TS. Đỗ Trọng Hiếu

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel: 024-3869-6211                        Email: hieu.dotrong@hust.edu.vn

 

 

giới thiệu

Tiến sỹ Đỗ Trọng Hiếu là giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh tốt nghiệp Tiến sỹ về chuyên ngành Tự động hóa quá trình sản xuất năm 2011 tại Đại học Grenoble, Pháp. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: điều khiển quá trình, điều khiển chống rung, mạng điều khiển không dây.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE4220 Điều khiển logic và PLC.
  • EE4225 PLC và mạng công ngiệp.

        Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Ứng dụng điều khiển loại bỏ nhiễu chủ động (Active Disturbance Rejection Control) trong điều khiển quá trình, điều khiển truyền động.
  • Nghiên cứu triển khai thuật toán điều khiển ADRC trên nền tảng PLC.
  • Nghiên cứu về Structured System, Graph Theory, Wireless Network.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

[1]. Nguyễn Huy Phương, Đỗ Trọng Hiếu, “Lập trình PLC với RSLogix 5000”, 2019.

NXB Khoa học Kỹ thuật

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

1. Tung Lam Nguyen, Trong Hieu Do, Nguyen Hong Quang, “Vibration Suppression Control of a Flexible Gantry Crane System with Varying Rope Length”, Journal of Control Science and Engineering, Vol. 2019.

2. Do Trong Hieu, Nguyen Duy Vinh, Nguyen Tung Lam, “Active Disturbance Rejection Based Approach for Velocity Control of Three-Mass System”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 136, 2019.

3. Do Trong Hieu, Hoang Van Thang, Tran Van Tung, Nguyen Tri Kien, Duong Minh Duc, “A Gantry Crane Control Using ADRC and Input Shaping”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 131, 2019

4. TL Nguyen, MD Duong, TH Do, “A Direct Lyapunov-Backstepping Approach for Stabilizing Gantry Systems with Flexible Cable”, Proceedings of Engineering and Technology Innovation, Vol 8, 2018.

5. Đỗ Trọng Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Tùng Lâm, “An Application of Active Disturbance Rejection Control for a 1 DOF-Flexible Link Manipulator”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Vol. 21, Issue 1, 04.2018.

6. Đỗ Trọng Hiếu, Lê Đức Anh, “Implementation of Active Disturbance Rejection Control in Programmable Logic Controller”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Vol. 20, 12.2017.

7. Đỗ Trọng Hiếu “Application of First-order Active Disturbance Rejection Control for Multivariable Process”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Vol. 17, 12.2016.

8. Christian Commault, Jean-Michel Dion and Trong Hieu Do, “Sensor location and classification for disturbance rejection by measurement feedback”, Automatica, Vol. 47, pp. 2584-2594, 2011.

9. Christian Commault, Jean-Michel Dion, Do Hieu Trinh and Trong Hieu Do, “Sensor classification for the fault detection and isolation, a structural approach”, International Journal of Adaptive Systems and Signal Processing, Vol.25, pp. 1-17, 2011.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

  1. Christian CommaultJean-Michel DionTrong-Hieu Do. “Sensor location for the disturbance rejection by measurement feedback problem” Proceedings of the 4th IFAC Symposium System Structure and Control, 2010.
  2. Christian CommaultJean-Michel DionTrong-Hieu Do. “The disturbance rejection by measurement feedback problem revisited” Proceedings of the 2010 American Control Conference - ACC2010.
  3. Trong-Hieu Do, Christian Commault, Jean-Michel Dion “Sensor Classification for Observability of Structured Systems” Proceedings of 7th Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 2009.
  4. Christian Commault, Jean-Michel Dion, Trong-Hieu Do, Do Hieu Trinh. “Sensor classification for observability preservation under sensor failure” 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, Safe Process 2009.

Phát minh sáng chế