ThS. Dang Chi Dung

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 024.3869.2511, 0983-178-663

 Email:  dung.dangchi@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Thạc sỹ Đặng Chí Dũng là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: ng dụng các kỹ thuật mới trong điều khiển các Thiết bị đóng cắt và bảo vệ, tối ưu hóa trong thiết kế các Thiết bị đóng cắt và bảo vệ, các công nghệ điều khiển thông minh trong KTCS và iBMS cho các toà nhà.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE3245: Thiết Bị Đóng Cắt Và Bao Vệ
  • EE4083: Chiếu sáng công nghiệp và dân dụng
  • Hệ Thống Cung Cấp Điện Cho Tòa Nhà
  • Kỹ Thuật Chiếu Sáng
  • Thiết Kế Thiết Bị Đóng Cắt Và Bảo Vệ

Sau đại học

 

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều khiển các Thiết bị đóng cắt và bảo vệ.
  • Định hướng 2. Tối ưu hóa trong thiết kế các Thiết bị đóng cắt và bảo vệ.
  • Định hướng 3. Các công nghệ điều khiển thông minh trong KTCS và iBMS cho các toà nhà.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học