TS. LÊ MINH THÙY

Giảng viên, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                         Email:  thuy.leminh@hust.edu.vn

giới thiệu

TS. Lê Minh Thùy là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Anten và mảng anten, Anten công nghê SIW, mmWave và vật liệu Metal (metamaterial); Khai thác năng lượng (Energy harvesting) từ RF và Truyền năng lượng không dây; Cảm biến không dây tự chủ năng lượng và thiết bị kết nối Internet (IoT); Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network).  

TS. Lê Minh Thùy đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín trong và ngoài nước. TS. Lê Minh Thùy là thành viên ban tổ chức và phụ trách một phiên trong các hội nghị quốc tế: IEEE Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), IEEE International Conference on Telecommunications (ICT).

Các môn học đảm nhiệm

Giảng dạy hệ đại học: 

 • Technical writing and presentation 
 • Điện tử tương tự/Thiết kế điện tử (Analog electronic design) 
 • Điện tử số/Thiết kế hệ thống số (Digital system design) 
 • Kỹ thuật vi xử lý 
 • Mạch và giao diện máy tính 
 • Thiết bị đo lường điện tử 
 • Mạng cảm biến không dây (Wireless sensor network) 

Giảng dạy sau đại học: 

 • Thu hoạch năng lượng và biến đổi (Energy harvesting and conversion) EE6543
 • Tương thích điện từ  
 • Các giao thức IoT 
 • Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển

Các hướng nghiên cứu chính

 • Anten và mảng anten
 • SIW, mmWave và vật liệu Metal (metamaterial)
 • Khai thác năng lượng từ RF và Truyền năng lượng không dây
 • Các hệ thống nhúng RF: RFID và DSRC, Định vị dựa trên RF
 • Cảm biến không dây tự chủ năng lượng, Mạng cảm biến không dây và IoT

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

Cấp Bộ GD&ĐT

B2020-BKA-11

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống định vị dựa trên công nghệ sóng điện từ cự ly ngắn, ứng dụng trong quản lý và giám sát các thiết bị từ xa

 

Dự án NCKH&CN VinIF.2020.DA09 

Fi-Mi: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (website: fi-mi.vn) 

Cấp trường

T2018-TĐ-006

 

Định vị đối tượng trong môi trường hẹp dựa trên sóng điện từ

Cấp Bộ GD&ĐT

B2015-01-93

 

Nghiên cứu kỹ thuật nạp năng lượng sử dụng công nghệ sóng điện từ. Ứng dụng trong thiết kế các nút cảm biến không dây tự chủ năng lượng.

 

Cấp trường

T2017-108

 

Một số biện pháp nâng cao độ tin cây của mạng không dây. Ứng dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng công nghiệp

 

Đề tài NCKH&CN Nafosted FWO (Việt-Bỉ) FWO.103.2017.01 

 

Nghiên cứu nguyên lý vật lý của siêu vật liệu metamaterials trong khai thác sử dụng năng lượng điện từ ở vùng tần số GHz và THz

Đề tài NCKH&CN Nafosted (2019)

Phát triển ăng-ten băng rộng nhiều búp sóng cho trạm gốc di động 5G

Đề tài NCKH&CN Nafosted (2020)  Khai phá các cấu trúc rời rạc trong tối ưu hoá hoạt động một số mạng tự trị 

giải thưởng/khen thưởng

 • Bài báo xuất sắc (dành cho sinh viên) tại hội nghị về Truyền thông tiên tiến ATC 2020 và hội nghị Truyền năng lượng không dây WPTC 2020 thuộc IEEE 
 • Hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải nhì sinh viên NCKH cấp quốc gia (2018) 
 • Chiến sỹ thi đua cấp bộ (2019) 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Système d'identification et de classification de véhicules: Par ondes Électromagnétiques

Presses Académiques Francophones, 2013

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Quốc tế: 

