TS. Nguyễn Tùng Lâm

Giảng viên chính, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel.                        Email: lam.nguyentung@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Truyền động điện.
  • Điều khiển truyền động điện.
  • Điều khiển máy CNC.

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Mô hình hóa và điều khiển cơ hệ mềm (Modeling and control flexible system).
  • Điều khiển các hệ thống cơ điện tử (Mechatronic control systems).
  • Điều khiển chuyển động (Motion control).

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2014-68

 

T2016-PC-183

 

 

B2016-BKA-08

Đề tài cấp cơ sở, “Nghiên cứu thiết kế hệ thống lọc Kalman cho hệ thống định vị tàu lặn AUV, 2014-2015.

Đề tài cấp cơ sở, “Nghiên cứu cấu trúc điều khiển phi tuyến cho bộ biến đổi DC-DC hai chiều ứng dụng trong phát điện sức gió”, 2016-2017.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển dập dao động của tải trọng cho hệ thống nâng hạ” 2016-2017.

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Adaptive Robust Control Systems/Nonlinear control of Flexible Two-Dimensional Overhead Cranes.

IntechOpen, 2018

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of two-dimensional marine risers with bending couplings. Journal of Sound and Vibration, 2013.

[2].  Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of coupled nonlinear three-dimensional marine risers. Journal of Marine Science and Application, 2012.

[3].  Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Global stabilization of marine risers with varying tension and rotational inertia. Asian Journal of Control, 2014.

[4].  Nguyen, D. H.,Nguyen, T. L., Nguyen, M. L., and Nguyen, H. P. Nonlinear control of an active magnetic bearing with output constraints. International of Electrical and Computer Engineering, 2018.

[5].  Nguyen, T. L., Duong, M. D., and Do, T. H. A direct Lyapunov-backstepping approach to stabilize gantry crane systems with flexible cable. Proceeding of Engineering and Technology Innovation, 2018.

[6].  Nguyen, T. L., Do, T. H., Nguyen. H. Q. Vibration Suppression Control of a Flexible Gantry Crane System with Varying Rope Length. Journal of Control Science and Engineering 2019(7b):1-8 DOI: 10.1155/2019/9640814.

[7].  Vo Thanh Ha, Nguyen Tung Lam, Vo Thu Ha, and Vo Quang Vinh. Advanced control structures for induction motors with ideal current loop response using field oriented control. International Journal of Power Electronics and Drive system. Vol. 10, no. 4, pp. 1758-1771.

[8].  Thanh Ha Vo, Trong Minh Tran, Tung Lam Nguyen, Hong Quang Nguyen. Experiment based comparative analysis of stator current controllers using predictive current control and proportional integral control for induction motors. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. Vol. 9, no. 4. 2020.

[9].  Ngoc Hoi Le, Tung Lam Nguyen, Minh Duc Duong, and Quang Dich Nguyen. Oupt limitation control for 4DOF magnetic bearings. GMSARN International Journal. Issue 4, Dec 2020.

[10]. Ngoc Truc Le and Tung Lam NguyenQuasi-physical modelling of robot IRB 120 using Simscape Multibody for dynamic and control simulation. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences.

[11]. Tung Lam Nguyen and Huu Tinh Vu, “Super-twisting sliding mode based nonlinear control for palanar dual arm robots”, Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 9, no. 5, 2020.

[12]. Le Ngoc Truc, Nguyen Tuan Nghia, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Thien, Tung Lam Nguyen, “Effect of Actuator Torque Degradation on Behavior of a 6-DOF Industrial Robot”, Universal Journal of Mechanical Engineering 8(2): 114-128, 2020.

[13]. Thi Ly Tong, Hiep Binh Nguyen, Duc Thanh Cao, and Tung Lam Nguyen, “Backstepping control of rewinding systems with flexible couplings”, Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering Vol. 7, no 3, 2020.

[14]. Duc Dinh Nguyen, Thi Ly Tong, Tung Lam Nguyen,” Imperfection roll arrangement compensation control based on neural network for web handling systems”, Engineering, Technology & Applied Science Research, 2020.

[15]. Tung Lam Nguyen, Minh Duc Duong, Kien Trung Ngo, Hong Quang Nguyen, “Exponential reaching law sliding mode control for dual arm robots”, Journal of Engineering Science and Technology, vol. 15, issue 5, 2020.

[16]. Nguyen, T. L. and Nguyen, V. L. A hybrid controller for a pneumatic system. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2009.

[17]. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Vibration reduction of marine risers with varying tension and rotational inertia. Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, 2013.

[18]. Tưởng Xuân Thường, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng LâmĐiều khiển dập dao động tải trọng cho cầu trục. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 2016.

[19]. Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Quang Địch. Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến cho ổ từ chủ động. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 2016.

[20]. Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, “Phương pháp điều khiển chống rung cho cầu trục tránh vật cản”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07/2016, pp. 187-195.

