TS. Nguyễn Hoàng Việt

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. (+84) 043 869 2009

Email: viet.nguyenhoang1@hust.edu.vn

vietnguyenhoang@yahoo.com

 

Fax. 04-3-623-1478

 

 

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

-          Lưới điện 

-          Tối ưu hóa chế độ Hệ thống điện

Các hướng nghiên cứu chính

- Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện

- Phân tích ảnh hưởng của các nguồn năng lượng mới và tái tạo tới các chế độ làm việc của hệ thống điện

- Lưới điện thông minh

-Đánh giá trạng thái hệ thống điện

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

  1. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of a Large Penetration of Photovoltaic Generation on Transient State of Power System,” ICEE2010, Busan, Korea, Jul. 2010.
  2. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of Fault Ride-Through Characteristics of High-Penetration Photovoltaic Generation on Transient Stability,” POWERCON 2010, Hangzhou, China, Oct. 2010.
  3. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of Various Penetration Levels of Photovoltaic Generation on Transient State of Power System,” 21st Annual Conference of Power & Energy Society, I.E.E. of Japan, Aug. 2010.
  4. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of a Large Penetration of Photovoltaic Generation on Voltage Stability of Power System,” Joint Technical Meeting on Power Engineering and Power System Eng., I.E.E. of Japan, Sep. 2011.
  5. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Influence of Penetration Levels and Fault Ride-Through Characteristics of Photovoltaic Generation on Voltage Stability,” ICEE 2012, Kanazawa, Japan, Jul. 2012.
  6. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Prevention of Voltage Collapse in Power System Installing High Penetration Level of PV Generation by Fast Switching Capacitor,” 2013 Annual Meeting Record, I.E.E. of Japan, Mar. 2013.\
  7. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Prevention of Voltage Collapse in Power System Installing High Penetration Level of Photovoltaic Generation,” 24th Annual Conference of Power & Energy Society, I.E.E. of Japan, Aug. 2013.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế