Cao học Cao học

Danh sách các đề tài Thạc sĩ dành cho học viên cao học, năm học 2014 - 2015:

Các bạn học viên cao học liên hệ với các thầy/cô giáo hướng dẫn theo địa chỉ email cho trong danh sách, hoặc theo số điện thoại của các Bộ môn chuyên ngành:

1. Bộ môn Điều khiển tự động

  • Văn phòng: C9 - 318
  • Tel: (04) 38 69 29 85

2. Bộ môn Hệ thống điện

  • Văn phòng: C1 - 118
  • Tel:  (04) 38 69 20 09

3. Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp

  • Văn phòng: C1 - 108
  • Tel: (04) 38 69 62 33

4. Bộ môn Thiết bị điện - điện tử

  • Văn phòng: C3 - 106
  • Tel: (04) 38 69 25 11

5. Bộ môn Tự động hóa công nghiệp

  • Văn phòng: C9 - 104
  • Tel: (04) 38 69 23 06