ThS. Le Xuan Nghia

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel.+84 438 69 25 11                       Email: nghia.lexuan@hust.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 112 nhà C1

giới thiệu

Thạc sỹ Lê Xuân Nghĩa  là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  •  Hướng dẫn thí nghiệm môn Kỹ Thuật Điện

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

Phát minh sáng chế