{C}{C}{C}{C}{cke_protected_5}{C}{C}{C}{C}

ThS. CAO THÀNH TRUNG

Giảng viên Bộ môn Điều khiển tự động

 

Tel. 024-3869-2306                    Email: trung.caothanh@hust.edu.vn

 

 Giới thiệu

 

 Thạc Sỹ Cao Thành Trung hiện là giảng viên tại Bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Lý thuyết điều khiển 1
  • Điều khiển quá trình

 

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Fault detection and isolation
  • Fault tolerant control
  • Model predictive control

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Phạm Văn Hùng, Hoàng Minh Sơn*, Cao Thành Trung. “Điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính quá trình phản ứng /tách”. Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2016.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong Nam. “Statistic and Fuzzy Observer based Fault Detection and Isolation for Manipulators,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017.

[2]. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh, Duong Ba Hai Dang and Cao Thanh Trung. “Tube-Based Robust Model Predictive Control Law for Uncertain Nonlinear Inverted Pendulum Systems” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017

[3]. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong Nam, Tran Nhat Long, Do Tien Toi, Phan Anh Viet. “Fault Detection and Isolation for Robot Manipulator Using Statistics,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 360 – 364

[4]. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam and Cao Thanh Trung. “An Approach Robust Nonlinear Model Predictive Control with State-dependent Disturbances via Linear Matrix Inequalities,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 439 – 444

Phát minh sáng chế