TS.Đinh Quốc Trí

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 04 3 869 2009

Email:  tri.dinhquoc@hust.edu.vn

Fax. 04-3-6231478

 

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

1.      Vật liệu điện

2.      An toàn điện

Các hướng nghiên cứu chính

  1. Nghiên cứu sản xuất thử cách điện treo bằng compozit
  2. Nghiên cứu ứng dụng điện cao áp cho:

-Công nghệ tuyển quặng

-Công nghệ sơn tĩnh điện

-Công nghệ xử lý nước thải

-Công nghệ làm sạch không khí

-Công nghệ lọc bụi cho các nhà máy xi măng

       -Công nghệ lọc nước dùng cho sinh hoạt

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế