TS. Đào Phương Nam

 

Giảng viên, Bộ môn Điều khiển Tự Động

Viện Điện

Tel: 024-3868-3518                       Email: nam.daophuong@hust.edu.vn

Bằng cấp

Tiến sỹ -  Điều khiển Tự động hóa, Đại học Bách Khoa Hà Nội , 2013.

Thạc sỹ - Tự động hóa công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008.

Kỹ sư – Tự động hóa công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2005.

giới thiệu

Tiến sỹ Đào Phương Nam là giảng viên tại Bộ môn Điều khiển Tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa năm 2013 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Điều khiển tối ưu theo các thuật toán học trong các hệ Robotic. Tiến sỹ Nam đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

 • Đại học:
  • Lý thuyết điều khiển 1
  • Lý thuyết điều khiển 2
  • Điều khiển hệ điện cơ
  • Điều khiển hệ Euler - Lagrange (EL)
  • Tín hiệu và Hệ thống
  • Điều khiển Mờ và Mạng Nơron
 • Sau Đại học:
 • Điều khiển tối ưu và bền vững
 • Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
 • Các phương pháp tính trong lý thuyết điều khiển tối ưu

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

 • Ứng dụng học tăng cường (Reinforcement Learning) trong điều khiển các hệ Robotics (Tay máy, Bilateral Teleoperators, Cooperating Manipulators, Mobile Robots,…);
 • Phương pháp Tối ưu, Điều khiển dự báo trong các hệ Robotics (Tay máy, Bilateral Teleoperators, Cooperating Manipulators, Mobile Robots,…);
 • Điều khiển Thích nghi-Bền vững trong các hệ Robotics (Tay máy, Bilateral Teleoperators, Cooperating Manipulators, Mobile Robots,…);

Đề tài ĐÃ VÀ đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

B2020-BKA-05

Đề tài cấp Bộ (Chủ nhiệm): Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển thông minh cho nhóm Robot di động cộng tác (Cooperating Mobile Manipulators)

T2017-PC-105

Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm): Điều khiển dự báo thích nghi-bền vững cho các phương tiện chuyển động (Đã nghiệm thu)

T2016-PC-181

 

Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm): Nghiên cứu giải pháp câp nguồn cho hệ thống quan trắc và điều khiển hỗ trợ cho nuôi trồng theo phương pháp Aquaponic từ năng lượng mặt trời (Đã nghiệm thu)

T2015-051

Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm): Điều khiển tối ưu và cận tối ưu cho hệ máy bay trực thăng không người lái (UAV). (Đã nghiệm thu)

T2013-32

Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm): Khảo sát khả năng sử dụng lý thuyết tối ưu trong điều khiển hệ cơ điện tử (Đã nghiệm thu)

T2009-199

Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm): Thiết kế, chế tạo bàn thí nghiệm phục vụ nghiên cứu điều khiển máy điện không đồng bộ (Đã nghiệm thu)

giải thưởng/khen thưởng

Bài báo hay nhất Best Paper tại hội nghị ĐIều khiển Tự động hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 2011

 

 

sách/chương sách

 1.  Nonlinear Design of Adaptive Controllers for Bilateral Teleoperation Systems with Variable Time Delays,”  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)
 1. Robust Model Predictive Control based Kinematic Controller for Nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)
 1. Chapter “Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Advances in Engineering Research and Application, Volume 63 of the series  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2018 (Indexed SCOPUS)
 1. Chapter Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3) (in English).
 1. Chapter “A Laguerre Model-Based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3) (in English).
 1. Chapter 3 “High-Gain Observer–Based Sliding Mode Control of Multimotor Drive Systems,” in Book: Adaptive Robust Control Systems, InTech Publishing 2018 (in English).
 1. Chapter “Dynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3)  (in English).
 1. Chapter “High-Gain Observer based Output Feedback Controller for a Two-Motor Driver System: A Separation Principle Approach,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017  (ISI Proceeding – Q3) (in English).
 1. Chapter No: 14 Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,” in Book: Advances in Information and Communication Technology, Volume 538 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3) (in English).

