TS. NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

Giảng viên, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 098-262-5488                       Email:  duong.nguyendai@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến Sĩ Nguyễn Đại Dương là giảng viên bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thầy có các hướng nghiên cứu chính hiện nay là:

Các môn học đảm nhiệm

 • Vi xử lý.
 • Công nghệ FPGA và ngôn ngữ VHDL.
 • Thiết kế hệ thống số 
 • Mạch giao diện máy tính 

Các hướng nghiên cứu chính

 • SLAM và ứng dụng.
 • Hệ thống nhúng và ứng dụng thời gian thực.
 • Định vị dựa trên sóng RF

 

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2020-SAHEP-003

Nghiên cứu thiết bị thu hoạch năng lượng từ nguồn sóng viễn thông trong môi trường sống 

B2020-BKA-11  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống định vị dựa trên công nghệ sóng điện từ cự ly ngắn, ứng dụng trong quản lý và giám sát vị trí các thiết bị từ xa. 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Dai Duong NGUYEN, Abdelhafid ELOUARDI, Sergio RODRIGUEZ and Samir BOUAZIZ. “FPGA implementation of HOOFR bucketing extractor-based real-time embedded SLAM applications”. Journal of Real-Time Image Processing (2020): 1-14 
 2. Dai Duong NGUYEN, Abdelhafid ELOUARDI, Sergio RODRIGUEZ and Samir BOUAZIZ. “HOOFR SLAM System: an Embedded Vision SLAM Algorithm and its Hardware-Software Mapping Based Intelligent Vehicles Applications”. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2018.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Hong Tien Vu, Quang Minh Dinh, Dai Duong Nguyen, Minh Thuy Le. “Simple Dual Band Rectifier Based on Diplexer for Ambient RF Energy Harvesting Application”. The 11th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile Communication Conference. 2020. 
 2. Dai Duong Nguyen, Abdelhafid Elouardi, Emanuel Aldea, Samir Bouaziz. “HOOFR: An Enhanced Bio-Inspired Feature Extractor”. The 23rd International Conference on Pattern Recognition, ICPR. 2016.
 3. Dai Duong Nguyen, Abdelhafid Elouardi and Samir Bouaziz. “Enhanced Bio-Inspired Feature Extraction for Embedded Application”. The 14th IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV. 2016.
 4. Dai Duong Nguyen, Mohamed Abouzahir, Abdelhafid Elouardi, Bruno Larnaudie and Samir Bouaziz. “GPU Accelerated Robust-Laser based Fast Simultaneous Localization and Mapping”. The 16th IEEE International Conference on Scalable Computing and Communications, SCALCOM. 2016.

 

Phát minh sáng chế