Hội nghị hội thảo Nghiên cứu khoa học Hội nghị hội thảo Nghiên cứu khoa học

[Hội nghị '17] Hội nghị Tự động hóa 4 trường đại học

Hội nghị 4 tr ư ờng đại học đào tạo về Tự động hóa là diễn đàn th ư ờng niên với mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các đ ơ n vị đào tạo ngành Tự động hóa. Để nâng cao h ơ n...

[Hội nghị '17] Hội nghị quốc tế về cảm biến hóa học (ACCS 2017) tại Hà Nội

  Website của Hội nghị: http://accs2017.org Thông tin tóm tắt về hội nghị như sau: The 12th Asian Conference on Chemical Sensors  ( ACCS2017 )   will be...

[Hội nghị '17] Hội nghị khoa học công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2017

 Đơn vị tổ chức: - Hội Điện lực Việt Nam - Tập Đoàn Điện lực Việt Nam - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Tổng công ty Điện Lực Vinacomin Thời gian dự kiến:...

[Hội nghị' 17] Hội nghị khoa học quốc tế ICSSE 2017

 Website hội nghị  tại đây The International Conference on Systems Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017) is an international conference that will take place in Ho...

[Hội nghị '17] Hội nghị- về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA 2017)

  Hội Tự động hóa Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị- Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa với tên tiếng Anh là Vietnam International Conference and Exhibition on...