Springer, Intech

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

2021:

 1. Phuong Nam Dao, Van Tinh Nguyen, Yen-Chen Liu*, “Finite-Time Convergence for Bilateral Teleoperation Systems with Disturbance and Time-Varying Delays”, IET Control Theory & Applications, 2021. (SCIE Journal – Q1) (Accepted).
 1. Van Tu Vu, Quang Huy Tran, Thanh Loc Pham, Phuong Nam Dao*, Online Actor-Critic Reinforcement Learning Control for Uncertain Surface Vessel Systems with External Disturbances,” International Journal of Control, Automation and Systems, (SCIE Journal – Q2) (Accepted).
 1. Phuong Nam Dao*, Yen-Chen Liu, Adaptive Reinforcement Learning Strategy with Sliding Mode Control for Unknown and Disturbed Wheeled Inverted Pendulum,” International Journal of Control, Automation and Systems, Vol. 19, No. 2, pp. 1139-1150, Feb. 2021. (SCIE Journal – Q2)
 1.  Phuong Nam Dao*, Duy Khanh Do, Dinh Khue Nguyen, Adaptive Reinforcement Learning enhanced Motion/Force Control Strategy for Multi-Robot Systems,” Volume. 2021, Mathematical Problems in Engineering, 2021. (SCIE Journal – Q2).
 1. Phuong Nam Dao, Hong Quang Nguyen, Thanh Long Nguyen, Xuan Sinh Mai, Finite Horizon Robust Nonlinear Model Predictive Control for Wheeled Mobile Robots, Volume. 2021, Mathematical Problems in Engineering, 2021. (SCIE Journal – Q2).  
 1. Van Tu Vu, Phuong Nam Dao*, Pham Thanh Loc, Tran Quang Huy Sliding Variable-based Online Adaptive Reinforcement Learning of Uncertain/Disturbed Nonlinear Mechanical Systems,”  Journal of Control, Automation and Electrical Systems, Vol. 32, Issue. 2, pp. 281-290, 2021. (ISI Journal – Q3)
 1. Phuong Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Nhat Tung Nguyen, Adaptive Dynamic Programing Algorithm for Uncertain Nonlinear Switched Systems,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), Vol. 12, No. 1, March-2021. (SCOPUS Journal – Q2).
 1. Tuan Thanh Pham, Xuan Tinh Tran, Phuong Nam Dao, Sy Luat Dao, Hong-Quang Nguyen On Finite-Time Output Feedback Sliding Mode Control of a Elastic Multi-Motor System,International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), Vol. 12, No. 1, March-2021. (SCOPUS Journal – Q2).
 1. Phuong Nam Dao, Trung Cao Thanh, Tien Trung Dang, Hong Quang Nguyen, On Robust Model Predictive Control of Disturbed Nonlinear Systems using Linear Matrix Inequalities,” Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD), Vol. 44, No. 2, pp. 10-21, 2021. (SCOPUS Journal – Q3).
 1. Phuong Nam Dao, Tien Hoang Nguyen, Hong-Quang Nguyen, Q-Learning Algorithms in Control Design of Discrete-Time Linear Periodic Systems by Lifting Technique, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research  (IJMERR), 2021. (SCOPUS Journal – Q3) (Accepted).
 1. Phuong Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Tien Trung Dang, Ngoc Kien Vu,On Robust Adaptive Control of nonlinear switched Systems under external disturbances,” Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD), Vol. 44, No. 1, pp. 412-421, 2021. (SCOPUS Journal – Q3).
 1. Van Tu Vu, Thanh Loc Pham, Quang Huy Tran, Phuong Nam Dao,Optimal Control for fully-actuated Surface Vessel Systems,” iRobotics, Vol. 04, No. 1, pp. 1-7, 2021.

2020:

 1. Yen-Chen Liu, Phuong-Nam Dao, and Kai Yong Zhao, On Robust Control of Nonlinear Teleoperators under Dynamic Uncertainties with Variable Time Delays and without Relative Velocity,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 16, Issue. 2, February-2020, (SCIE Journal – Q1).
 1. Phuong Nam Dao, Hong Quang Nguyen, Minh Duc Ngo, Seomn Ju Ahn On Stability of Perturbed Nonlinear Switched Systems with Adaptive Reinforcement Learning,”   Energies, Vol. 13, Issue. 19, September-2020, (SCIE Journal – Q2).
 1. Phuong Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Duy Khanh Do, Dinh Khue Nguyen On Backstepping Control of an Uncertain Holonomic Constrained Manipulator,Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD) Vol. 43, No. 7, 2020. (SCOPUS Journal – Q3).
 1. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Phuong-Nam Tran, Hai-Yen Tran Adaptive Dynamic Programing based Optimal Control for a Robot Manipulator,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), Vol. 11, No. 3, 2020. (SCOPUS Journal – Q2).

