TS. Nguyễn Kiên Trung

Giảng viên chính, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Tel. 024-3869-2306                      Email: trung.nguyenkien1@hust.edu.vn

Advanced power electronic systems laboratory (APES lab.)

giới thiệu

TS. Nguyễn Kiên Trung sinh ra tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học và nhận bằng Thạc sĩ khoa học chuyên nghành điều khiển và tự động hóa tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào các năm 2008 và 2011. Năm 2016 nhận bằng Tiến Sĩ tại viện công nghệ Shibaura Tokyo, Nhật Bản. Sau thời gian làm nghiên cứu sau tiến sĩ, anh về nước tiếp tục công việc giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ cuối năm 2017.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu bao gồm các bộ biến đổi tần số cao, hệ thống sạc và quản lý năng lượng cho xe điện, hệ thống sạc điện không dây cho xe điện. TS. Nguyễn Kiên Trung là thành viên của IEEE, IEEE of Janpan.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

-   Điện tử công suất.

-   Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất.

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

-      Các bộ biến đổi làm việc ở tần số cao

-      Hệ thống truyền điện không dây.

-      Hệ thống quản lý năng lượng và sạc accquy.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

ĐTĐL.CN-14/18

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị cấp điện di động cho tàu bay

T2018-PC054

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất hệ thống truyền điện không dây

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Quốc Tế:

[1].  N. K. Trung, T. Ogata, S. Tanaka, K. Akatsu, "Analysis and PCB Design of Class D Inverter for Wireless Power Transfer Systems Operating at 13.56 MHz", IEEJ Journal of Industry Application, Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 703-713.

[2]. N. K. Trung, T. Ogata, S. Tanaka, K. Akatsu, "Attenuate influence of parasitic elements in 13.56MHz inverter for wireless power transfer systems", IEEE Transaction on Power Electronic, Vol. 33, Issue 4, Apr. 2018, pp. 3218-3231.

[3].  N.T.Điep, N.K.Trung, T.T. Minh “Wireless power transfer system design for electric vehicle dynamic charging application”, International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), Vol 11, No 3, 2020.

[4].  N. T. Diep, N. K. Trung, and T. T. Minh, “Wireless Charging System Design for Electric Bicycle Application,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), vol. 11, no. 4, 2020.

Trong nước:

[1]. Đỗ Ngọc Quý, Nguyễn Kiên Trung, “Ước lượng trạng thái sạc của pin trong hệ thống quản lý năng lượng cho xe điện”, Tạp chí Khoa học & công nghệ năng lượng Trường đại học Điện lực, số 21, pp. 23-31, tháng 12.2019.

[2]. Nguyễn Thị Điệp, Đỗ Ngọc Quý, Nguyễn Kiên Trung, Trần Trọng Minh, “Điều khiển nâng cao hiệu suất trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 64, pp. 27-39, tháng 12.2019.

[3]. Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Kiên Trung, Trần Trọng Minh, “Điều khiển bám cộng hưởng trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện”, Tạp chí Khoa học & công nghệ năng lượng Trường đại học Điện lực, số 21, pp. 1-10, tháng 12.2019.

[4]. Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Kiên Trung, Trần Trọng Minh, “Thiết kế giảm đập mạch và điều khiển công suất đầu ra trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện”, Chuyên san Đo lường, điều khiển và tự động hóa, quyển 22, số 2-3, tháng 12. 2019.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. N.K.Trung and Kan Akatsu,"Analysis and design of a 13.56 MHz resonant inverter for wireless power transfer systems", in proc. South East Asian Technical University Consortium (SEATUC), p.[OS10]13-16,2014.

[2]. N. K. Trung, T. Ogata, S. Tanaka and K. Akatsu, "PCB design for 13.56MHz half-bridge class D inverter for wireless power transfer system", 9th International conference on power electronic-ECCE Asia (ICPE- 2015 ECCE Asia), June 1-5, 2015, Seoul, Korea, pp. 1692-1699. ((Best paper award second prize).

[3]. N. K. Trung and K. Akatsu, "Ringing suppressing method in 13.56MHz resonant inverter for wireless power transfer systems", IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) 2015, September 20-24, 2015, Montreal, Canada, pp. 2275-2281.

[4]. M. Sato, N. K. Trung, K. Akatsu " An examination of impedance matching in receiving side of wireless power transfer system operating at 13.56MHz", IEEE 2nd International Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 2015, pp.1-5.

[5]. N. K. Trung and K. Akatsu, "Design high power and high efficiency power source for dynamic wireless charging systems", in proc. EVtec 2016 & APE}, 2016 Japan, p[2016-9015], pp. 1-6.

[6]. N. K. Trung and K. Akatsu, "Design high power and high efficiency inverter operating at 13.56MHz for wireless power transfer systems ", Proceedings of the IEEE Energy Conversion Congress & Expo (ECCE USA 2016), Milwaukee, WI, USA, September 18-22, 2016.

