Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

24. PGS.TS. Đặng Quốc Thống

 

Họ và tên

PGS. TS. Đặng Quốc Thống

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 118 nhà C1

Email :

 

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

 • Hệ thống cung cấp điện

Hướng nghiên cứu:

 • Quy hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện
 • Quản lý nhu cầu điện năng

Các công trình NC đã công bố

 • Đánh giá tiềm năng tiết kiệm điện năng và hiệu quả của việc ứng dụng DSM ở Việt Nam, KHCN09.08.02
 • Tổng hợp định hướng xây dựng khung thể chế phục vụ phát triển ngành năng lượng Việt Nam KHCN05.09.11
 • Một số bài báo về quy hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ.

 

Các sách đã xuất bản

 • Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng, Nhà máy thủy điện, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2007

Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Nguyễn Thị Huyền Trang. Đề tài: Xác định giá bán điện trong thị trường cạnh tranh.
 • Trần Hải Quỳnh. Đề tài: Áp dụng DAS để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện ở Lai Châu.
 • Nguyễn Văn Tranh. Đề tài: Xác định giá điện phát điện của các nhà máy nhiệt điện trong thị trường điện cạnh tranh.
 • Tằng Đình Sơn. Đề tài: Tính toán thay đổi cấu trúc để tăng độ tin cậy của lưới phân phối
 • Phùng Đại Cát. Đề tài: Tính toán mật độ kinh tế của dòng điện (Jkt) để chọn tiết diện dây dẫn cho hệ thống điện Việt Nam

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

(*) Hợp đồng thỉnh giảng