TS Nguyễn Thị Hoài Thu

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

 

Tiến sỹ - Kỹ thuật năng lượng và cơ khí, Đại học Tsukuba, Nhật Bản, 2017

Thạc sỹ - Mạng và Hệ thống điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008

Kỹ sư – Hệ thống điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2006.

 

Tel. + 84 38692009

Email: thu.nguyenthihoai@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 • Phần điện trong NMĐ & TBA
 • Nhà máy Thủy điện
 • Ngắn mạch
 • Các nguồn năng lượng tái tạo
 • Các phương pháp dự báo ứng dụng trong HTĐ (dành cho sau đại học)
 • Các phương pháp tính toán tối ưu (dành cho sau đại học)

Các hướng nghiên cứu chính

Các vấn đề liên quan đến nguồn năng lượng tái tạo và ảnh hưởng của chúng khi kết nối với hệ thống điện như:

 • Tối ưu dung lượng các thiết bị và tối ưu vận hành của hệ thống năng lượng tái tạo trong chế độ tách đảo hoặc kết nối với lưới điện bằng nhiều phương pháp khác nhau.
 • Dự báo công suất
 • Tính bất định của nguồn năng lượng tái tạo.
 • Tìm điểm công suất lớn nhất của PV và tua bin gió.
 • Lưới siêu nhỏ: hệ thống điều khiển theo thứ bậc, kết nối và vận hành trong hệ thống điện.
 •  

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 T2017-PC-103

 1. Tính toán dung lượng tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị dự trữ năng lượng dựa trên mô hình phân tích tổng lượng bức xạ hàng năm (đã nghiệm thu 11/2018).

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Thu Thi Hoai Nguyen, Tomonori Nakayama, Masayoshi Ishida, Power Control Method Using Kalman Filter Prediction for Stable Operation of PV/FC/LiB Hybrid Power System Based on Experimental Dynamic Characteristics, Journal of the Japan Institute of Energy, 2015 Volume 94 Issue 6 Pages 532-541
 2. Thi Hoai Thu Nguyen, Tomonori Nakayama, Masayoshi Ishida, Optimal capacity design of battery and hydrogen system for the DC grid with photovoltaic power generation based on the rapid estimation of grid dependency, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 89, July 2017, Pages 27-39
 3. Nguyễn Thị Hoài Thu, Nghiên cứu tính toán độ phụ thuộc vào lưới điện của hệ thống pin mặt trời/ắc quy tại Việt Nam sử dụng phương pháp tự hồi quy, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 129, trang 6-10, 09/2018.
 4. Nguyen Thi Hoai Thu, Sizing Optimization of a Photovoltaic-Battery system Based on Analysis of the Annual Total Solar Radiation in the North of Vietnam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 225(13), 2020, trang 43-50. 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Thu Thi Hoai Nguyen, Tomonori Nakayama, Masayoshi Ishida, Power Control Method Using Kalman Filter Prediction for Stable Operation of PV/FC/LiB Hybrid Power System Based on Experimental Dynamic Characteristics, Grand Renewable Energy, Tokyo, Japan 2014
 2. Nguyen Thi Hoai Thu, Nakayama Tomonori, Ishida Masayoshi, Downsizing the battery capacity requirement of photovoltaic/ hydrogen systems by adjusting the asymmetric time series using improved prediction - Based power management strategy, 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC) Coimbra, Portugal, 2016
 3. Tomonori Nakayama, Katsuya, Nguyen Thi Hoai Thu, Masayoshi Ishida, A method for capacity designing of a photovoltaic power generation with a battery using annual total amount of solar radiation analysis model, 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC) Coimbra, Portugal, 2016
 4. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Năng Văn, Xây dựng mô hình tính toán độ phụ thuộc vào lưới của hệ thống năng lượng mặt trời/battery dựa trên tổng lượng bức xạ hàng năm, Hội nghị Khoa học và công nghệ Điện lực toàn quốc 2017

 

Phát minh sáng chế