danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

20. KS. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

THÔNG TIN CHUNG

 

KS. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Cán bộ thí nghiệm

Bộ môn KỹThuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 0988642058

Email:cuc.nguyenthikim2@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Hướng dẫn thí nghiệm môn  Vi xử lý
  • Môn 2. . Hướng dẫn thí nghiệm môn  Thiết kế hệ thống số
  • Môn 3. . Hướng dẫn thí nghiệm môn  Điện tử tương tự
  • Môn 4. . Hướng dẫn thí nghiệm môn  Điện tử tương tự và số

các hướng nghiên cứu chính

 

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 

Học viên cao học

 

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Phát minh sángchế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 3 0 5 7
Đang online: 139
Hôm nay: 809
Trong tuần: 3370
Trong tháng: 105775