THÔNG TIN CHUNG

TS. Nguyễn Quốc Minh

Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống điện

Viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cell: 0.913.281.695

Email:minh.nguyenquoc@hust.edu.vn

Office: C1-117, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ, chuyên ngành kỹ thuật điện, The University of Texas at Arlington, Texas, USA, 2016

Thạc sĩ, chuyên ngành kỹ thuật điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009

Kỹ sư, chuyên ngành hệ thống điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007

các môn học GIẢNG DẠY

 1. Rơle bảo vệ trong hệ thống điện
 2. SCADA trong hệ thống điện
 3. Nhập môn ngành điện
 4. Khoa học dữ liệu ứng dụng trong hệ thống điện
 5. Kỹ năng viết và thuyết trình tiếng Anh

các hướng nghiên cứu chính

 1. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
 2. SCADA và tự động hóa trong hệ thống điện
 3. Ứng dụng AI trong lưới điện thông minh
 4. Truyền tải điện không dây

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

T2017-PC-094

Nghiên cứu các biện pháp cân bằng pha ở lưới điện  phân phối làm việc ở chế độ không đối xứng

Chủ nhiệm

T2018-PC-062

Phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán tới sự làm việc của hệ thống bảo vệ trên lưới điện phân phối

Chủ nhiệm

CHỨNG CHỈ

Tên chứng chỉ

Nơi cấp

Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning

Coursera

English as a Medium of Instruction

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

   

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Nguyễn Quốc Minh, Lê Thị Minh Châu “Nhận dạng sự cố trên lưới điện phân phối dựa trên trí tuệ nhân tạo”, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 18, No. 9, trang 32-36, 2020.
 2. Nguyễn Quốc Minh, Lê Đức Tùng, “Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn điện phân tán tới sự làm việc của hệ thống bảo vệ trên lưới điện phân phối”, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 18, No. 7, trang 7-10, 2020.
 3. Lê Đức Tùng, Nguyễn Quốc Minh, “Phân tích, đánh giá và giảm thiểu sóng hài trong lưới điện khi có kết nối hệ thống pin năng lượng mặt trời”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số 67, trang 85-96, 2020.
 4. Nguyen Quoc Minh, Vo Ta Dong, Nguyen Duy Minh, “Nghiên cứu phương pháp cân bằng pha của lưới điện làm việc trong chế độ không đối xứng sử dụng các phần tử kháng trong hệ thống điện”, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 129, trang 1-5, 09/2018.
 5. C. M. Nguyen, P. Kota, M. Q. Nguyen, S. Dubey, S. Rao, J. Mays and J.-C. Chiao, “Wireless Power Transfer for Autonomous Wearable Neurotransmitter Sensors,” Sensors, Vol. 15, No. 9, pp. 24553-24572, Sep. 2015.
 6. M. Q. Nguyen, Y. Chou, D. Plesa, S. Rao and J.-C. Chiao, “Multiple Inputs and Multiple Outputs Wireless Power Combining and Delivering Systems,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 30, No. 11, pp. 6254-6263, Jun. 2015.
 7. M. Q. Nguyen, Z. Hughes, P. Woods, Y. S. Seo, S. Rao and J.-C. Chiao, “Field Distribution Models of Spiral Coil for Misalignment Analysis in Wireless Power Transfer Systems,” IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, Vol. 62, No. 4, pp. 920-930, Jan. 2014.           

