Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA VIỆN ĐIỆN CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA VIỆN ĐIỆN

Viện Điện hiện nay đang triển khai hai ngành đào tạo chuẩn và bốn chương trình đào tạo thuộc Chương trình ELITECH.

Chương trình chuẩn với hai ngành đào tạo:

Các chương trình ELITECH gồm có:

Các chương trình đào tạo của Viện Điện được thiết kế theo 3 mô hình như sau:

  • Chương trình Cử nhân (4 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học);
  • Chương trình tích hợp Cử nhân-Kỹ sư (5 đến 5,5 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Kỹ sư (sau đại học);
  • Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Thạc sĩ (sau đại học).
Sinh viên có thể quyết định lựa chọn và đăng ký chương trình phù hợp vào cuối năm thứ 3, tùy theo điều kiện cho phép.