TS. Nguyễn Danh Huy

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel: 0913557899                       Email:huy.nguyendanh@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Vi điều khiển và ứng dụng.
  • PLC và mạng công nghiệp.
  • Thiết bị khí nén và thủy lực trong tự động hóa.

       Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Thiết kế các hệ thống tự động hóa.
  • Ứng dụng vi xử lý, vi điều khiển trong công nghiệp.
  • Ứng dụng điện tử công suất trong công nghiệp.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

KC-03-07-01

 

KC-03-07-02

KC-03-06

 

KC.03.05/11-15

 

KC.03.05/11-15

 

B2015-01-94

 

Nghiên cứu thiết kế  chế tạo mô hình điều khiển số thông minh con lắc ngược.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống truyền động điện thông minh.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot hàn tự động phục vụ cho ngành đóng tàu Việt Nam.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống ABS cho hệ thống phanh khí nén dùng trên ô tô lắp ráp tại Việt Nam.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo  robot hàn 6 bậc tự do dùng cho dây chuyền lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển nâng bằng từ trường cho bánh đà trong hệ thống tích lũy năng lượng.

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Nguyễn Danh Huy, Trần Trọng Minh, " Thiết kế hệ điều khiển phi tuyến theo nguyên lý phẳng cho cơ cấu nâng bằng từ trường trong ổ từ," Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Ðiều khiển và Tự dộng hoá - VCCA-2015, pp. 433-439, 2015.

 [2].  Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Ðắc Truởng, Nguyễn Tuấn Nghia, Nguyễn Danh Giang, “Phân tích, thiết kế, đánh giá bộ điều khiển tuyến tính ứng dụng trong cơ cấu nâng bằng từ truờng”, Hội thảo về điều khiển và TÐH cho Phát triển bền vững – CASD 2017. 

 

Phát minh sáng chế