2019:

 1. Nguyen Van Tinh, Hoang Thi Thuong, Pham Minh Tuan, Dao Phuong NamA Gaussian wavelet network-based robust adaptive tracking controller for a wheeled mobile robot with unknown wheel slips,International Journal of Control, Vol. 92, Issue 11, pp. 2681-2692, 2019,   https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207179.2018.1458156 (SCI Journal – Q1)
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam*, Nguyen Hong Quang An Adaptive Backstepping Trajectory Tracking Control of a Tractor Trailer Wheeled Mobile Robot,International Journal of Control, Automation and Systems,  vol. 17, no. 2, pp.465-473, 2019  http://www.ijcas.org/original/year_abstract.asp?idx=2540, (SCIE Journal – Q2)
 1. Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh, “Multi parametric model predictive control based on laguerre model for permanent magnet linear synchronous motorsInternational Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) (IJECE, ISSN: 2088-8708), Vol 9, No. 2, April 2019, http://www.iaescore.com/journals/index.php/IJECE/article/view/13455. (SCOPUS Journal – Q2).
 1. Dao Phuong Nam*, Nguyen Van Huong and Do Trong Tan, Adaptive Dynamic Programming based Integral Sliding Mode Control Law for Continuous Time Systems: A Design for Inverted Pendulum Systems,International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), Vol. 8, No. 2, March 2019, http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=166&id=1068. (SCOPUS Journal-Q3)
 1. Pham Tam Thanh, Dao Phuong Nam*, Vu Van Tu, Tran Quang Huy and Nguyen Van Huong, Robust Control Law using H-infinity for Wheeled Inverted Pendulum Systems,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) Vol. 8, No. 3, May 2019. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=167&id=1105 (SCOPUS Journal-Q3)
 1. Dao Phuong Nam*, Do Trong Tan, Nguyen Van Huong and Pham Thanh LocA Finite-Time Sliding Mode Controller Design for Flexible Joint Manipulator Systems based on Disturbance Observer,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) Vol. 8, No. 4, July 2019. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=168&id=1130 (SCOPUS Journal-Q3)
 1. Tran Xuan Tinh, Pham Tuan Thanh, Dao Phuong Nam, Tran Huy Dung Design of the Optimal Controller using State Feedback for Multi-Motor Drive Systems with Friction, Elastic,” Journal of Science and Technology – Le Quy Don University, 2019, pp. 90-100

2007-2017:

 1. Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P Chi Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid,SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)– volume 04 Issue 1, pp. 7-12, January 2017
 1. Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors,SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)– volume 03 Issue 12, pp. 57-63, Dec 2016
 1. Đào Phương Nam, Nguyn Văn Hưởng, Phạm Văn Đào, Mai Xuân Sinh, Dương Bá Hải ĐăngRobust Control for a DC – DC Converter: A Switched Systems Aproach,” Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san (ACMEC) 07, 2017, tr. 107 – 110 (In English)
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước;Robust Adaptive Cascade controller for a wheeled mobile robotic system”; Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số 07, 2016, pp. 21 – 29 (in Vietnamese)
 1. Đào Phương Nam, Trần Vũ Trung, Nguyễn Thị Việt Hương;High-Order Sliding Approach for Robust Control of a 3-D Overhead Crane System; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, Số 108, 2015, tr. 7 – 12 (In English)
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Đình Hòa, Model Predictive Control based on MultiParametric Programming and Exact Linearization,” Journal of Science & Technology of Thainguyen University, Vol. 07, 2015, pp. 65 – 70 (in Vietnamese)..
 1. Nguyen Thi Viet Huong, Dao Phuong Nam, Nguyen Quang Hung;Research and Implementation of State Observer in Gantry Crane”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số 04, 2014, pp. 25 – 32 (in Vietnamese)
 1. Nguyễn Thị Việt Hương, Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước;Modelling and Using State Observer in Simulation for Gantry Crane”, Journal of Science & Technology of Thainguyen University, Vol. 10, 2013, pp. 27 – 36 (in Vietnamese).
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Phùng Quang; The Improvement of Pole Position estimation of Permanent Magnet – excited synchronous Linear Motors based on force control with adaptive orientation Angle Error”, Journal of Computer Science and Cybernetics of Vietnam Academy of Science and Technology, 2012, pp. 42 - 52 (in Vietnamese).
 1. Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam, Ninh Văn Cường, Lê Ngọc Hưng;Flatness based control structure for linear permanent magnet excited synchronous motor”, Journal of Science & Technology of Vietnam Technical Universities, Vol. 81, 2011, pp. 22 – 26 (in Vietnamese).
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Phùng Quang;  “Control structure with direct decoupling for linear permanent magnet excited synchronous motor”, Journal of Science & Technology of Vietnam Technical Universities, Vol.75, 2010, pp. 44 – 48 (in Vietnamese).
 1. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam;Design a deadbeat controller with inductor current feedback for voltage source with three phases – 4 wires inverter”, Journal of Science & Technology of Vietnam Technical Universities, Vol.77, 2010, pp. 32 – 37 (in Vietnamese).
 1. Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam; “Research of nonlinear Controller Structure for Linear Permanent Excited Synchronous Motor refer to 2 nonlinear Controller Designs”; Journal of Science and Technology Technical Universities, 79B, 2010, pp. 43 – 48
 1. Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam; “Comparative analysis of two nonlinear control designs to control permanent magnet excited synchronous linear motors”, Journal of Computer Science and Cybernetics of Vietnam Academy of Science and Technology, 2010, pp. 341 – 349 (in Vietnamese).
 1. Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam; Control Structure of Voltage Source with Three Phases – 4 wires inverter”, Special Issue-Automation Today Magazine, June, 2007, pp. 51 – 55 (in Vietnamese).
 1. Đào Phương Nam, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Minh Long; Space Vector Modulation  for Voltage Source with Three Phases – 4 wires inverter”, Special Issue-Automation Today Magazine, June, 2007, pp. 55 – 61 (in Vietnamese)

