Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

09. TS. Nguyễn Quốc Minh

 THÔNG TIN CHUNG

TS. Nguyễn Quốc Minh

Giảng viên

Bộ môn Hệ thống điện

Viện Điện

Cell: 0.913.281.695

Email: minh.nguyenquoc@hust.edu.vn

Lab: C1-116                            Office: C1-117

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ, chuyên ngành kỹ thuật điện, The University of Texas at Arlington, Texas, USA, 2016

Thạc sĩ, chuyên ngành kỹ thuật điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009

Kỹ sư, chuyên ngành hệ thống điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007

các môn học đảm nhiệm

 1. Rơle bảo vệ (EE4020, EE4021)
 2. SCADA trong HTĐ (EE6231)
 3. Nhập môn ngành điện (EE1010, EE1024)
 4. Technical Writing and Presentation (EE2023)

các hướng nghiên cứu chính

 1. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện (Power systems protection & control)
 2. Ứng dụng AI trong lưới điện thông minh (AI applications in smart grid)
 3. Ăng ten và truyền sóng (Antennas and propagation)

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

Nghiên cứu các biện pháp cân bằng pha ở lưới điện  phân phối làm việc ở chế độ không đối xứng

Chủ nhiệm

 

Phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán tới sự làm việc của hệ thống bảo vệ trên lưới điện phân phối

Chủ nhiệm

 

Thiết kế hệ thống SCADA mô phỏng hệ thống điện trên nền Matlab và Wincc

Thành viên

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Nguyễn Quốc Minh, Lê Đức Tùng, “Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn điện phân tán tới sự làm việc của hệ thống bảo vệ trên lưới điện phân phối”, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 18, 2020.
 2. Lê Đức Tùng, Nguyễn Quốc Minh, “Phân tích, đánh giá và giảm thiểu sóng hài trong lưới điện khi có kết nối hệ thống pin năng lượng mặt trời”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số 67, trang 85-96, 2020.
 3. Nguyen Quoc Minh, Vo Ta Dong, Nguyen Duy Minh, “Nghiên cứu phương pháp cân bằng pha của lưới điện làm việc trong chế độ không đối xứng sử dụng các phần tử kháng trong hệ thống điện”, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 129, trang 1-5, 09/2018.
 4. C. M. Nguyen, P. Kota, M. Q. Nguyen, S. Dubey, S. Rao, J. Mays and J.-C. Chiao, “Wireless Power Transfer for Autonomous Wearable Neurotransmitter Sensors,” Sensors, Vol. 15, No. 9, pp. 24553-24572, Sep. 2015.
 5. M. Q. Nguyen, Y. Chou, D. Plesa, S. Rao and J.-C. Chiao, “Multiple Inputs and Multiple Outputs Wireless Power Combining and Delivering Systems,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 30, No. 11, pp. 6254-6263, Jun. 2015.
 6. M. Q. Nguyen, Z. Hughes, P. Woods, Y. S. Seo, S. Rao and J.-C. Chiao, “Field Distribution Models of Spiral Coil for Misalignment Analysis in Wireless Power Transfer Systems,” IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, Vol. 62, No. 4, pp. 920-930, Jan. 2014.           

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 1. M.Q. Nguyen and J.-C. Chiao, “Transmission Line Model of 3-coil WPT Systems”, IEEE International Wireless Symposium, Guangzhou, China, May. 19-22, 2019.
 2. M. Q. Nguyen and J.-C. Chiao, “Equivalent 2-port of cascade WPT systems,” IEEE International Wireless Symposium, Chengdu, China, May. 6-10, 2018.
 3. M. Q. Nguyen, K. Ta, S. Dubey and J.-C. Chiao, “Frequency Modes in a MIMO Wireless Power Transfer System,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 13-16, 2017.
 4. C. M. Nguyen, J. Mays, D. Plesa, S. Rao, M. Q. Nguyen and J.-C. Chiao, “Wireless Sensor Nodes for Environmental Monitoring in Internet of Things,” IEEE International Microwave Symposium, Phoenix, USA, Jun. 1-6, 2015.
 5. M. Q. Nguyen, D. Plesa, S. Rao and J.-C. Chiao, “A Multi-Input and Multi-Output Wireless Energy Transfer System,” IEEE International Microwave Symposium, Tampa, USA, Jun. 1-6, 2014.
 6. M. Q. Nguyen, D. Khoroshansky, S. Luce, O. Osasona, N. Joshi, S. Rao and J.-C. Chiao, “A Study of Coil Orientations to Enhance the Transfer Efficiency of a Multi-Repeater Wireless Power Transmission System,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, Sendai, Japan, Nov. 4-7, 2014.
 7. M. Q. Nguyen, S. Dubey, S. Rao and J.-C. Chiao, “Wireless Power Transfer via Air and Building Materials Using Multiple Repeaters,” Texas Symposium on Wireless & Microwave Circuits & Systems, Waco, USA, Apr. 3-4, 2014.
 8. M. Q. Nguyen, P. Woods, Z. Hughes, Y. S. Seo, S. Rao and J.-C. Chiao “A Mutual Inductance Approach for Optimization of Wireless Energy Transmission,” Texas Symposium on Wireless & Microwave Circuits & Systems, Waco, USA, Apr. 3-4, 2014.
 9. S. Rao, S. Dubey, S. Deb, Z. Hughes, Y.-S. Seo, M. Q. Nguyen, S.-J. Tang, T. Abell, C. Lahr and J.-C. Chiao, “Wireless Gastric Stimulators,” Texas Symposium on Wireless & Microwave Circuits & Systems, Waco, USA, Apr. 3-4, 2014.
 10. M. Q. Nguyen, P. Woods, Y. S. Seo, S. Rao and J.-C. Chiao “Position and angular misalignment analysis for a wirelessly powered stimulator,” IEEE International Microwave Symposium, Seattle, USA, Jun. 2-7, 2013.
 11. Y. Seo, M. Q. Nguyen, Z. Hughes, S. Rao and J.-C. Chiao, “Wireless power transfer by inductive coupling for implantable batteryless stimulators,” IEEE International Microwave Symposium, Montreal, Canada, Jun. 17-22, 2012.
 12. Y. Seo, Z. Hughes, D. Isom, M. Q. Nguyen, S. Deb, S. Rao and J.-C. Chiao, “Wireless Power Transfer for a Miniature Gastrostimulator,” European Microwave Conference, Amsterdam RAI, The Netherlands, Oct. 28-Nov. 2, 2012.
 13. Y. S. Seo, Z. Hughes, M. Hoang, D. Isom, M. Q. Nguyen, S. Rao, and J.-C. Chiao, “Investigation of Wireless Power Transfer in Through-wall Applications,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, Kaohsiung, Taiwan, pp. 403-405, Dec. 4-7, 2012.
 14. Z. Hughes, Y. Seo, P. Woods, M. Q. Nguyen, S. Rao, P. McCorkle, and J-C. Chiao “Mapping Wireless Power Transfer for Implantable Stimulator Applications,” BMES Annual Meeting, Seattle, USA, Sep. 25-28, 2013.

Một số cựu sinh viên tốt nghiệp các khóa gần nhất

 1. Võ Tá Đông                              Á Châu JSC, Toshiba
 2. Nguyễn Duy Minh                  PC Hà Tĩnh
 3. Yem Cheanich                         Schneider Electric
 4. Nguyễn Thái Dương              Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc
 5. Hồ Văn Huy                             Samsung, ATS
 6. Lê Thanh Bình                        Viện Năng Lượng
 7. Nguyễn Việt Trung                TOJI Group