[21]. Duc Nguyen Anh and Lam Nguyen Tung, “Heave compensation for subsea hoisting systems with control input constraint”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 115, 2016.

[22]. Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Huy Phương, “Ổn định ổ đỡ từ chủ động với hạn chế đầu ra và sử dụng bộ quan sát tốc độ”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, 2017.

[23]. Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tùng Lâm, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Phùng Quang, “Nonlinear control of a bidirectional DC-DC converter in supper capacitor storage systems”, 2017.

[24]. Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Tùng Lâm, “A sensorless vector control for stand-alone photovoltaic water pumping systems”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2017.

[25]. Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tùng Lâm, “Cấu trúc điều khiển thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp trong hệ thống điện ốc đảo nguồn phát hỗn hợp gió-diesel”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2017.

[26]. Giang Hồng Quân, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Giang Hồng Bắc, “Điều khiển ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp backsteping sliding mode”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2017.

[27]. Giang Hồng Quân, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Huy Phương, “Phương pháp điều khiển hạn chế quá điều chỉnh cho ổ từ chủ động”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2017.

[28]. Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, “Điều khiển tối ưu bù thích nghi chuyển động dọc trục cho ống dẫn dầu biển”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Thái Nguyên, 2017.

[29]. Đỗ Trọng Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Tùng Lâm, “Điều khiển chống rung robot bằng phương pháp ADRC”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, 2017.

[30]. Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tùng Lâm, “Ước lượng điện trở rô to và stato trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo ứng dụng trong điều khiển động cơ”. Tạp chí Khoa học Công nghệ-Số 133 (3-2019).

[31]. Do Trong Hieu, Nguyen Duy Vinh, Nguyen Tung Lam, “Active Disturbance Rejection Based Approach for Velocity Control of Three-Mass System” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Vol. 136, 06.2019.

[32]. Le Ngoc Truc, Nguyen Phung Quang, Nguyen Tung Lam, Nguyen Hong Quang, "MODELING AND DYNAMIC SIMULATION OF ROBOT IRB 120 BASED ON SIMSCAPE MULTIBODY", TNU Journal of Science and Technology, 203(10): 59 - 65.

Kỷ yếu/Hội thảo

 [1].  Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of marine risers with bending couplings. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 2012.

[2].   Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of vibration in coupled nonlinear three-dimensional marine risers. The 2012 Conference of the Australian Acoustical Society .

[3].  Lan Anh Nguyen, Tung Lam Nguyen, Minh Duc Duong, Le Minh Ha, Tuan Anh Pham, “Flatness based control of a crane with limited swinging angle”, The 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering –RCEEE 2016 (Nov 17-18, 2016).

[4].  Vo Thanh Ha, Vu Hoang Phuong, Nguyen Tung Lam, and Nguyen Phung Quang, “A dead-beat current controller-based wind turbine emulator”, IEEE International Conference on System science and Engineering, 7-2017.

[5].  Ly Tong Thi, Lam Nguyen Tung, Cao Duc Thanh, Dich Nguyen Quang and Quyen Nguyen Van, “Tension Regulation of Roll-to-Roll Systems with Flexible Couplings”, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE).

[6].   Cuong Nguyen Manh, Dinh Nguyen Duc, Dung Pham Tien, Manh Tran Van, Lam Nguyen Tung and Ly Tong Thi, “Neural Network Based Adaptive Control of Web Transport Systems”, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE) .

[7].  Cuong Nguyen Manh, Dinh Nguyen Duc, Dung Pham Tien, Manh Tran Van, Lam Nguyen Tung and Ly Tong Thi, “Neural Network Based Adaptive Control of Web Transport Systems”, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE).

[8].  Nguyen, T. L. Boundary control of nonlinear marine risers with internal coupling mechanisms. The 2nd Vietnam Conference on Control and Automation, 2013.

[9].  Nguyen, T. L., Vu, H. P., and Nguyen, H. P. Active heave compensation for subsea crane systems. The 2ndVietnam Conference on Control and Automation, 2013.

[10]. Nguyễn Trung Đức, Phan Phú Khánh, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Danh Huy và Nguyễn Quang Địch. Điều khiển phi tuyến ổ bi từ chủ động. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 3, 2015.

[11]. Võ Thanh Hà, An Thị Hoài Thu Anh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Tùng Lâm, "Nghiên cứu cấu trúc hệ thống giả lập tuabin gió sử dụng máy phát PMSG " Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016.

[12]. Bùi Thanh Hòa, Nguyễn Tùng Lâm, Dương Minh Đức, “Điều khiển hạn chế dao động cho cầu trục”, Hội thảo Điều khiển và Tự động hóa cho phát triển và bền vững-2017.

[13].  Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Trung Đức, “Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến cho ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp Lyapunov”, Hội thảo Điều khiển và Tự động hóa cho phát triển và bền vững-2017.

[14]. T. L. Nguyen and M. D. Duong. Position control and vibration suppression of a flexible crane system. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 3, 2015.

Phát minh sáng chế