 1. Hong Son Vu, Ngan Nguyen, Nam Ha-Van, Chulhun Seo, Minh Thuy Le, “Multiband Ambient RF Energy Harvesting for Autonomous IoT Devices”, IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS, 2020, DOI: 10.1109/LMWC.2020.3029869, (SCIE-Q1). 
 2. Thi Duyen Bui, Phuong Thao Hoang, Quoc Cuong Nguyen, Minh Thuy Le, “Design of a beam steering antenna array using 8x8 butter matrix for indoor positioning system”, Journal Electromagnetics, pp. 500-514, 2020, DOI: https://doi.org/10.1080/02726343.2020.1824313, (SCIE-Q3). 
 3. Nam Ha-Van, Hoang Le-Hui, Minh Thuy Le, Kwangsuk Park, Chulhun Seo, “Free-positioning Wireless Power Transfer using a 3D Transmitting Coil for Portable Devices”, Journal of Electromagnetic Engineering and Science, VOL. 20, NO. 4, pp. 270-276, 2020, https://doi.org/10.26866/jees.2020.20.4.270, (SCIE-Q1). 
 4. Bui, Thi Duyen, Minh Thuy Le, and Quoc Cuong Nguyen, ‘Electronically Steerable Antenna Array for Indoor Positioning System’, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 33.7 (2019), 838–52 https://doi.org/10.1080/09205071.2018.1555060 (SCIE-Q2) 
 5. Nguyen, Ngan, Quoc Cuong Nguyen, and Minh Thuy Le, ‘A Novel Autonomous Wireless Sensor Node for IoT Applications’, TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control), 17.5 (2019), 2389 https://doi.org/10.12928/telkomnika.v17i5.12811, (Scopus Q3) 
 6. Nguyen, Nhu Huan, Thi Duyen Bui, Anh Dung Le, Anh Duc Pham, Thanh Tung Nguyen, Quoc Cuong Nguyen, and Minh Thuy Le, ‘A Novel Wideband Circularly Polarized Antenna for RF Energy Harvesting in Wireless Sensor Nodes’, International Journal of Antennas and Propagation, 2018 (2018), 1–9 https://doi.org/10.1155/2018/1692018, (SCIE-Q3)
 7. Ho, Dinh Khanh, Van-Duc Ngo, Ines Kharrat, Tan Phu Vuong, Quoc Cuong Nguyen, and Minh Thuy Le, ‘A Novel Dual-Band Rectenna for Ambient RF Energy Harvesting at GSM 900 MHz and 1800 MHz’, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2.3 (2017), 612–16 https://doi.org/10.25046/aj020378 (Scopus-Q3) 
 8. N.L. Ly, M.T. Nguyen, M.T. Le, and T.T. Nguyen, "Hybrid semiconductor-dielectric metamaterial modulation for switchable bidirectional THz absorbers", Optics Communications, Elsevier, Vol. 383, Pages 244–249 (2017). ISSN/ISBN: 0030-4018, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2016.09.014, (SCIE-Q1) 
 9. T.T. Pham, H.N. Bui,H.T. Dang, M.T. Le, D.L. Vu, T.T. Nguyen, “Symmetry-breaking metamaterials enabling broadband negative permeability”, International Journal of Electronic Materials, Springer, Vol. 45, Issue 5, pp 2547-2552, (May 2016). (SCIE-Q2), 
 10. Le Minh Thuy, Quoc Cuong Nguyen, and Tan Phu Vuong, ‘Design of High-Gain and Beam Steering Antennas Using a New Planar Folded-Line Metamaterial Structure’, International Journal of Antennas and Propagation, 2014 (2014), 1–16 https://doi.org/10.1155/2014/302580 , (SCIE-Q3) 
 11. T.H. Dao, Q.C. Nguyen, V.D. Ngo, M.T. Le, “Extended Indoor Localization System based on Passive RFID Tags”, International journal of System, Science & Technology, No-3, Vol. 15, pp.54-58, (2014), ISSN/ISBN: 1473-804x., (Scopus-Q2) 

Trong nước: 

 1. Duc Duong Nguyen, Minh Thuy Le, Thanh Long Cung, “Nghiên cứu Khả năng Phát hiện Tấn công tuyến tính trong Các hệ thống Điều khiển Công nghiệp Bằng phương pháp CUSUM”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, T8-2020. 
 2. Nguyen Thi Kim Ngan, Bui Thi Duyen, Tran Thi Lan, Le Minh Thuy “Series Feed Fan-Beam Antenna Array with a Low Sidelobe Level for Positioning System”, Tạp Chí Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự, số 66A, xuất bản tháng 5, pp. 55–65, tháng 5 năm 2020. 
 3. Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Thùy, ‘Cảm biến phát hiện vượt mức kim loại nặng trong nước biển bằng ăng-ten đơn cực, Tạp Chí Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự, vol. 08, no. 62, pp. 66–74, Aug. 2019 
 4. T. D. Bui, T. Nguyen, M. T. Le, and Nguyen Quoc Cuong, “Indoor positioning system based on wireless sensor network using IEEE 802.15.4,” Tạp Chí Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự, vol. 08, no. 56, pp. 126–133, Aug. 2018 
 5. H.T. Nguyen, N.L. Ly, T.V. Do, M.T. Nguyen, V.D. Ngo, M.T. Le, M.T. Nguyen, D.L. Vu, T.T Nguyen, “Trapping electromagnetic waves by metamaterials”, National Journal of Military Science and Technology, 37/06-2015 (2015), ISN/ISBN: 1859-1043 
 6. M.T. Le, S.H. Hoang, “High-gain and Circularly polarized DSRC antenna for Intelligent Transportation Systems”, National Journal of Science and Technology, No. 107C (2015), ISSN/ISBN: 2354-1083 
 7. T.N.Y. Pham, Q.C. Nguyen, C.C. Le, T.P. Vuong, M.T. Le, “Design of an UHF RFID reader”, National Journal of Science and Technology, No. 85, pp. 35-39, (2011). 
 8. An implementation of wireless temperature sensor network using Bluetooth, M.T. Le, Q.C. Nguyen, H.B. Nguyen, Vietnamese Journal of Science and Technology, Vol 68, 2008 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

Quốc tế:

