Cán bộ và giảng viên bộ môn hệ thống điện Cán bộ và giảng viên bộ môn hệ thống điện

Ban chủ nhiệm bộ môn

1. PGS. TS. Bạch Quốc Khánh (Trưởng Bộ môn)

2. TS. Lã Minh Khánh (Phó trưởng Bộ môn)

3. TS. Nguyễn Quốc Minh (Phó trưởng Bộ môn)

Các thầy cô giảng dạy

1. PGS. TS. Trần Văn Tớp

2. TS. Lê Thị Minh Châu

3. TS. Lê Đức Tùng (Bí thư Đoàn TNCS HCM - Phó trưởng phòng TCCB)

4. TS. Nguyễn Xuân Tùng (Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học)

5. TS. Trương Ngọc Minh

6. TS. Nguyễn Đức Tuyên

7. PGS. TS. Nguyễn Đức Huy (Phó viện trưởng Viện Điện)

8. TS. Lê Việt Tiến (Chủ tịch công đoàn Viện Điện)

9. TS. Nguyễn Thị Anh

10. TS. Nguyễn Hồng Nhung

11. TS. Đinh Quốc Trí

12. TS. Nguyễn Thị Hoài Thu

13. TS. Trần Thanh Sơn

14. TS. Nguyễn Hoàng Việt (Phó giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng)

15. TS. Nguyễn Đoàn Quyết

16. TS. Phạm Quang Phương

17. ThS. Phạm Năng Văn

18. ThS. Phạm Thành Chung