Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

Điểm chuẩn tham khảo Điểm chuẩn tham khảo

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy trong các năm 2016 – 2017 – 2018 và 2019 các ngành/chương trình đào tạo của Viện Điện:

Ngành/Chương trình đào tạo

Mã xét tuyển

Điểm trúng tuyển

2016

2017

2018

2019

Kỹ thuật điện

EE1

25.59

27.25

21

24.28

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

EE2

25.59

27.25

23.9

26.05

Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện

EE-E8

22.65

26.25

23

25.20

 

Chú ý:

Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét tuyển (ĐX) được xác định như sau:

a) Đối với tổ hợp môn KHÔNG CÓ môn chính

ĐX = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

b) Đối với tổ hợp môn môn chính

ĐX = [Môn chính x 2 + Môn 2 + Môn 3]x3/4 + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển

         (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Thông tin điểm chuẩn chi tiết các ngành/và chương trình đào tạo khác và các xác định MÔN CHÍNH hay KHÔNG CÓ MÔN CHÍNH có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.