Các nhóm nghiên cứu Các nhóm nghiên cứu

STT Nhóm nghiên cứu Thông tin chi tiết
1 Lý thuyết điều khiển và ứng dụng TẠI ĐÂY
2 Điều khiển quá trình công nghệ TẠI ĐÂY
3 Hệ thống điều khiển số và điều khiển nhúng TẠI ĐÂY
4 Hệ thống điều khiển Đa tác tử TẠI ĐÂY
5 Cảm biến và thiết bị đo lường thông minh- Mandevices          TẠI ĐÂY
6 Sóng điện từ và truyền thông không dây   TẠI ĐÂY
7 Xử lý tín hiệu và Ứng dụng  TẠI ĐÂY
8 Mechatronics Engineering (ME Group), Cơ điện tử  TẠI ĐÂY
9 Điện tử công suất - Power Electronic  
10 Lưới điện thông minh TẠI ĐÂY