Các hướng nghiên cứu Các hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hoá mô hình phi tuyến áp dụng cho các bài toán về năng lượng.

2. Nghiên cứu ứng dụng các công cụ mô phỏng điện từ trường trong các bài toán thiết kế và vận hành hệ thống điện

3. Các phương pháp nghiên cứu hệ thống áp dụng vào bài toán quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực.

4. Các phương pháp tính toán nhanh và tin cậy chế độ làm việc của hệ thống điện phức tạp, có các đường dây siêu cao áp.

5. Các phương pháp phân tích và điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điện phức tạp, có các đường dây siêu cao áp.

6. Các thuật toán phân tích và điều khiển nhanh (online) chế độ của hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành.

7. Cộng hưởng dưới đồng bộ và các biện pháp khắc phục

8. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật mới trong bảo vệ và điều khiển tự động hệ thống điện. Nâng cao độ chính xác định vị sự cố trên đường dây truyền tải. Bảo vệ diện rộng.

9. Quản lý giám sát và điều khiển từ xa hệ thống năng lượng điện (SCADA)

10. Nghiên cứu vận hành hiệu quả thị trường điện lực

11. Các hiện tượng quá điện áp và biện pháp chống quá điện áp trong hệ thống điện.

12. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện cao áp trong lọc bụi và tuyển quặng

13. Tối ưu hoá cấu trúc mạng cung cấp điện.

14. Các bài toán về nâng cao độ tin cậy hệ thống điện.

15. Nghiên cứu đánh giá và các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng hệ thống điện

16. Nghiên cứu sử dụng các dạng năng lượng mới và tái tạo ở Việt Nam. Quy hoạch và thiết kế 17. hệ thống điện có các nguồn năng lượng tái tạo. Vấn đề kết nối các nguồn năng lượng tái tạo.

18. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện năng. Quản lý nhu cầu điện năng (DSM).

19. Nghiên cứu tối ưu hóa quản lý năng lượng trong các hệ thống điện nhỏ (Microgrid)

20. Nghiên cứu ứng dụng lưới điện thông minh (smartgrid)

21. Nghiên cứu liên ngành ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành hệ thống năng lượng.