TS. NGUYỄN CẢNH QUANG

Giảng viên, Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp

Tel. 0982412027                      Email: quang.nguyencanh@hust.edu.vn

giới thiệu

TS. Nguyễn Cảnh Quang là giảng viên tại Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Điều khiển số, Điều khiển nhúng, Hệ điều khiển robot

Các môn học đảm nhiệm

 

         -    Điện tử tương tự, thiết kế hệ thống số

         -    Vi xử lý, thiết kế hệ thống nhúng

         -    Điều khiển số, điều khiển bằng máy tính

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

Xây dựng hệ DCS cho lo xi măng- Đề  tài  cấp  bộ 2009-2010

 

Xây  dựng phòng  thí  nghiệm  từ  xa  dựa trên  công  nghệ Web  và Vi  xử lý thế hệ mới ARM- Đề  tài  cấp  trường 2010

KHCN 04-03

Tự động hoá các công nghệ liên tục và công nghệ lai

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

  1. Minh Pham Van, Thang Nguyen The, Quang Nguyen “An asymptotic method to test strict positive realness of a polynomial function over a box”, Proceedings of the 9th Regional conference on Electrical and Electronic Engeneering-RCEEE 2016
  2. N. C.  Quang, M. J.  Tordon, and J.  Katupitiya “A new approach to switching robust adaptive control”, 43rd IEEE on Decision and Control, Atlantis, Paradise Island, Bahamas, 2004
  3. Prof. Dr. Pham The Thang, Pro. Dr. Bui Quoc Khanh, Prof. Dr. Le Tong, Eng. Nguyen Thien Hoang, and Eng. Nguyen Canh Quang “Results of the state project in studying and maintaining the manufacturing assembly line of Bai Bang Paper Mill”, 4th Vietnam Conference on Automation (VICA IV), Hanoi, Vietnam, April 2000
  4. Nguyen Trong Thuan, Nguyen Canh Quang “The result of studying on the position digital control system applying step motors and micro-processing  technique”, 3rd Vietnam Conference on Automation (VICA III), Hanoi, Vietnam, April 1998

Phát minh sáng chế

 

Các hoạt động khác
- Tư vấn viên cao cấp của hãng ARM, Altium về giải pháp kỹ thuật cho các công ty tập đoàn lớn như: Vietel, Viện cơ yếu, học viện kỹ thuật quân sự, …  
- Tư vấn viên về giải pháp tự động hóa, robot cho các dự án với các công ty tập đoàn lớn như:  Vinsmart, Toyota,  Samsung, LG, sữa Hà Lan,  Vinfast… 
- Chuyên gia thẩm định các đề tài của bộ Khoa học và Công nghệ