danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

19. TS. NGUYỄN VIỆT SƠN

THÔNG TIN CHUNG

 

TS. NGUYỄN VIỆT SƠN

Giảng viên chính

Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: son.nguyenviet@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

 • Lý thuyết mạch điện 1, 2.
 • Trường điện từ.
 • Tương thích điện từ trường.
 • Mạch và năng lượng điện (hệ đào tạo Kỹ sư chất lượng cao)
 • Linear circuit 1, 2 (hệ đào tạo chương trình tiên tiến)
 • Kỹ thuật tương tác người – máy (cao học ngành Khoa học máy tính)
 • Nhiễu và tương thích trường điện từ (cao học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa)

các hướng nghiên cứu chính

 • Điện tử, vi xử lý, vi điều khiển trong bài toán đo lường điều khiển.
 • Xử lý tiếng nói: Nhận dạng, tổng hợp tiếng nói
 • Tương tác người – máy

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

ĐTĐLCN.20/17

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng hệ dịch tự động văn bản tiếng Việt ra tiếng nói Mường, hướng đến áp dụng cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số chưa có chữ viết ở Việt Nam”. Đang thực hiện.

Chủ nhiệm nhánh

23/FIRST/1a/HUST

Dự án cấp Nhà nước “Thiết kế ăng ten linh hoạt và các thiết bị cao tần sử dụng công nghệ in trên các vật liệu mềm phục vụ cho các ứng dụng công nghệ không dây hiện đại”. Thời gian thực hiện: 2018 – 2019.

Tham gia chính

ShootMyMind

Đề tài hợp tác quốc tế “ShootMyMind”. Thời gian thực hiện 2015 – 2016.

Tham gia chính

KC.03.07/11-15

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa thông minh sử dụng tương tác người - máy bằng tiếng nói tiếng Việt trong môi trường có nhiễu”. Thời gian thực hiện 2012 – 2014.

Chủ nhiệm đề tài

ANR Blance APPSy

Đề tài hợp tác quốc tế “Sự bất đối xứng về ngữ âm học và âm vị học trong âm tiết”. Thời gian thực hiện 2010 – 2014.

Tham gia chính

HUST T2015

Đề tài cấp Trường “Nghiên cứu thuật toán tính toán ước lượng hình dáng ống thanh quản từ các giá trị của tần số formant. Ứng dụng trong hệ thống tổng hợp tiếng nói theo phương pháp mô hình cấu âm”. Thời gian thực hiện 2015.

Tham gia chính

10/2011/HĐ-NĐT

Đề tài nghị định thư “Nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong xây dựng hệ thống giám sát, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tại phòng điều trị thông minh”. Thời gian thực hiện 2011 - 2013

Tham gia chính

uLibrary

Đề tài hợp tác quốc tế “Human-system interaction with domestic robots for a modern library”. Thời gian thực hiện 2011 – 2013.

Tham gia chính

ANR Blanc 2009

Đề tài hợp tác quốc tế “Các ngôn ngữ nghèo nguồn tài nguyên Languages PI”. Thời gian thực hiện 2009 – 2012.

Tham gia chính

KC.03.15/06-10

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống tự động hóa thông minh sử dụng tương tác người – máy bằng tiếng nói trong điều khiển”. Thời gian thực hiện 2010 – 2011.

Tham gia chính

ĐTĐL.2009G/42

Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp robot thông minh có khả năng ứng dụng trong khai thác các thông tin đa phương tiện”. Thời gian thực hiện 2010 – 2011.

Tham gia chính

KC01.01/06-10

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt”. Thời gian thực hiện 2007 – 2009.

Tham gia chính

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 • Không có

Học viên cao học

 • Đỗ Quốc Việt, Thạc sỹ khoa học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Nghiên cứu chế tạo modul thu phát tín hiệu nhằm nâng cao điều khiển lưu động UAV”, đang thực hiện.
 • Trần Bình Nhung, Thạc sỹ khoa học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Nhận biết các phụ âm cuối vô thanh trong tiếng Việt sử dụng các tham số giả tần số formant”, 2019.
 • Đinh Mạnh Cường, Thạc sỹ khoa học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt ứng dụng trong tổng đài chăm sóc khách hàng tự động”, 2019.
 • Nguyễn Hằng Phương, Thạc sỹ khoa học ngành Khoa học máy tính, Viện Nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Mô hình hóa đặc tính âm học động cho hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt bằng phần mềm Kaldi và ứng dụng cho việc phân tích sự chuyển tiếp nguyên âm – phụ âm”, 2017.
 • Trần Công Vũ, Thạc sỹ kỹ thuật ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Thiết kế hệ thống quản lý bãi gửi xe oto tự động”, 2013.
 • Nguyễn Văn Hợp, Thạc sỹ khoa học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Nghiên cứu thiết kế bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp”, 2012.
 • Nguyễn Thị Sim, Thạc sỹ khoa học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Tổng hợp nguyên âm tiếng Việt”, 2011.

