danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

17. KS. NGUYỄN VĂN THỰC

THÔNG TIN CHUNG

 

KS. NGUYÊN VĂN THỰC

Giảng viên: Cán bộ kỹ thuật

Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email:thuc.nguyenvan@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1: Hướng dẫn thí nghiệm môn Mạch điện 1
  • Môn 2: Hướng dẫn thí nghiệm môn Mạch điện 2
  • Môn 3: Hướng dẫn thí nghiệm môn Trường điện từ
  • Môn 4: Hướng dẫn thí nghiệm môn Mạch và Năng lượng

các hướng nghiên cứu chính

 

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 

Học viên cao học

 

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 2 9 9 5
Đang online: 147
Hôm nay: 747
Trong tuần: 3308
Trong tháng: 105713