v

ThS. Hà Xuân Hòa

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. +84.438.692.511                    Email:  hoa.haxuan@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Hà Xuân Hòa  là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có:  Điều khiển động cơ điện, máy phát điện, các bộ biến đổi thông số điện dùng linh kiện điện tử công suất.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE4332: Truyền Động Điện
  • EE3413: Điện Tử Công Suất

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện.

Thiết kế tính toán thiết bị điều khiển.

 

NXB Giáo Dục 2008.

NXB Giáo Dục 2010.

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế