PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang

Phó Giáo Sư, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-2306                         Email:  quang.nguyenhong1@hust.edu.vn

Bằng cấp

University of Sydney, Australia

Tiến sỹ, Cơ Điện tử  (2000).

Đại học Bách khoa Hà nội, Việt nam

Kỹ sư Điện, Tự động hóa (1993).

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quang hiện là Phó Giáo Sư tại bộ môn Tự động hóa, Viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà nội.  Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên nghành Cơ điện tử  vào năm 2000 tại  trường Đại học tổng hợp Sysdney, Úc.  Các nghiên cứu của ông bao gồm nghiên cứu về ổn định hệ thống Điện, ứng dụng kỹ thuật điều khiển trong nhà máy Điện, thiết kế xe tự hành trong ứng dụng trong môi trường công nghiệp.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

 • EE4032: Kỹ thuật lập trình cho hệ thống nhúng.
 • EE422:  Vi điều khiển và ứng dụng.

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

 • Xây dựng và chỉnh định hệ thống PSS thông qua điều khiển kích từ.
 • Xe tự hành trong ứng dụng công nghiệp.
 • Thiết kế hệ thống kích từ và điều tốc cho thủy điện.
 • Ứng dụng công nghệ IOT cho xe thông minh.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Ha, Q.P., Nguyen, Q.H., Rye, D.C. and Durrant-Whyte, H.F., "Fuzzy sliding mode controllers with applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 48, No. 1, pp. 38-46, 2001.
 2. Ha, Q.P., Nguyen, Q.H., Rye, D.C. and Durrant-Whyte, H.F. (2000) "Impedance control of a hydraulically-actuated robotic excavator," Automation in Construction, No. 5, Vol. 9, pp. 421-435.
 3. Ha, Q.P., M Santos, Nguyen, Q.H., Rye, D.C. and Durrant-Whyte, H.F. "Robotic excavation in construction automation," IEEE Robotics and Automation Magazine, Vol. 9, No. 1, pp. 20-28, 2002.
 4. Nguyễn Đắc Nam, Nguyễn Hồng Quang, “ A new PI-neural network governor controller  for long transmision line”, Journal of Control Engineering, Vol 17, No. 1, pp 56-64, 2016
 5. Nguyễn Hồng Quang, “ A novel Lyapunov based controller for AVR/PSS excitation control of hydropower generator”, Journal of Control Engineering, Vol 12, No. 1, pp 70-75, 2015

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế