Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật Đo và Tin học Công nghiệp (KTĐ&THCN) đào tạo từ bậc kỹ sư, thạc sỹ tới tiến sỹ với chất lượng cao có những kiến thức sâu, rộng về các kỹ năng phân tích, phán đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Điện, ứng dụng một cách hiệu quả các thành quả đo lường, tin học công nghiệp vào phục vụ sản xuất và đời sống.
Nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật Đo và Tin học Công nghiệp, Bộ môn được hình thành bởi các nhóm chuyên môn chính sau:
  •  Cơ sở kỹ thuật điện
  • Điện tử và vi xử lý
  • Kỹ thuật đo lường
  • Xử lý tín hiệu
  • Hệ thống thông tin công nghiệp 
Với nguồn nhân lực là đội ngũ giảng viên có trình độ cao biết kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực tế, có năng lực sư phạm, các sinh viên của ngành KTĐ& THCN luôn có điều kiện tiếp xúc và giải quyết các bài toán thực tế thường gặp trong các ngành công nghiệp. do đó sinh viên tốt nghiệp thường đáp ứng ngay được những yên cầu của các nhà nhà tuyển dụng công nghiệp.
Sự liên kết chặt chẽ với các đối tác nước ngoài tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận được những vấn đề khoa học mới, phương pháp làm việc khoa học. Chương trình đào tao kỹ sư chất lượng cao ngành Tin học Công nghiệp được sự tài trợ của nước Cộng hoà Pháp là một ví dụ điển hình về sự liên kết này.
Ngoài chức năng giảng dạy, Bộ môn còn tham gia và đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề trọng điểm trong khoa học kỹ thuật của đất nước. Ví dụ các đề tài liên quan đến đo và giám sát các thông số về môi trường, ứng dụng kỹ thuật đa phương tiện (xử lý tiếng nói, hình ảnh) trong các hệ thống điều khiển, cũng như các đề tài về hệ thống đo lường mở, thích nghi....