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

2021:

 1. Phuong Nam Dao, Dinh Duong Pham, Xuan Khai Nguyen, Tat Chung NguyenAdaptive Reinforcement Learning Motion/Force Control of Multiple Uncertain Manipulatorsin  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2021 (indexed in SCOPUS – Q3) (Accepted)
 1. Ba Thanh To, Duc Thuan Tran, Phuong Nam DaoControl Design for Two-Channel Missile Systemsin  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2021 (indexed in SCOPUS – Q3) (Accepted)
 1. Ngoc Kien Vu, Hong Quang Nguyen, Kien Trung Ngo, Phuong Nam DaoStudy on Model Reduction Algorithm Based on Schur Analysis” Vol. 1254, pp. 179-188, in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2021 (indexed in SCOPUS – Q3)
 2. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Sliding Mode Control Based Output Feedback Adaptive Dynamic Programming Algorithm for Uncertain Wheel Inverted Pendulum Systems,”  Vol. 1254, pp. 963-972, in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2021 (indexed in SCOPUS – Q3)
 1. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Reinforcement Learning Based Adaptive Optimal Strategy in Robotic Control Systems,” Vol. 1254, pp. 941-951, in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2021 (indexed in SCOPUS – Q3)
 1. Anh-Duc Hoang, Hong-Quang Nguyen, Phuong-Nam Dao, Tien-Hoang Nguyen Output Feedback Adaptive Reinforcement Learning Tracking Control for Wheel Inverted Pendulum Systems,” Vol. 1254, pp. 535-547, in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2021 (indexed in SCOPUS – Q3)

2020:

 1. Trong Tan Do, Duy Tung Le, Phuong Nam Dao, Minh Dinh Bui, Huy Du DaoMathematical Modelling of Thermoacoustic Generator Systems and Simulation Studies”, Vol. 178, pp. 534-540, in Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q4)
 1. Ngoc Trung Dang, Tien Hoang Nguyen, Phuong Nam DaoModified Q-Learning Algorithm with Lifting Method for Discrete-Time Linear Periodic Systems”, Vol. 178, pp. 548-559, in  Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q4)
 1. Tien Hoang Nguyen, Hong Quang Nguyen, Phuong Nam Dao, Nga Thi-Thuy VuOn Robust Control of Permanent Magnet Synchronous Generators Using Robust Integral of Error Sign, Vol. 1284, pp. 156-166, in Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q3)
 1. Dao Phuong Nam*, Nguyen Hoang Ha, Tran Anh Vu, Do Duy Khanh, Nguyen Dinh Khue, Dang Van Trong About Model Separation Techniques and Control Problems of Wheeled Mobile Robots,”, Vol. 1125, pp. 1119-1127, in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q3)

