ThS. Hà Quang Thịnh

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm đào tạo thực hành Kỹ thuật điện

Giảng viên, Bộ môn Tự động hóa

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện, Nhà A, Số 01 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - ​​Hà Nội

Tel. 0913 09 0099                                Email: thinh.haquang@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Thí nghiệm kỹ thuật đo
  • Thí nghiệm hệ thống đo và truyền thông công nghiệp

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1: Các giải pháp ứng dụng trong tự động hóa trên nền tảng bộ logic lập trình, thu thập và xử lý dữ liệu trên nền Labview
  • Định hướng 2: Ứng dụng giải pháp học tập qua mạng (E- learning)
  • Định hướng 3: Ứng dụng quản lý bảo dưỡng và triển khai phần mềm quản lý bảo dưỡng - CMMS

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

 

Phát minh sáng chế