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

 1. Nguyen, V. H. & Nguyen, V.S. Thiết kế bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp khi có ảnh hưởng của sóng hài bậc cao. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 9: 11-16. 2014.
 2. Nguyen, T. T. M., Nguyen, V. S., & Tran, T. T. H. Designing a hand gesture vocabulary for human - robot interaction applications. Journal of Science and Technology, 83B, 22-29. 2011.
 3. Nguyen, V. S., Castelli, E., & Carré, R. Vietnamese final stop consonants /p, t, k/ described in terms of formant transition slopes. Journal Sino-US English Teaching, volume 7, number 7, July 2010 (serial number 79), pages 39-50, ISSN: 1539-8072. 2010.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 1. Nguyễn Việt Sơn, Trần Bình Nhung. Phân biệt nguyên âm dài và ngắn của tiếng Việt sử dụng tham số “giả tần số formant” SSCF. 2019 Kỷ yếu hội nghị quốc lần thứ XXII về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT). 07 December 2019, Hanoi, Vietnam. 2019.
 2. Thanh Huong Nguyen, Viet Son Nguyen, Tan Phu Vuong. A Flexible Split Ring Resonator-based Dual Band Antenna for Wearable Remote Monitoring Device. 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE). 18-20 July 2018, Hue, Vietnam. 2018.
 3. Nguyen, H. P., Mac, D. K., Castelli, E., & Nguyen, V. S. Automatic speech segmentation for monosyllabic languages using speech intensity features: experiment on minority languages in Vietnam. In Proceedings of the 1st regional conference ONA 2017. Phnompenh, Cambodia. 2017.
 4. Nguyen, T. T., Mac, D. K., Tran, D. D., Nguyen, M. H., Castelli, E., & Nguyen, V. S. Indexing syllable dictionary for non-uniform unit selection speech synthesis: Application on Text-to-speech system on Android devices. In Proceedings of the 1st regional conference ONA 2017. Phnompenh, Cambodia. 2017.
 5. T. T. Bui and V. S. Nguyen. Speech production using an anthropomorphic and acoustic approach. In Proceedings of the 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, (pp.400–404). Hanoi, Vietnam. 2016.
 6. V.S. Nguyen, T. K. Dao, V. T. Nguyen, D. D. Tran, D. K. Mac, T. N. D. Do, and T. N. Nguyen. A Domotic Solution with Vietnamese Speech Interaction. In Proceedings of the 9th regional conference on electrical and electronics engineering, (pp. 258–262). Hanoi, Vietnam. 2016.
 7. Tran, T. A. X., Nguyen, V. S., Castelli, E., & Carré, R. Production and perception of pseudo-V1CV2 outside the vowel triangle: Speech illusion effects. In InterSpeech 2013 (pp. 407-411). Lyon, France. 2013.
 8. Carré, R., Divenyi, P. L., Ferragne, E., Marsico, E., Serniclaes, W., & Nguyen, V. S. Contributions of F1 and F2 to the perception of plosive consonants. In InterSpeech2011 (pp. 2461-2464). Florence, Italy. 2011.
 9. Nguyen, T. T. M., Tran, T. T. H., & Nguyen, V. S. Wizard of OZ for designing hand gesture vocabulary in human - robot interaction. In The 3rd International conference on knowledge and systems engineering (pp. 232-238). Hanoi, Vietnam. 2011.
 10. Nguyen, T. T. M., Pham, N. H., Dong, V. T., Nguyen, V. S., & Tran, T. T. H. A fully automatic hand gesture recognition system for human - robot interaction. In The 2nd international symposium on information and communication technology (pp. 112-119). Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam. 2011.
 11. Nguyen, V. S., Castelli, E., & Carré, R. Production and perception of Vietnamese final stop consonants /p, t, k/. In The second International workshop on spoken languages technologies for under-resourced languages SLTU'10 (pp. 136-141). Penang, Malaysia. 2010.
 12. Nguyen, V. S., Castelli, E., & Carré, R. Production and perception of Vietnamese short vowels in V1V2 context. In InterSpeech2010 (Vol. Accepted, pp. 1533-1536). Makuhari, Chiba, Japan. 2010.
 13. Nguyen, V. S., Carré, R., & Castelli, E. Vietnamese final stop consonants /p, t, k/ described in terms of formant transition slopes. In International Conference on Asian language processing (IALP 2009) (pp. 86-90). Singapore. 2009.
 14. Nguyen, V. S., Carré, R., & Castelli, E. Production and perception of Vietnamese short vowels. In  Acoustical Society of America Meeting (pp. 3509-3514). Paris. 2008.
 15. Nguyen, V. S., Castelli, E., & Carré, R. Locus equation for final stop voiceless consonants /p, t, k/ in Vietnamese language. In Proceedings of the Empirical Methods for Asian Language Processing workshop (pp. 123-132). Hanoi, Vietnam: Pacific Rim International conference on Artificial Intelligence  (PRICAI). 2008.
 16. Nguyen, V. S., & Castelli, E. A speech coding method using an anthropomorphic and acoustic approach. In The proceeding of the 10th conference of oriental chapter of the international coordinating committee on speech database and speech I/O system assessment (O-COCOSDA 2007) (pp. 155-159). Hanoi, Vietnam. 2007.

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 1. Viet-Son Nguyen, “Caracteristiques des voyelles et consonnes finales Vietnamiennes : Aspect statiques et dynamiquesISBN-13: 978-3-8381-7597-3, Maison d’edition Presses Academiques Francophones. 2009.

Maison d’edition Presses Academiques Francophones

Phát minh sáng chế

KHÔNG CÓ


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 2 9 6 5
Đang online: 136
Hôm nay: 717
Trong tuần: 3278
Trong tháng: 105683