Sách xuất bản Sách xuất bản

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Xử lý tín hiệu – Tín hiệu, hệ thống tuyến tính, lọc số và DSP

Phạm Thị Ngọc Yến

NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010

2

Hệ thống thông tin công nghiệp

Phạm Thượng Hàn, Bùi Đăng Thảnh, Đào Đức Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn

NXB Giáo dục, tái bản lần 2, 2010

3

Cơ sở Kỹ thuật đo

Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến

NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009

4

Cơ sở MATLAB và ứng dụng

Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

NXB Khoa học Kỹ thuật, tái bản lần thứ 5, 2009

5

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Nguyễn Văn Hòa, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng

NXB Giáo dục, tái bản lần 3, 2009

6

LabVIEW – Thiết bị đo và giao diện người máy

Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Việt Tùng

NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008

7

Điện tử tương tự

Nguyễn Trinh Đường, Lê Hải Sâm, Lương Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Cường

NXB Giáo Dục, 2008

8

Điện tử số

Lương Ngọc Hải, Lê Hải Sâm, Nguyễn Trinh Đường, Nguyễn Quốc Cường, Trần Văn Tuấn

NXB Giáo Dục, 2008

9

Đo và kiểm tra môi trường

Phạm Thượng Hàn

NXB Giáo Dục, 2007

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 9 0 7
Đang online: 144
Hôm nay: 1369
Trong tuần: 1369
Trong tháng: 189671