TS. DƯƠNG MINH ĐỨC 

Giảng viên chính, Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel: 024-3869-2306                         Email: duc.duongminh@hust.edu.vn

Bằng cấp

Tiến sỹ - Kỹ thuật Điện tử và thông tin, Đại học công nghệ Toyohashi, Nhật Bản, 2008. 

Thạc sỹ - Kỹ thuật hệ thống sản xuất, Đại học công nghệ Toyohashi, Nhật Bản, 2005. 

Kỹ sư – Tự động hóa Xí nghiêp Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2002. 

giới thiệu

Tiến sỹ Dương Minh Đức là giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử thông tin năm 2008 tại Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Robot vận hành song phương từ xa, Robot y tế và dịch vụ, Điều khiển chổng rung.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE4220: Điều khiển logic và PLC.
  • EE4344: Kỹ thuật Robot .

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Robot vận hành song phương từ xa qua môi trường truyền thông có trễ. 
  • Rotbot trợ giúp phục hồi chức năng và robot dịch vụ. 
  • Điều khiển chống rung cho các cơ cấu linh hoạt. 
  • Petri net và ứng dụng.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

[1]. Adaptive Robust Control Systems/Chapter 16: Nonlinear Control of Flexible Two-Dimensional Overhead Cranes 

IntechOpen

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, Takanori Miyoshi and Takashi Imamura, “Telerehabilitation Robot System with Haptic Feedback by Means of Brake and Deadband Control Towards Home Medical Welfare Support”, Transactions of Institute of Systems, Control, and Information Engineering (ISCIE), Vol. 20, No. 7, July 2007, pp. 309-320.

[2]. Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, Kamigaki Toshio, and Kawamura Hirotoshi, “Development of A Vibration Suppression GUI Tool based on Input Preshaping and Its Application to Semiconductor Wafer Transfer Robot”, International Journal of Automation Technology, Vol.2, No.6, 2008, pp. 479-485.

[3]. Takashi Imamura, Takanori Miyoshi, Kazunari Miyake, Shinichi Arai, Tatsuya Okada, Manabu Yamamoto, Minh Duc Duong, Masayuki Okabe, Hideo Kitagawa, Tomoyasu Ichimura, Eiji Nishiyama, Yasunori Kawai, Shinya Oyama, and Kazuhiko Terashima, “Educational Project for Robotics and Mechatronics Using Tele-Control System Between National College of Technology and Toyohashi University of Technology”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.21, No.3, 2009, pp. 384-393.

[4]. Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, Takanori Miyoshi, and Tatsuya Okada, Rehabilitation System Using Teleoperation with Force-Feedback-Based Impedance Adjustment and EMG-Moment Model for Arm Muscle Strength Assessment”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.22, No.1, 2010, pp. 10-20.

[5]. Nguyen Kim Dung, Duong Minh Duc, Nguyen Huy Phuong, Online Calculation of Time Varying Gain to Stabilize the Bilateral Teleoperation System, Journal of Science and Technology Technical Universities, 2016.

[6]. Tưởng Xuân Thường, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Điều khiển dập dao động tải trọng cho cầu trục, Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa, số 15, tháng 4/2016.

[7]. Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Phương pháp điều khiển chống rung cho cầu trục tránh vật cản, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07/2016.

[8]. Tung Lam Nguyen, Minh Duc Duong, Trong Hieu Do, A Direct Lyapunov-Backstepping Approach for Stabilizing Gantry Systems with Flexible Cable, Proceedings of Engineering and Technology Innovation, Vol. 8 2018.

[9]. Do Trong Hieu, Hoang Van Thang, Tran Van Tung, Nguyen Tri Kien, Duong Minh Duc, A Gantry Crane Control Using ADRC and Input Shaping, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 131, 11.2018.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Minh Duc Duong, ChisatoTeraoka, Takashi Imamura and Kazuhiko Terashima, “Master-Slave System with Teleoperation for Rehabilitation”,16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 2005.

[2]. Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima and Takashi Imamura, “Teleoperation with Haptic Feedback by Means of Electromagnetic Brake and Deadband Control for Rehabilitation”, IEEE International Conference on Control Application CCA 2006, Munich, Germany, 2006, pp. 1331-1336.

[3]. Minh Duc Duong, Takanori Miyoshi, Kazuhiko Terashima, and Erick Joel Rodriguez-Seda, “Analysis and Design of Position-Force Teleoperation with Scattering Matrix”, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, July 6-11, 2008, pp. 12715-12720.

[4]. Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, and Takanori Miyoshi, “EMG-Moment Model of Human Arm for Rehabilitation Robot System”,10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICRCV2008, Hanoi, Vietnam, 2008.

[5]. Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima and Takanori Miyoshi, “A Novel Stable Teleoperation with Haptic Feedback by Means of Impedance Adjustment via Arbitrary Time Delay Environment for Rehabilitation”, IEEE International Conference on Control Application CCA 2009, Saint Petersburg, Russia, 2009, pp. 1744-1749.

[6]. Minh Duc Duong and Kazuhiko Terashima, “Development of Vibration Suppression GUI Tool based Input Preshaping Control and Its Applications to Wafer Transfer Robot and Gantry Loader Systems” The European Control Conference 2009, Budapest, Hungary, 2009.

[7]. Minh Duc Duong, Takanori Miyoshi and Kazuhiko Terashima, “Teleoperation With Time Varying Delay Using Scattering Matrix and Wave Filter”,9th International Symposium on Robot Control (SYROCO'09), Gifu, Japan, 2009, pp. 547-552.

[8]. Minh Duc Duong and QuyThinh Dao, “Online Calculation of Time Varying Gain to Stabilize the Bilateral Teleoperation System, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015

[9]. Lam Nguyen Tung and Duc Duong Minh, “Position control and vibration suppression of a flexible overhead crane system”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015

[10]. QuyThinh Dao, Minh Duc Duong and Van Nam Dinh, “Sloshing suppression control of rectangle liquid container transfer using Hybrid Shape Approach”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015. (in Vietnamese)

[11]. Xuan Thuong Tuong, Minh Duc Duong and Tung Lam Nguyen, “Vibration Suppression Control of 3D Overhead Crane using Hybrid Shape Approach”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015 (in Vietnamese)

[12]. Manh Quy Le, Duc Minh Nguyen, Minh Duc Duong, Tung Lam Nguyen and Van AnNgo, “Combining of Obstacle Avoidance and Vibration Suppresion Control for Overhead Crane”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015 (in Vietnamese)

[13]. Duong Minh Duc and Nguyen Huy Phuong, “Performance Improvement for Bilateral Teleoperation System with Variable Time Delay Communication”, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering November 17-18, 2016, Hanoi, Vietnam.

[14]. Lan Anh Nguyen, Tung Lam Nguyen, Minh Duc Duong, Tuan Anh Pham, Flatness based control of a crane with limited swinging angle, The 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, 11/2016.

[15]. Janik Jonathan Meier, Duong Minh Duc, Miyoshi Takanori, Bilateral teleoperation control of Kagome dancing robot, 2018 IEEE International Conference on Intelligence and Safety for Robotics (ISR), 2018.

[16]. Ryo Saegusa, Hirokazu Ito and Duc Minh Duong, Human-Care Rounds Robot with Contactless Breathing Measurement, 2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019.

Phát minh sáng chế