Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

14. TS. Đinh Quốc Trí

 

Họ và tên

Đinh Quốc Trí

 

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 119b nhà C1

Email :

tri.dinhquoc@hust.edu.vn

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

1.      Vật liệu điện

2.      An toàn điện

Hướng nghiên cứu:

  1. Nghiên cứu sản xuất thử cách điện treo bằng compozit
  2. Nghiên cứu ứng dụng điện cao áp cho:

-        Công nghệ tuyển quặng

-        Công nghệ sơn tĩnh điện

-        Công nghệ xử lý nước thải

-        Công nghệ làm sạch không khí

-        Công nghệ lọc bụi cho các nhà máy xi măng

-        Công nghệ lọc nước dùng cho sinh hoạt

Các công trình NC đã công bố

 

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có