Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

CTTT Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa CTTT Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa năm 2021 xét tuyển với các thông tin sau:

 • Mã xét tuyển: EE - E8 (A00, A01); EE - E8x (BK1, BK3)
 • Chỉ tiêu: 50 

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa là gì?

EE-E8 là chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh và được phát triển theo các chương trình đào tạo của Mỹ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Các kiến thức được trang bị trong quá trình học?

Sinh viên theo học chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa được trang bị kiến thức về: Lý thuyết mạch điện – điện tử; Kỹ thuật đo lường và các hệ thống cảm biến thông minh; Các hệ thống mạng truyền thông công nghiệp; Kỹ thuật lập trình các chip vi điều khiển, vi xử lý; Các phương pháp điều khiển truyền thống và hiện đại; Lập trình tự động hóa các dây chuyền sản xuất công nghiệp; Điều khiển điện tử công suất và truyền động điện; Kỹ thuật điều khiển Robot; Kỹ thuật mạng nơron và trí tuệ nhân tạo (AI).

Kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp?

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa có khả năng thực hiện các công việc sau:

 • Quản lý, giám sát các dự án kỹ thuật;
 • Tư vấn, thiết kế và phát triển hệ thống tự động hóa; Hệ thống điều khiển giám sát từ xa trong hệ thống điện và các hệ thống công nghiệp khác;
 • Vận hành, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tự động;
 • Tích hợp các thiết bị để thiết lập các hệ thống điều khiển;
 • Thiết kế, chế tạo và kiểm định các thiết bị đo lường điều khiển;
 • Nghiên cứu, phát triển các thiết bị tự động thông minh và hệ thống điều khiển hiện đại.

Các vị trí việc làm tiêu biểu sau khi tốt nghiệp chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa?

Tốt nghiệp chương trình đào tạo tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, sinh viên có khả năng làm việc tại các vị trí việc làm tiêu biểu sau:

 • Kỹ sư thiết kế, vận hành trong các công ty, tập đoàn công nghiệp trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực năng lượng điện, thiết bị điện, tự động hóa;
 • Kỹ sư thiết kế tại các công ty tư vấn thiết xây lắp các nhà máy công nghiệp, các dây truyền công nghệ tự động, các nhà máy thông minh;
 • Cán bộ tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu và trường đại học nước ngoài có hợp tác với Viện Điện.