[7]. N. K. Trung and K. Akatsu, "Design 1.5kW 13.56MHz class D resonant inverter for wireless power transfer systems", in proc. IEE-Japan Industry applications Society Conference (JIASC2014), p.367-370, 2014.

[8]. N. K. Trung and Kan Akatsu, "Analysis and ringing suppressing method in 13.56MHz resonant inverter for wireless power transfer systems", in proc. 2nd green innovation symposium, Japan 2015.(Best presentation award first prize)

[9]. N. K. Trung, T. Ogata, S. Tanaka and K. Akatsu, "Attenuate influence of parasitic elements in 13.56MHz inverter for wireless power transfer systems", in proc. IEE-Japan Industry applications Society Conference (JIASC2015), 2015, pp.131-134.

[10]. N. K. Trung and K. Akatsu, "13.56MHz high efficiency inverter for wireless power transfer systems using cascode GaN HEMT", in proc. 3rd green innovation symposium}, Japan 2016. (Best presentation award first prize).

[11]. N. K. Trung and K. Akatsu, "13.56 MHz Multiphase resonant inverter design", in proc. IEE-Japan Industry applications Society Conference (JIASC2016), 2016, pp.367-370.

[12]. M. Sato, N. K. Trung and K. Akatsu, "An Examination of wireless power transfer system for receiving side operating at 13.56 MHz", in proc. IEE-Japan Industry applications Society Conference (JIASC2016), 2016, pp.323-326.

[13]. N. K. Trung, N. T. Cuong, M. Sato, K. Uchida, S. Sakamoto, K. Akatsu “Wireless charging system for AGV/EV”, Demonstration section in the Technical Collaboration within APECC, Korea, July 4- 7, 2016. (Special award first prize)

[14]. N. K. Trung and K. Akatsu, " Driver design for 3kW 13.56 MHz multiphase resonant inverter ", Proceedings of the International future energy electronics conference 2017- ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA), Kaosiung, Taiwan, June 3-7, 2017.

[15]. N. K. Trung and K. Akatsu, " Design 13.56MHz 10 kW resonant inverter using GaN HEMT for wireless power transfer systems ", Proceedings of the IEEE Energy Conversion Congress & Expo (ECCE USA 2017), Cincinnati, OHIO, USA, October 1-5, 2017.

[16]. N. K. Trung and K. Akatsu, " Design challenges for 13.56MHz 10 kW resonant inverter for wireless power transfer systems ", Proceedings of the 10th International conference on power electronic-ECCE Asia (ICPE- 2019 ECCE Asia), May 27-30, 2019, Busan, Korea.

[17]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Maximum Efficiency in the Dynamic Wireless Charging Systems of Electric Vehicles ", Proceedings of the 10th International conference on power electronic-ECCE Asia (ICPE- 2019 ECCE Asia), May 27-30, 2019, Busan, Korea.

[18]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Power Control in the Dynamic Wireless Charging of Electric Vehicles ", Proceedings of the 10th International conference on power electronic-ECCE Asia (ICPE- 2019 ECCE Asia), May 27-30, 2019, Busan, Korea.

[19]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Control the Constant Current/Voltage Charging Mode in the Wireless Charging System for Electric Vehicle with LCC compensation circuit ", Proceedings of the IEEE vehicle power and propulsion conference (VPPC 2019), Oct 14-17, 2019, Hanoi, Vietnam.

[20]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Design and Analysis of Coupling System in Electric Vehicle Dynamic Wireless Charging Applications ", Proceedings of the IEEE vehicle power and propulsion conference (VPPC 2019), Oct 14-17, 2019, Hanoi, Vietnam.

 

Hội thảo trong nước

[1]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Điều khiển bám góc pha không trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện ", Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Hà Nội),  2019.

[2]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Điều khiển bám trở kháng tối ưu trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện ", Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Hà Nội),  2019.

[3]. N.T. Diep, N. K. Trung and T. T. Minh, " Phân tích và điều khiển công suất trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện", Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Hà Nội),  2019.

[4].  H.T. Thong, L. T. Hung, P. H. Son and N. K. Trung " Bộ biến đổi cộng hưởng LLC xen kẽ ba pha không cân bằng với kỹ thuật dòng điện cân bằng lượng giác TCB nâng cao hiệu suất biến đổi ", Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Hà Nội),  2019.

Sách đã xuất bản

Tên sách : Điện tử công suất trong ứng dụng đảm bảo chất lượng điện năng

Tác giả : Trần Trọng Minh, Nguyễn Quang Địch, Vũ Hoàng Phương, Phạm việt Phương, Nguyễn Kiên Trung.

NXB : Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật

Mã số ISBN : 978-604-67-1633-4