 1. Quang Minh Dinh, Minh Thuy Le, “Ambient RF Energy Harvesting System Based on Wide Angle Metamaterial Absorber for Battery-Less Wireless Sensors”, IEEE ATC 2020, Oct. 2020 (Best student paper Award). (Scopus) 
 2. Hong Tien Vu, Quang Minh Dinh, Dai Duong Nguyen, Minh Thuy Le, “Simple Dual Band Rectifier Based on Diplexer for Ambient RF Energy Harvesting Application”, IEEE UEMCON 2020, Nov. 2020, USA. (Scopus) 
 3. Quang Minh Dinh, Trong Toan Do, Minh Thuy Le, “Wi – Fi Blocking Window Based Metamaterial”, 2020 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2020), pp. 315-316, Januray 25-28, 2021, Osaka, Japan. (Scopus) 
 4. Phan Van Hung, Dinh, Nguyen Quoc, Hoang Dinh Thuyen, Nguyen Tuan Hung, Le Minh Thuy, Le Trong Trung and Yoshihide Yamada, “Estimations of Matching Layers Effects on Lens Antenna Characteristics”, EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System, August 2020. (Scopus) 
 5. Hoang Dang Cuong, Minh Thuy Le, and Nguyen Quoc Dinh, “A Reflectarray Antenna Using Crosses and Square Rings for 5G Millimeter-Wave Application”, IEEE ATC 2020, Oct. 2020. . (Scopus) 
 6. Thi Lan Tran, Van Lam Phi, Toan Dao, Duc Nhat Nguyen, Dinh Hai Truyen Hoang, Minh Thuy Le, “A Dual-Polarized Wideband Element Antenna for Base Station Application”, IEEE ATC 2020, Oct. 2020. . (Scopus) 
 7. Ngan Nguyen, Van Nam Ha, Minh Thuy Le, Chulhun Seo, "A Novel Optimal Transmitting Source for Midfield Wireless Powering of Micro-implant", The 2020 IEEE MTT-S Wireless Power Transfer Conference (WPTC), Nov. 2020, Seoul, Korea. (Best student paper Award) (Scopus) 
 8. Minh Thuy Le, Them Truong, Hong Son Vu, Hong Tien Vu, Quoc Cuong Nguyen, "Circularly Polarized Meandered-Loop Antenna for Ambient RF Energy Harvesting”, 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), Jan. 2021. (Scopus) 
 9. Tan Minh Cao, Hong Son Vu, Thi Duyen Bui, Minh Thuy Le, "Left-hand and Right Hand Circularly Polarized Antenna for 5G Devices", International Conference on Green and Human Information Technology 2020 (ICGHIT 2020). 
 10. Dam Thi Hong Le, Béatrice Cabon, Minh Thuy Le, Tan Phu Vuong, ‘A Broadband High Gain SIW Dielectric Rod Antenna’. 2019 IEEE - ATC, pp. 7-9, Oct. 2019 (Scopus) 
 11. Hong Son Vu, Kien Truong, Thanh Bang Le, Van Yem Vu, Minh Thuy Le, ‘An Investigation of Adaptive Digital Beamforming Antenna for gNodeB 5G’, 2019 IEEE - ATC, pp. 221-224, Oct. 2019. (Scopus) 
 12. Trong Thuy Pham, Minh Thuy Le, Phan Tran Truong, Lap Pham Xuan, Hoang Anh Ngo, ‘Novel Dual-Polarized 5G Base Station Antenna’, IEEE 26th International Conference on Telecommunications (ICT 2019), pp. 473-477, April 2019 (Scopus) 
 13. Ngan Nguyen, Ninh Nguyen Tuan, Quoc Cuong Nguyen, Vu Bang Giang Truong, Monai Krairiksh, Minh Thuy Le, “Multiband Antenna for RF Energy Harvesting”, 2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2018), pp. 315-316, October 23-26, 2018, Busan, Korea (Scopus) 
 14. Bui Thi Duyen, Le Minh Thuy, Nguyen Quoc Cuong, “Novel Wideband Circularly Polarized Antenna for Wireless Applications”, 2017 IEEE Asia Pacific Microwave Conference(APMC), pp 430-433, (2017). (Scopus) 
 15. Bui Thi Duyen, Le Minh Thuy, Nguyen Quoc Cuong, “High Gain Antenna with Wide Angle Radiation for Modern Wireless Communication Applications”, 2017 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 39 -42, (2017) (Scopus) 
 16. Hong Nhat Le, Minh-Thuy Le, Gael Depres, Tan-Phu Vuong, “Design of Antennas on Paper for IoT Applications”, 2017 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 335-338, (2017) 
 17. Van Duc Ngo, Thanh Tung Nguyen, Thi Duyen Bui, Minh Thuy Le, Quoc Cuong Nguyen, “Miniaturized Metamaterial Perfect Absorbers for Mutual Coupling Reduction”, The 2017 Vietnam-Japan Microwave, Vietnam, pp. 76-80, June 2017, (2017), ISBN: 978-604-67-0929-9 
 18. D.K Ho, I. Kharrat,V.D. Ngo, T.P. Vuong, Q.C. Nguyen, M.T. Le, “Dual-Band Rectenna for Ambient RF Energy Harvesting at GSM 900 MHz and 1800 MHz”, 4th International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET 2016), (November 2016) (Scopus) 