2019:

 1. Nam Dao Phuong, Huy Tran Quang, Anh Dinh Nhat and Quang Nguyen HongCascade Motion/Force Control Strategy of nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy,  February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314502, pp. 118 - 122,  http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)
 1. Nam Dao Phuong, Quang Nguyen Hong and Dong Nguyen MinhTube based robust model predictive control for disturbed nonlinear systems via solving linear matrix inequalities,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy,  February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314503, pp. 60-72, http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)
 1. Zung Nguyen Tien, Nam Dao Phuong, Dich Nguyen QuangModelling and Control Design of a V-Shaped Thermal Actuator System via Partial Derivative Equation Approach,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy,  February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314516, pp. 78-82, http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)
 1. Nguyen Truong Thanh, Pham Ngoc Sam, Dao Phuong Nam,  An Adaptive Backstepping Control for Switched Systems in presence of Control Input Constraint,” in Proc. The 6th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE),  July. 2019 (indexed in SCOPUS)
 1. Dang Ngoc Trung, Dao Phuong Nam, Do Trung Hai Nonlinear Design of Adaptive Controllers for Bilateral Teleoperation Systems with Variable Time Delays,”  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Dao Cu Hung Phi, Tran Nam Anh, Dinh Lam Bao Robust Model Predictive Control based Kinematic Controller for Nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)

2018:

 1. Dao Phuong Nam, Tran Gia Khanh, La Van Truong, Le Duy Tung, Nguyen Van QuyenMulti-Parametric Programming based Cascade Control System for Unmanned Aerial Vehicles,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Valenciennes, France,  February. 2018, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3191484  , pp. 12 – 16,  http://www.icmre.org/images/history/2018/icmre18-scopus.png, ((indexed in SCOPUS))
 1. Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Pham Thanh Loc, Vu Van Dung,Disturbance Observer based Sliding Mode Control for Flexible Joint Manipulator Systems,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Valenciennes, France,  February. 2018,  https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3191481, pp. 01 – 06, http://www.icmre.org/images/history/2018/icmre18-scopus.png ((indexed in SCOPUS))
 1. Dao Phuong Nam, Bui Minh Thang, Nguyen Truong Thanh, Do Trong TanControl Design for a Class of Nonlinear Systems based on External Disturbance Observer,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Valenciennes, France,  February. 2018, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3191482 pp. 01 – 06, http://www.icmre.org/images/history/2018/icmre18-scopus.png, ((indexed in SCOPUS))
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Thi Viet Huong Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3)
 1. Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong QuangA Laguerre Model-Based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Van Huong A New Approach of a Tube Based Output Feedback Model Predictive Control: Control Design for 2D Overhead Crane,” Proc. in ICERA: International Conference on Engineering Research and Applications in Book: Advances in Engineering Research and Application, Volume 63 of the series  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2018 (indexed in SCOPUS)
 1. Tran Xuan Tinh, Pham Tuan Thanh, Tran Van Tuyen, Nguyen Van Tien and Dao Phuong NamA fuzzy adaptive sliding mode controller for uncertain nonlinear multi motor systems,” in Matec Web of Conference, Rusia, 2018 https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/20/matecconf_erzr2018_02013/matecconf_erzr2018_02013.html (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Tran Van Tuyen, Do Trong Tan, Bui Minh Dinh, Nguyen Van HuongAdaptive Optimal Controller for Uncertain Inverted Pendulum System: A Dynamic Programming Approach for Continuous Time System,” in Proc. The 20st International Conference on Automatic Control, Principles and Systems Design, Paris, Feb. 2018
 1. Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Pham Tam Thanh, Le Duy Tung, Tran Hoang AnhGenetic Algorithm and Multi-Parametric Programming  based Cascade Control System for Unmanned Aerial Vehicles,” in Proc. The 20st International Conference on Automatic Control, Principles and Systems Design, Paris, Feb.
 1. Tran Gia Khanh, Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Nguyen Van Huong, Mai Xuan SinhRobust Model Predictive Controller for Uncertain Nonlinear Wheeled Inverted Pendulum Systems: A Tube based Approach,” in Proc. The 20st International Conference on Automatic Control, Principles and Systems Design, Paris, Feb. 2018
 1. Nguyen Thanh Long, Nguyen Van Huong, Dao Phuong Nam, Mai Xuan Sinh, Nguyen Thu Ha, A Simple Approximate Dynamic Programming based on Integral Sliding Mode Control for Unknown Linear Systems with Input Disturbance,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Taipei City, Taiwan, June. 2018 (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Bui Minh Thang, Nguyen Truong Thanh Adaptive Tracking Control for a Boost DC – DC Converter: A Switched Systems Approach,” in Proc.  2018 4th IEEE International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), pp. 702 – 705, HoChiMinh City, Vietnam, Nov. 2018 (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Do Trong TanAdaptive Dynamic Programming based Integral Sliding Mode Control Law for Continuous Time Systems: A Design for Inverted Pendulum,” in Proc. The 2018 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics, Ho Chi Minh City, Feb. 2018 (Accepted)
 1. Pham Tam Thanh, Dao Phuong Nam, Vu Van Tu, Tran Quang Huy, Ngo Minh Tuan  “Robust Control Law using H-infinity for Wheeled Inverted Pendulum Systems,” in Proc. The 2018 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics, Ho Chi Minh City, Feb. 2018

