Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

Các phòng thí nghiệm tại bộ môn Hệ thống điện

1. Phòng thí nghiệm Thiết bị mô phỏng hệ thống điện (C1-116)
2. Phòng thí nghiệm Mạng lưới điện và Nhà máy điện (C1-115)
3. Phòng thí nghiệm Cung cấp điện và Kỹ thuật điện cao áp (C1-119)
4. Phòng thí nghiệm Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện (C1-121)

5. Phòng máy tính và thí nghiệm chuyên đề. (C1-117)

 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống thiết bị

 

Người quản lý:

TS. Nguyễn Xuân Tùng

Từ khóa:

Bộ mô phỏng, hệ thống điện, rơle số, đường dây truyền tải, hòa đồng bộ, máy phát, lưới phân phối

Mô tả thiết bị:

Model: NE9171 (Hãng TQ sản xuất)

Tính năng chính:

  • Là bản mô phỏng vật lý thu nhỏ của một hệ thống điện
  • Do là mô hình mô phỏng vật lý nên hệ thống cho phép thực hiện hàng loạt các thí nghiệm liên quan đến hệ thống điện và chế độ vận hành của các phần tử như máy phát, đường dây, máy biến áp…
  • Phù hợp cho công tác nghiên cứu ở cả trình độ đại học và sau đại học
  • Phục vụ công tác đào tạo nhân viên vận hành cho các cơ sở sản xuất.

Thông số kỹ thuật:

Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị/hệ thống thiết bị

 

Các ghi chú khác

Không có

Hình ảnh thiết bị/hệ thống thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

GS.TS. Lã Văn Út

Từ khóa:

Mô phỏng, chế độ, hệ thống điện, 500kV.

Mô tả thiết bị:

Model: không có

Tính năng chính:

  • Tính toán phân tích hàng loạt chế độ của hệ thống điện theo các tình huống giả thiết (mô phỏng và thực hiện từ bàn điều khiển theo thời gian thực) của thiết bị/Hệ thống thiết bị
  • Phân tích chế độ làm việc của hệ thống tải điện siêu cao áp 500kV.
  • Phù hợp cho công tác đào tạo đại học và sau đại học
  • Phục vụ cho các đơn vị qui hoạch, vận hành điều khiển hệ thống điện.

Thông số kỹ thuật:

Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị/hệ thống thiết bị

Các ghi chú khác

Không có