 19. T.D. Bui, V.D. Ngo,B.H. Nguyen, Q.C. Nguyen, M.T. Le, “Design of Beam Steering Antenna for Localization Applications”, 2016 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016), pp. 956-957, (Oct. 2016). (Scopus) 
 20. T.D. Bui, M.T. Le, Q.C. Nguyen, “A Novel 3D antenna with Wideband and Circular Polarization for Wifi, WiMAX, LTE technologies”, 2016 International conference VJSAP, pp. 111-115, (Feb. 2016). 
 21. N.H. Nguyen, A.D. Le, T.T Nguyen, M.T Le, “Wideband Left-Handed Metamaterial: Analysis, Modelling, and Testing for Antenna Gain Enhancement”, 2016 International conference VJSAP, pp. 79-84, (Feb. 2016), (Invited paper) 
 22. M.T. Le, T.P. Dong, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong, “A Circularly Polarized RFID Tag on Wall”, 2014 IEEE Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetics (APACE), pp. 83-86, (2014) (Scopus) 
 23. T.H. Dao, M.T. Le, Q.C. Nguyen, “. Indoor Localization System using Passive UHF RFID Tag and Multi-Antennas”, 2014 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 405 -410, (2014), (Scopus) 
 24. T. P. Dong, M. T. Le, Q. C. Nguyen, A. Coelho, T. P. Vuong, “. Circularly Polarized Passive UHF RFID Tag on Wall for Indoor Object Identification and Localization”, 2014 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 48 -53, (2014), (Scopus) 
 25. T.H. Dao, Q.C. Nguyen, V.D. Ngo, C.A Hoang, M.T. Le, “Indoor Localization System based on Passive RFID Tags”, 5th IEEE International Conference on Intelligent Systems,Modelling and Simulation (ISMS), pp. 579-584, (2014), (Scopus) 
 26. M.T. Le, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong, C. Defay, “New Metamaterial Structure for the Design of a High Gain Antenna at 5.8GHz”, 2012 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems (ICWITS), pp.1-4, (Nov. 2012), (Scopus)  
 27. M.T. Le, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong, “Design of a High Gain Antenna at 5.8GHz Using a New Metamaterials Structure”, The Fourth IEEE International Conference on Communications and Electronics, pp. 411-416, (August 2012), (Scopus) 
 28. M. T. Le, Q. C. Nguyen, T. P. Vuong, “Design of an directive antenna for “Free-Flow” system application”, 2011 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp. 112-115, (August 2011). (Scopus) 
 29. G. Bulla, M.T. Le, A.A.A. de Salles, and T.P. Vuong, “Miniaturized Printed Yagi Antenna for 2.45 GHz RFID Readers”, 2011 Progress In Electromagnetics Research Symposium, pp. 822-824, (March 2011). (Scopus) 
 30. M.T. Le, T.T.T. Vu, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong, “Passive UHF RFID tag for vehicle identification and localization”, 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 24-25, 2011, ISSN 1882-5796, pp 621-626, (2011). 
 31. M.T. Le, T.T.T. Vu, B. Fransciscatto, T.T. Trinh, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong, “New concept of highway toll without gantry”, 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 24-25, 2011, ISSN 1882-5796, pp 520-525 (2011). 
 32. M.T. Le, T.T.T. Vu, B. Fransciscatto, T.T. Trinh, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong, “Conception des antennes directives pour l’application de télépéage « Free Flow » ”, Proceeding of TELECOM 2011 & 7ème JFMMA, (Mars, 2011). 
 33. M.T. Le, Q.C. Nguyen, T.P. Vuong , “Nouvelle antenne directive à 5.8 GHz pour l’application DSRC « Free-Flow » sans portique » ”, Proceeding of 17èmes Journées Nationales Micro-ondes, Brest (France), (May, 2011). 

Quốc gia:

 1. Lê Thị Cẩm Hà, Lê Minh Thùy, Tô Thị Thảo, Nguyễn Trọng Đức, Vũ Văn Yêm, “Phương pháp thiết kế anten mảng răng lược công nghệ vi dải cho hệ thống di động thế hệ mới hoạt động ở dải tần 28 GHz”, Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin REV-ECIT 2018, pp. 158-162, Tháng 12, 2018 
 2. T.H. Dao, Q.C. Nguyen, M.T. Le, “Indoor Objects Localization System Using Passive UHF – RFID Technology”, National Conference on Electronics and Communications - REV, (Dec-2013) 
 3. Design of a wireless sensor network based on Bluetooth technology, the application of temperature system, M.T. Le, Q.C. Nguyen, H.B. Nguyen, The 4th National conference on Mechatronics 2008 

Phát minh sáng chế

Đã nộp 02 phát minh, sáng chế.