2017:

 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh LongDynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceedings – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Vu Minh VanHigh-Gain Observer based Output Feedback Controller for a Two-Motor Driver System: A Separation Principle Approach,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceedings – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Thi Viet Huong Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,” in Book: Advances in Information and Communication Technology 
  Chapter No: 14, Volume 538 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Trung TyMulti Parametric Programming and Exact Linearization based Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 770 – 775 (index SCOPUS)
 1. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong Nam, Tran Nhat Long, Do Tien Toi, Phan Anh VietFault Detection and Isolation for Robot Manipulator Using Statistics,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 360 – 364 (index SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong and  Pham Thi Viet Huong Robust Control for Buck Converter based on Optimization,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 731 – 735 (index SCOPUS)
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Manh Hung, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam and Nguyen Thanh Long Robust H-infinity Backstepping Control Design of a Wheeled Inverted Pendulum System,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 465 – 471 (index SCOPUS)
 1. Tran Hoang Anh, Nguyen Anh Tung, Nguyen Thanh Binh, Dao Phuong Nam, Vu Van Tu An Adaptive Control Law Against Time – Varying Delays in Bilateral Teleoperation Systems,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 542 – 547 (index SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan TinhOutput feedback Controller using High-Gain Observer in MultiMotor Drive Systems,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 449 – 453 (index SCOPUS)
 1. Pham Van Hau, Dao Phuong Nam, Nguyen Thu Ha, Pham Tam Thanh, Hoang The Hai, Hoang Duc Hanh Asymptotic Stability of the Whole Tractor-Trailer Control System,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 444 – 449 (index SCOPUS)
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam and Cao Thanh Trung An Approach Robust Nonlinear Model Predictive Control with State-dependent Disturbances via Linear Matrix Inequalities,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 439 – 444 (index SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Trung Ty, Pham Van Hau and Nguyen Thanh LongA Cascade Controller for Tracking and Stabilization of Wheeled mobile Robotic Systems,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 305 – 309 (index SCOPUS)
 1. Nguyen Anh Tung, Nguyen Thanh Binh, Tran Hoang Anh, Dao Phuong Nam and Nguyen Minh Dong,  “Synchronization Control of Bilateral Teleoperation Systems by Using Wave Variable Method under Varying Time Delay,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 521 – 525 (index SCOPUS)
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Thi Viet Huong  “Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Proc. The 4th International Conference on Information System Design and  Intelligent Applications, Danang, June 2017 (index SCOPUS)  
 1. Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang  “A Laguerre Model based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Proc. The 4th International Conference on Information System Design and  Intelligent Applications, Danang, June 2017 (index SCOPUS)
 1. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong NamStatistic and Fuzzy Observer based Fault Detection and Isolation for Manipulators,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh LongDynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Proc. The 4th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, Ho Chi Minh City, December. 2017
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Vu Minh Van  “High-Gain Observer based Output feedback Controller for a Two-Motor Drive System: A Separation Principle Approach,” in Proc. The 4th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, Ho Chi Minh City, December. 2017
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh Long, Pham Tam ThanhAdaptive Optimal Control Law for Uncertain Nonlinear Inverted Pendulum System: An Adaptive Dynamic Programing Approach,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Tran Van TuyenAdaptive Sliding Mode Control Law for Uncertain Nonlinear Multi Motor Systems,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh, Duong Ba Hai Dang, Vu Van TuTube-Based Robust Model Predictive Control Law for Uncertain Nonlinear Inverted Pendulum Systems,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017
 1. Nguyen Anh Tung, Nguyen Thanh Binh, Dao Phuong Nam,  “Stability of robust nonlinear model predictive control with input constraint and state – dependent disturbances,Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017) , Hanoi, 05, 2017
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Nhu Hien, Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor based on Multi Parametric Programming and Exact Linearization,” Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017), Hanoi, 05, 2017  
 1. Nguyen Thanh Binh, Pham Duc Dai, Nguyen Duy Long, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam Robust H-infinity Backstepping Control Design of a Wheeled Inverted Pendulum System,” Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017), Hanoi, 05, 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh, Duong Ba Hai Dang Model Reference Robust Adaptive Control for Nonlinear Switched Systems,” The 4th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA 2017), Ho Chi Minh City, December 2017
 1. Đào Phương Nam, Nguyn Văn Hưởng, Phạm Văn Đào, Mai Xuân Sinh, Dương Bá Hải ĐăngRobust Control for a DC – DC Converter: A Switched Systems Aproach,Hội thảo Quốc gia Ứng dụng Công nghệ cao vào Thực tiễn, Hanoi 05/2017 (in English)

