toàn, “Phương pháp định tuyến theo cụm trong các mạng cảm biến không dây phân cấp định hướng năng lượng hiệu quả ứng dụng thuật toán di truyền”, Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật, (đã chấp nhận đăng), 2020. 
 2. Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Văn Thắng, “Phương pháp thiết kế bán tự động và tối ưu hóa cho ăng ten băng tần kép sử dụng thuật toán tiến hóa vi phân cho ứng dụng WLAN”, Tạp chí KH&CN Quân sự, số Đặc biệt, 11/2020. 
 3. Lê Công Cường, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Phạm Thị Ngọc Yến, “Mã hóa dữ liệu bằng sóng điện từ sử dụng cấu trúc và vật liệu có khả năng in được”. Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật, số 145 (1), 09/2020. 
 4. Hà Văn Phương, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Minh Hoàng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, “Thiết kế, chế tạo nút cảm biến có khả năng tùy biến phục vụ nghiên cứu, phát triển nền tảng mô phỏng mạng cảm biến”, Tạp chí KH&CN Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 56, 08/2020. 
 5. Trần Đức Quang, Nguyễn Thanh Hường. “Phân tích và thiết kế thẻ RFID không chip hình sao sử dụng phương pháp phân tích chế độ đặc trưng”. Tạp chí Nghiên cứu KH& CN Quân sự, số 64, 12/2019. 
 6. Hoang Si Hong, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue. “Highly sensitive and low detection limit of resistive NO2 gas sensor based on a MoS2/graphene two-dimensional heterostructures”. Applied Surface Science. 2019. (ISI)
 7. Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, Đào Trung Kiên, Hoàng Sĩ Hồng. “Design and Development of Ultra Wide Band Reader for Automatic Identification Applications based on Chipless RFID”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2019.
 8. Hà Văn Phương, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Minh Hoàng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Việt Tùng. “A simulation platform for sensor networks with interest in energy”. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hoá - Tạp chí Tự động hoá ngày nay. 2019.
 9. Nguyen Hai Ha, Dao Duc Thinh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Huy Phuong, Phan Huy Thach, Hoang Si Hong. “Fast response of carbon monoxide gas sensors using a highly porous network of ZnO nanoparticles decorated on 3D reduced graphene oxide”. Applied Surface Science. 2018. (ISI)
 10. Thanh Huong Nguyen, Cong Thuan Nguyen. “A continuous 360° reflection type phase shifter with low loss variation at 2.4 GHz for indoor localization”. JP Journal of Heat and Mass Transfer, Special Volume. 2018. (SCOPUS)
 11. Van-Nam Hoang, Thanh-Huong Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Tan-Phu Vuong, Nicolas Vuillerme. “Obstacle detection and warning system for visually impaired people based on electrode matrix and mobile Kinect”. Vietnam Journal of Computer Science. 2017.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Thanh Huong Nguyen, Do Hanh Ngan Bui, Tan Phu Vuong. “High Gain Folded Loop-based Multilayer Antenna at 2.4 GHz Band for Far-Field RFID Reader”, ATC, 10/2020. 
 2. Hà Văn Phương, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Minh Hoàng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Việt Tùng, “Chế tạo nút cảm biến phục vụ trong nghiên cứu tối ưu hóa năng lượng mạng cảm biến”, Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ 7, 10/2020. 
 3. Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Thanh Hường, “Nghiên cứu và phát triển hệ thống mạng giám sát cửa thoát hiểm và dẫn đường khi có cháy dựa vào thông tin mạng cảm biến LoRa”, Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ 7, 10/2020. 
 4. Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thanh Hường, Hoàng Sĩ Hồng, “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cân và lắc túi máu trong y tế”, Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ 7, 10/2020.
 5. Ha Van Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Le Minh Hoang, Dao Trung Kien, Nguyen Viet Tung, Nguyen Thanh Huong. “Design and Implementation of an Energy Simulation Platform for Wireless Sensor Networks”. MAPR. 2020.
