danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

03. TS. CUNG THÀNH LONG - Phó trưởng Bộ môn

THÔNG TIN CHUNG

 

TS. CUNG THÀNH LONG

Phó trưởng Bộ môn

Giảng viên

Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: long.cungthanh@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

 • Lý thuyết mạch điện 1 và 2
 • Lý thuyết trường điện từ
 • Mạch tuyến tính 1 và 2
 • Đo và kiểm tra không phá hủy
 • Các phương pháp đo lường tiên tiến
 • Cảm biến và các thiết bị phân tích

các hướng nghiên cứu chính

 • Đo và kiểm tra không phá hủy trên cơ sở điện từ trường
 • Nhận dạng cảm xúc qua các tín hiệu sinh học
 • An toàn thông tin trong các hệ thống điều khiển công nghiệp

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

103.99-2014.31

Nghiên cứu phát triển phương pháp kiểm tra không phá hủy các cấu trúc hàng không nhiều lớp sử dụng kỹ thuật dòng điện xoáy

Chủ nhiệm đề tài

103.02-2014.47

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đốt nóng bề mặt đến đặc trưng của cảm biến hóa học sóng âm bề mặt sử dụng một số vật liệu có cấu trúc nano

Thành viên nghiên cứu

T2014-20

Đo/Kiểm tra không phá hủy các cấu trúc hợp kim hàng không nhiều lớp bằng phương pháp dòng xoáy (dòng Phu-cô)

Chủ nhiệm đề tài

T2005-

Sử dụng PDE tool trong matlab giải các bài toán điện từ trường

Chủ nhiệm đề tài

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 • Nguyễn Đức Dương, Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ an toàn của hệ thống điều khiển phân tán công nghiệp, 2017
 • Nguyễn Thu Hà, , 2017

Học viên cao học

 • Nguyễn Tiến Nam (ĐHBK HN), Tối ưu hóa dữ liệu đầu vào và mô hình phân lớp nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng cảm xúc sử dụng tập dữ liệu sinh học của MIT, 2020 (mới đăng ký, chưa thực hiện)
 • Nguyễn Văn Đưa (ĐHBK HN), Kiểm tra lớp nhạy của cảm biến sóng âm bề mặt (SAW) có cấu trúc đa lớp bằng phương pháp dòng xoáy, hoàn thành 2016
 • Lê Thanh Bằng (ĐHBK HN), Các giải pháp nâng cấp khả năng truyền thông trong hệ thống SCADA các trạm 110kV, hoàn thành 2015
 • Trần Xuân Bách (Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên), Nghiên cứu và thiết kế hệ thống khử SO2 cho các nhà máy sử dụng nhiên liệu than đá tại Việt Nam, hoàn thành 2015

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

 1. Long Thanh Cung, Nam Hoang Nguyen, Pierre Yves Joubert, Eric Vourch, Pascal Larzabal, A model-based approach for inspection of aeronautical multi-layered structures by eddy currents, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Vol. 38 Issue: 1 (2019), pp.382-394.
 2. L.T. Cung, T.D. Dao, P.C. Nguyen, T.D. Bui, A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure, Measurement and Control, 51(5-6), (2018), pp.182-191.
 3. Nguyen Hai Ha, Cung Thanh Long, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue, Nguyen Huy Phuong, Hoang Si Hong, Characteristics of Hydrogen Sensor Based on Monolayer of Pt Nanoparticles Decorated on Single-Layer Graphene, Journal of Electronic Materials, 46(6) (2017), pp.3353-3358.
 4. Cung Thành Long, Bui Dang Thanh, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Tung, Design and realization of a non-destructive testing device operating on eddy current principle, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vol.120, 5 – (2017), pp.47-51.
 5. Cung Thành Long, Hoàng Ngọc Nhân, Quantitative Non-Destructive Evaluation of Aeronautical Multilayer Structures based on a New Inverse Model, Journal of Science and Technology, Military Technical Academy, Vol.152, 2 – (2013), pp.22-33 (in Vietnamese)
 6. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, Eddy current evaluation of air gaps in aeronautical multilayered assemblies using a multi-frequency behavioral model, Measurement, 44(6) (2011), pp.1108-1116.
 7. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, Multi-frequency eddy current NDE of the distance between parts in aeronautical assemblies, Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV) – Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, 35 (2011), pp.288-295.
 8. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, P. Larzabal, Interactions of an eddy current sensor and a multilayered structure, Electronics letters, 46(23) (2010), pp.1550-1551.
 9. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, Approche multifréquence à courants de Foucault pour l’évaluation de l’écartement entre pièces d’un assemblage aéronautique, Instrumentation Mesure Métrologie – Méthodes innovantes en contrôle non destructif, 10(1-2) (2010), pp.33-52.
 10. Cung Thành Long, Nikolaus Bee, Helmut Prendinger, Emotion Recognition in real time using skin conductivity and blood volume pulse signals, Journal of Science and Technology, Technical Universities, (2007) (in Vietnamese).
 11. Cung Thành Long, Vũ Đức Trọng, Design and fabrication of a single-phase electronic watthour-meter – Capability and Solutions, Magazine of Automation Today, (2004) (in Vietnamese).

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 1. Nguyen Thu Ha, Phan Dang Hung, Tran Manh Hung, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thanh Huong, Long Cung Thanh, Hoang Si Hong, A FEM simulation of the influence of the reflector on the response of the passive wireless SAW structure, Vietnam Japan Microwave 2017 Conference, Jun. 13-14, 2017, Hanoi, Vietnam, pp. 99-103.
 2. Long Cung Thanh, Hong Hoang Si, Ninh Nguyen Tuan, Dua Nguyen Van, Interaction between eddy current sensor and ultra-thin multi-layer structure of surface acoustic wave (SAW) sensors, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Nov. 17-18, 2016, Hanoi, Vietnam, pp.191-194.
 3. Hoàng Quý Lãm, Nguyễn Văn Đưa, Cung Thành Long, Cao Xuân Thảo, Đỗ Quốc Đáng, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Đăng Khang, Hoàng Sĩ Hồng, Đo lường điện dung bằng phương pháp tính toán thời gian phóng nạp của tụ điện và ứng dụng cho bài toán đo mức, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 492-498, 2015.
 4. Hoàng Sĩ Hồng, Cung Thành Long, và các tác giả khác, Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp đo mức trên cơ sở sử dụng cảm biến Hall, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 995 – 1001, 2015.
 5. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, P. Larzabal, Evaluation of loose assemblies using multi-frequency eddy currents and neural networks, in the proceeding of the 15th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, ISEM’2011, Naple Italy, 6-9 Sept. 2011, pp.305-306.
 6. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, Multi-frequency eddy current NDE of the distance between parts in aeronautical assemblies, in the proceeding of the 15th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE’2010, Szczecin Poland, 13-16 June 2010, pp.67-68.
 7. T.L. Cung, P.-Y. Joubert, E. Vourch, Evaluation non-destructive d’écartement de pièces dans des assemblages aéronautiques par la méthode des courants de Foucault, Acte du V-ième Colloque Interdisciplinaire en Instrumentation, C2I 2010, Ed. Hèrmes-Lavoisier, Le Mans France, 2010, pp.333-340.
 8. Cung Thành Long, Phạm Thượng Hàn, Hệ thống chẩn đoán kỹ thuật – Cấu trúc và khả năng thực hiện, Hội nghị Đo lường, Điều khiển và Giám sát môi trường, ĐHBK HN, 2004 (in Vietnamese).

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 3 1 2 6
Đang online: 118
Hôm nay: 878
Trong tuần: 3439
Trong tháng: 105844