GVC.THS. ĐÀO ĐỨC THỊNH

Giảng viên chính, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 090326841                         Email: thinh.daoduc@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Đào Đức Thịnh là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin Học Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Điều khiển PLC, DCS và SCADA cho quá trình công nghiệp. Truyền thông công nghiệp. Thiết kế hệ nhúng, thiết bị đo và điều khiển. Cảm biến, cảm biến không dây và thiết bị IoT.

Các môn học đảm nhiệm

 • Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp.
 • Đo và điều khiển công nghiệp (CLC).
 • Kỹ thuật đo lường.
 • Mạng cục bộ công nghiệp (CLC).
 • Kỹ thuật cảm biến.
 • Đo lường nâng cao.
 • Mạng tốc độ cao.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Điều khiển PLC, DCS và SCADA cho quá trình công nghiệp.
 • Truyền thông công nghiệp.
 • Thiết kế hệ nhúng, thiết bị đo và điều khiển.
 • Cảm biến, cảm biến không dây và thiết bị IoT.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

KC.05.09/16-20

Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia KC.05: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị lọc dầu tua-bin máy phát và dầu máy biến áp, công suất 6000l/h

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui "A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure", Measurement and Control, 2018
 2. Hoang Si Hong, Nguyen Hai Ha, Dao Duc Thinh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Huy Phuong, Phan Duy Thach (HUST), "Fast response of carbon monoxide gas sensors using a highly porous network of ZnO nanoparticles decorated on 3D reduced graphene oxide", Applied Surface Science Volume. 2018
 3. Cung Thanh Long, Bui Dang Thanh, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Tung," Design and Realization of a Non-destructive Testing Device Operating on Eddy Current Principle", Journal of Science and Technology, Technical Universities, 2017

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế