danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

07. THS. LÊ THỊ THANH HÀ

THÔNG TIN CHUNG

 

Th.S. LÊ THỊ THANH HÀ

Giảng viên

Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: ha.lethithanh@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Kỹ thuật đo lường

các hướng nghiên cứu chính

  • Nghiên cứu các phướng pháp và kỹ thuật đo lường

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

ĐTĐL.2010T/07

 

ĐTĐL. 2013

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện Việt Nam. Giai đoạn 2.

 

Tham gia

 

Tham gia

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

 

Nghiên cứu sinh

 

Học viên cao học

 

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

  1. Trần Kỳ Phúc, Nguyễn Tiên Phong, Lê Thị Thanh Hà, Monique Pilot. “Mạng noron trong dự báo phụ tải điện ngắn hạn ứng dụng tại Hà nội, ảnh hưởng của các thông số thời tiết”. Hội nghị khoa học KT Đo Lường toàn quốc. 2005
  2. Trần Kỳ Phúc, Lê Thị Thanh Hà. “Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống chuẩn đoán và giám sát kỹ thuật máy biến áp lực trong HTĐ Việt Nam”. Hội nghị khoa học KT Đo Lường toàn quốc. 2005

Sách/Chương sách đã xuất bản)

Tên sách/chương sách1

Nhà xuất bản

  1. Trần Kỳ Phúc, Phạm Hải Bình, Lê Thị Thanh Hà. Chương 1: “The application of parallel monte carlo simulation in the relliability evaluation of composite electric power system”, Trong cuốn: Monte Carlo Simulation Methods, Assessment and Applications”. Nhà xuất bản. 2017.

Nova Science Publishers, Inc. New York

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 3 1 0 3
Đang online: 117
Hôm nay: 855
Trong tuần: 3416
Trong tháng: 105821