Đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu

Các Giáo sư và các thầy cô của Bộ môn là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm hoặc thành viên Ban chủ nhiệm của nhiều chương trình trọng điểm về năng lượng và điện lực, nhiều dự án công trình điện lớn của Nhà nước và cấp Bộ từ năm 1980 đến nay:

 1. Công trình đường dây tải điện 500kV Bắc - Trung - Nam.
 2. Tham gia tính toán tư vấn thiết kế:
 • Tính toán phân tích hệ thống, lựa chọn thông số các thiết bị bù CSPK.
 • Đánh giá ổn định và xác định giới hạn công suất chuyển tải.
 • Tính toán quá điện áp, kiểm tra thông số máy cắt 500kV.
 • Tính toán ngắn mạch phục vụ lựa chọn thông số và thiết bị bảo vệ rơle.
 • Tính toán thiết kế hệ thống bảo vệ và điều khiển của đường dây.
 • Tính toán khởi động đóng điện đường dây 500kV vào vận hành.
 1. Nhà máy nhiệt điện Ômôn:
 • Tính toán phân tích hệ thống, đánh giá hiệu quả kinh tế vận hành.
 • Tính toán kiểm tra chế độ lưới điện khu vực miền Tây Nam Bộ.
 1. Trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ:
 • Phân tích lựa chọn các phương án sơ đồ nối điện.
 • Tính toán hệ thống, kiểm tra các chế độ làm việc bình thường và sự cố.
 1. Mạch hai đường dây siêu cao áp 500kV Plâycu - Phú Lâm.
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế đối với hệ thống.
 • Tính toán lựa chọn sơ đồ và thiết bị bù.
 1. Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (tư vấn thiết kế đấu nối)
 2. Nhà máy thủy điện Sơn La:
 • Tính toán thẩm định, so sánh hiệu quả vận hành của nhà máy đối với hệ thống.
 • Tham gia Hội đồng thẩm định các cấp.
 1. Các tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam.
 2. Chủ trì dự án "Xây dựng Luật Điện lực" đầu tiên của Việt Nam.
 3. Tham gia Ban Điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng và điện năng.
 4. Tham gia biên soạn luật điện lực, các quy chuẩn điện trong các hệ thống cung cấp điện và kết nối các nguồn năng lượng tái tạo.
 5. Nghiên cứu ảnh hưởng hệ số cos phi phụ tải (Bộ CT, 2012-2013)
 6. Khởi động đen và khôi phục lưới phân phối (Bộ KHCN, 2012-2014)
 7. Giải pháp tuyển quặng dựa trên KTĐ cao áp (Bộ GDĐT, 2013-2014)
 8. Giải pháp xử lý chất thải điện tử dựa trên KTĐ cao áp (Sở KHCN-HN, 2014-2015)
 9. Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống điện 500kV Việt Nam nhằm phát hiện và cảnh báo nguy cơ rã lưới (Bộ GDĐT, 2015-2016)
 10. Nghiên cứu thiết kế chế tạo cầu dao phân đoạn tự động áp dụng trong lưới điện phân phối nhằm giảm thiểu thời gian ngừng CCĐ (Bộ GDĐT, 2016-2017).
 11. Nghiên cứu đề xuất phương án giảm sự cố do sét cho đường dây 110kV (EVN, NPC, 2016-2017)
 12. Xây dựng hệ thống giám sát diện rộng cho HTĐ Việt Nam (kết hợp với EVN, 2018)
 13. Tính toán mô phỏng ảnh hưởng của tính chất và kích thước vật liệu đến phân bố điện từ của các thiết bị điện – điện tử có xét đến các hiệu ứng nhiệt (Bộ GD-ĐT, 2018-2019)
 14. Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá tổn thất điện năng lưới phân phối điện có sóng hài và các biện pháp khắc phục (EVN, NPC, 2019-2020)