 6. Thanh Huong Nguyen, Viet Tung Nguyen. “High Data Density Encoding Resonator for Ultra Wideband Chipless RFID Tag”. NAFOSTED-NICS. 2019.
 7. Thanh Huong Nguyen, Tuan Ninh Nguyen. “Design of High Gain Triple Band Antenna for Indoor Wireless Energy Harvesting”. NAFOSTED-NICS. 2019.
 8. Thanh Huong Nguyen, Thi Lan Huong Nguyen, Tan Phu Vuong. “A Printed Wearable Dual Band Antenna for Remote Healthcare Monitoring Device”. RIVF. 2019.
 9. Le Cong Cuong, Dao Trung Kien, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Thanh Huong. “Development of design parameters for data encryption structure by electromagnetic waves”. VCCA. 2019.
 10. Ha Van Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Le Minh Hoang, Dao Trung Kien, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Viet Tung. “Simulating wireless sensor networks powered by solar energy”. VCCA. 2019.
 11. Thanh Huong Nguyen, Cong Thuan Nguyen. “Beamsteering Phased Array Antenna using a Full 360° and Programmable Continuous Phase Shifter for Indoor Localization”. ICCE. 2018.
 12. Thanh Huong NguyenSi Hong Hoang, Thi Lan Huong Nguyen, Van Phuong Ha, Viet Tung Nguyen, Trung Kien Dao. “High capacity encoding chipless RFID tag based on multi branch H-shaped resonator for sensing application”. VJISAP. 2018.
 13. Hoang Si Hong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Van Dua, Hoang Van Phuoc, Nguyen Phong Chau. “Research and design of rice moisture measuring device”. VCCA. 2017.
 14. Nguyen Dinh-Van, Fawzi Nashashibi, Nguyen Thanh-Huong, Eric Castelli. “Indoor Intelligent Vehicle localization using WiFi received signal strength indicator”. ICMIM. 2017.
 15. Nguyen Thu Ha, Phan Dang Hung, Tran Manh Hung, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thanh Huong, Cung Thanh Long, Hoang Si Hong. “A FEM simulation of the influence of the reflector on the response of the passive wireless SAW structure”. VJMW. 2017.
 16. Anh Tuan Nguyen, Thi Thanh Ha Le, Thanh Huong Nguyen. “Design and Implementation of Base Station for Intra-Car Wireless Sensor Network for Intelligent Vehicles”. RCEEE. 2016.
 17. Trung Kien Dao, Cong Thuan Nguyen, Thanh Huong Nguyen. “Design of an 8-port Antenna Array Feeding Network with Programmable Phase Shifter at ISM 2.4GHz Band”. RCEEE. 2016.
 18. Thanh Huong Nguyen, Tan Phu Vuong. “Design of a Small Patch Antenna for Tongue Electrotactile Assistive Device for Blind People”. VJISAP. 2016.
 19. Thanh Huong Nguyen, Minh Hoang Le. “Real time obstacle detection and avoidance using Kinect depth sensor and Pioneer LX mobile robot”. SEATUC. 2016.
 20. Van Nam Hoang, Thanh Huong Nguyen, Thi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “Obstacle detection and warning for visually-impaired people based on electrode matrix and mobile Kinect”. NAFOSTED-NICS. 2015.
 21. Thanh Huong NguyenThi Hue Nguyen, Thi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “A wireless assistive device for visually-impaired persons using tongue electrotactile system”. ATC. 2013.
 22. Thanh Huong NguyenThi Hue Nguyen, Thi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “A wearable assistive device for the blind using tongue-placed electrotactile display: Design and verification”. ICCAIS. 2013.
 23. Thanh Huong NguyenThi Lan Le, Thi Thanh Hai Tran, Nicolas Vuillerme, Tan Phu Vuong. “Antenna Design for Tongue electrotactile assistive device for the blind and visually-impaired”. EUCAP. 2013.

 

Phát minh sáng chế