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 1. M.Q. Nguyen and J.-C. Chiao, “Transmission Line Model of 3-coil WPT Systems”, IEEE International Wireless Symposium, Guangzhou, China, May. 19-22, 2019.
 2. M. Q. Nguyen and J.-C. Chiao, “Equivalent 2-port of cascade WPT systems,” IEEE International Wireless Symposium, Chengdu, China, May. 6-10, 2018.
 3. M. Q. Nguyen, K. Ta, S. Dubey and J.-C. Chiao, “Frequency Modes in a MIMO Wireless Power Transfer System,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 13-16, 2017.
 4. C. M. Nguyen, J. Mays, D. Plesa, S. Rao, M. Q. Nguyen and J.-C. Chiao, “Wireless Sensor Nodes for Environmental Monitoring in Internet of Things,” IEEE International Microwave Symposium, Phoenix, USA, Jun. 1-6, 2015.
 5. M. Q. Nguyen, D. Plesa, S. Rao and J.-C. Chiao, “A Multi-Input and Multi-Output Wireless Energy Transfer System,” IEEE International Microwave Symposium, Tampa, USA, Jun. 1-6, 2014.
 6. M. Q. Nguyen, D. Khoroshansky, S. Luce, O. Osasona, N. Joshi, S. Rao and J.-C. Chiao, “A Study of Coil Orientations to Enhance the Transfer Efficiency of a Multi-Repeater Wireless Power Transmission System,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, Sendai, Japan, Nov. 4-7, 2014.
 7. M. Q. Nguyen, S. Dubey, S. Rao and J.-C. Chiao, “Wireless Power Transfer via Air and Building Materials Using Multiple Repeaters,” Texas Symposium on Wireless & Microwave Circuits & Systems, Waco, USA, Apr. 3-4, 2014.
 8. M. Q. Nguyen, P. Woods, Z. Hughes, Y. S. Seo, S. Rao and J.-C. Chiao “A Mutual Inductance Approach for Optimization of Wireless Energy Transmission,” Texas Symposium on Wireless & Microwave Circuits & Systems, Waco, USA, Apr. 3-4, 2014.
 9. S. Rao, S. Dubey, S. Deb, Z. Hughes, Y.-S. Seo, M. Q. Nguyen, S.-J. Tang, T. Abell, C. Lahr and J.-C. Chiao, “Wireless Gastric Stimulators,” Texas Symposium on Wireless & Microwave Circuits & Systems, Waco, USA, Apr. 3-4, 2014.
 10. M. Q. Nguyen, P. Woods, Y. S. Seo, S. Rao and J.-C. Chiao “Position and angular misalignment analysis for a wirelessly powered stimulator,” IEEE International Microwave Symposium, Seattle, USA, Jun. 2-7, 2013.
 11. Y. Seo, M. Q. Nguyen, Z. Hughes, S. Rao and J.-C. Chiao, “Wireless power transfer by inductive coupling for implantable batteryless stimulators,” IEEE International Microwave Symposium, Montreal, Canada, Jun. 17-22, 2012.
 12. Y. Seo, Z. Hughes, D. Isom, M. Q. Nguyen, S. Deb, S. Rao and J.-C. Chiao, “Wireless Power Transfer for a Miniature Gastrostimulator,” European Microwave Conference, Amsterdam RAI, The Netherlands, Oct. 28-Nov. 2, 2012.
 13. Y. S. Seo, Z. Hughes, M. Hoang, D. Isom, M. Q. Nguyen, S. Rao, and J.-C. Chiao, “Investigation of Wireless Power Transfer in Through-wall Applications,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, Kaohsiung, Taiwan, pp. 403-405, Dec. 4-7, 2012.
 14. Z. Hughes, Y. Seo, P. Woods, M. Q. Nguyen, S. Rao, P. McCorkle, and J-C. Chiao “Mapping Wireless Power Transfer for Implantable Stimulator Applications,” BMES Annual Meeting, Seattle, USA, Sep. 25-28, 2013.

Sinh viên đang hướng dẫn

 1. Hoàng Nguyên Khánh, CTTT hệ thống điện, K61  

 2. Đỗ Đức Anh, điện 03, K61                           

 3. Bùi Thị Phương, điện 01, K62                 

 4. Hà Đức Mạnh, điện 06, K62                              

 5. Trần Hoàng Nam, điện 06, K62                 

 6. Nguyễn Đăng Tiến, tự động hóa 09, K62                        

 7. Nguyễn Trần Minh Trang, điện 03, K63              

 8. Nguyễn Tiến Thành, điện 02, K63                            

 9. Trần Trang Ninh, điện 02, K63   

 10. Nguyễn Đức Thảo, điện 04, K63                    

 11. Nguyễn Văn Dũng, điện 01, K63

 12. Tào Thị Quỳnh Anh, kinh tế công nghiệp, K63

 13. Phạm Đình Hoàng Minh, kinh tế công nghiệp, K63

 14. Trần Thị Ngọc Ánh, kinh tế công nghiệp, K63

 15. Lê Hữu Việt, kinh tế công nghiệp, K63

 16. Ngô Thùy Nhung, điện 02, K64

 17. Đỗ Thị Diệu Mai, điện 02, K64

 18. Trần Hữu Quỳnh, điện 01, K64

 19. Đỗ Đức Hùng, điện 02, K64

 20. Hà Huy Phúc Nguyên, KSTN Toán-Tin, K65             

 

Sinh viên đã tốt nghiệp

 1. PhangPhen Sopanharithychey, hệ thống điện K61                Điều độ HTĐ Cambodia

 2. Vũ Thị Hòa, hệ thống điện K60                                                A1

 3. Vũ Hoài Giang, hệ thống điện K60                                           A0

 4. Nguyễn Việt Dũng, hệ thống điện K60                                     A0

 5. Võ Tá Đông, hệ thống điện K59                                              Toshiba

 6. Nguyễn Duy Minh, hệ thống điện K59                                      PC Hà Tĩnh

 7. Yem Cheanich, hệ thống điện K59                                           Schneider Electric

 8. Nguyễn Thái Dương, hệ thống điện K58                                  NPC

 9. Hồ Văn Huy, hệ thống điện K57                                                Samsung

 10. Lê Thanh Bình, hệ thống điện K57                                           Viện Năng Lượng

 11. Nguyễn Việt Trung, hệ thống điện K57                                    TOJI Group