TS. Nguyễn Hoàng Nam

Giảng viên / Nghiên cứu viên, Bộ môn Kỹ thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                      Email: nam.nguyenhoang@hust.edu.vn

Fax.                                

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 

  • Kỹ thuật đo lường.
  • Cảm biến.
  • Vi hệ thống.

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • IoT, IIoT và Industry 4.0.
  • Thiết bị đo thông minh và WSN.
  • Cảm biến thông minh.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

2019

 

2018

 

2018

 

 

 

2017

 

2014-2016

 

 

2012

Khóa đào tạo “Thiết bị đo và cảm biến” trong nhà máy nhiệt điện, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2

Khóa đào tạo “Thiết bị đo và cảm biến” trong nhà máy nhiệt điện, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Khóa đào tạo “Đào tạo khai thác các ứng dụng của hệ thống SCADA EMS mới (OpenOTS, OpenSOM và OpenNET) phục vụ công tác phân tích lập phương thức và điều độ vận hành HTĐ”, Trung tâm điều độ HTĐ Miền bắc -–A1

Khóa đào tạo “Thiết bị đo và cảm biến”, Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống các thiết bị đo và giám sát năng lượng thông minh không dây cho lưới điện thông minh, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Mô hình hóa “vi cơ cấu chấp hành” nhằm phục vụ cho quá trình kiểm tra lỗi tự động các vi thiết bị, cũng như phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên các ngành, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

1. Hoang Si Hong, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue, “Highly sensitive and low detection limit of resistive NO2 gas sensor based on a MoS2/graphene two-dimensional heterostructures”, Applied Surface Science (Q1, SCI), Volume 492, Pages 449-454, 2019.

 2. Long Thanh Cung, Nam Hoang Nguyen, Pierre Yves Joubert, Eric Vourch, Pascal Larzabal, “A model-based approach for inspection of aeronautical multi-layered structures by eddy currents”, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Vol. 38 No. 1, pp. 382-394, (0332-1649), 2018. 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

  1. Hai-Ha Nguyen (HUST), Ngoc-Tuan Truong (SPKTHY), Quang-Huy Do, Hoang-Nam Nguyen, Hang-Phuong Nguyen, Si-Hong Hoang (HUST), “3D FEM simulation of the effects of humidity on response of SAW sensor based on ZnO/IDTs/AlN/Si structure”, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017), trang 248-252 (978-604-95-0312-2), 2017

Phát minh sáng chế