danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

24. THS. LÊ CÔNG CƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 

ThS. LÊ CÔNG CƯỜNG

Giảng viên

Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: cuong.lecong@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Điện tử tương tự
  • Thiết kế hệ thống số
  • Kỹ thuật Vi xử lý

các hướng nghiên cứu chính

  • Hệ thống nhúng
  • IoT
  • Cảm biến không dây

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 

Học viên cao học

 

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

  1. Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Quốc Cường, Lê Công Cường, Vương Tân Phú, Lê Minh Thùy "Thiết kế đầu đọc RFID ở tấn số UHF" Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật-Số 85

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

  1. Nguyễn Tuấn Ninh, Lê Công Cường "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module đo lường điều khiển sử dụng giao thức TCP/IP, ứng dụng trong hệ thống quản lý tòa nhà" Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ 5 - 05/2010
  2. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Công Cường "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module đo lường điều khiển sử dụng công nghệ truyền tin GSM/GPRS" Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ 5 - 05/2010

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 9 5 8
Đang online: 121
Hôm nay: 9015
Trong tuần: 60747
Trong tháng: 132144