Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

thông tin học bổng thông tin học bổng

Sinh viên Viện Điện nói riêng và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung có rất nhiều cơ hội để nhận được học bổng của Nhà trường, các tổ chức cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Đối với học bổng do các doanh nghiệp tài trợ: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước như ABB, Samsung, Densho, EVN, Tập đoàn dầu khí Việt Nam v.v.. hàng năm cung cấp hàng trăm suất học bổng cho sinh viên các ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung và sinh viên Viện Điện nói riêng. Một số doanh nghiệp như EDH, Bamboo Airways, Contecon, PSA v.v.. trực tiếp thông qua Viện Điện để cấp học bổng với tổng giá trị khoảng 500 triệu hàng năm dành cho các sinh viên phù hợp với các tiêu chí xét chọn của doanh nghiệp.

 

Học bổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Hiện nay các chương trình học bổng của Nhà trường được thực hiện đúng theo các qui định hiện hành của Nhà nước. 

Thông tin chi tiết về học bổng có thể xem thêm tại: ts.hust.edu.vn