Hợp tác Hợp tác

TRONG NƯỚC

Với các trường Đại học: Bách khoa Đà Nẵng, Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Nông nghiệp I, Đại học Điện lực, Hàng Hải, Quân sự, Đại học xây dựng, thủy lợi, Mỏ Địa chất, với nhiều trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề trong cả nước.

Với các Viện nghiên cứu: viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, viện Năng lượng, viện Chiến lược phát triển công nghiệp, viện Năng lượng Nguyên tử quốc gia, viện Quy hoạch thủy lợi, viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, viện Nghiên cứu Dầu khí, Trung tâm Đo lường và Tiêu chuẩn, các Trung tâm Bưu chính Viễn thông 1,2, với nhiều trung tâm và cơ sở nghiên cứu khác trong cả nước.

Với các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và với nhiều cơ quan quản lý Nhà nước khác.

Với các tập đoàn và đơn vị sản xuất trong cả nước: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, Tổng Công ty lắp máy LILAMA, Tổng Công ty Thiết bị điện, các Công ty tư vấn xây dựng điện, các nhà máy điện, các đơn vị truyền tải và phân phối điện trong cả nước.

Với nhiều hội nghề nghiệp: Liên hiệp các Hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tự động hoá Việt Nam, Hội Điện lực Hà Nội, Hội Xây dựng điện...

QUỐC TẾ
 
- Hội viên tập thể của Tổ chức CIGRE (Hội đồng Quốc tế về các lưới điện lớn).
- Tham gia nhiều hoạt động hợp tác đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và đại học với Nhật, Pháp, Lào, Campuchia...

Học tập, tham dự Hội thảo khoa học, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi học giả với hơn 30 nước trên thế giới.