2016:

 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Thi Viet Huong Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,on  Proceeding ICTA, pp. 113-122, Dec. 2016 (index SCOPUS).
 1. Tran Anh Vu, Dao Phuong Nam, Pham Viet Huong,Analysis and control design of transformerless high gain, high efficient buck-boost DC-DC converters” in Proc. The 4th 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), pp. 72-77, Nov. 2016 (index SCOPUS).
 1. Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Tran Dinh Thiem, Nguyễn Huu ThietOptimal control for bilateral teleoperation system with variational method in Proceeding of International Conference on Biomedical Engineering (BME-HUST)., pp. 130-135, Oct. 2016 (index SCOPUS)
 1. Vu Hoang Phuong, Nguyen Dinh Ngoc, Tran Anh Dung, Nguyen Van Dua, Le Viet Hung, Dao Phuong NamA control of stand-alone photovoltaic Water Pumping Systems,” in Proc. The AUN/SEED – Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering., pp. 333-338, Nov. 2016
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung and Vu Van Tu On tracking performance in bilateral teleoperation under Time – Varying Delays,” in Proc. The AUN/SEED – Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering., pp. 139 – 144, Nov. 2016
 1. Nguyễn Doãn Phước, Ðào Phương Nam, Nguyễn Thanh Bình, Trần Hoàng AnhÐiều khiển thích nghi hệ Bilateral Teleoperation có xét đến sự thay đổi của trễ truyền thông , Hội nghị Toàn quốc về Cơ kỹ thuật & Tự động hóa lần thứ 2, pp. 131 – 135, (10) 2016
 1. Nguyễn Doãn Phước, Ðào Phương Nam, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Anh TùngPhương pháp biến sóng trong điều khiển hệ Bilateral Teleoperation với trễ truyền thông thay đổi”, Hội nghị Toàn quốc về Cơ kỹ thuật & Tự động hóa lần thứ 2, pp. 136 – 142, (10) 2016

2007-2014

 1. Dao Phuong Nam, Ngo Thi Thu Tinh, Vu Van Binh and Tran Khanh Nguyen, A Robust Adaptive Dynamic Controller for an Uncertain Mobile Robot System,” in Proc. The 7th AUN/SEED – Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering., Oct. 2014, pp. 164 – 170.
 1. Dinh Hoa Nguyen, Phuong Nam Dao, David Banjerd pongchai, “Asurvey on Iterative Learning Control for Multi - Agent Systems in Proc.The 7th AUN/SEED – Net International  Conference on Electrical & Electronic Engineering., Nov. 2014.
 1. Nguyễn Thị Việt Hương, Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước; “Mô hình hóa và mô phỏng cần cẩu treo”; Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc lần thứ 2 – VCCA-2013.
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Phùng Quang; “Xác định vị trí đỉnh cực ban đầu của động cơ tuyến tính loại đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp điều khiển lực đẩy”; Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc lần thứ nhất - VCCA-2011Best Paper Award.
 1. Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam; “Nghiên cứu cấu trúc điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ - kích thích vĩnh cứu dựa trên hai giải pháp điều khiển phi tuyến”; Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr. 33 – 38

 

Phát minh sáng chế