Sách xuất bản Sách xuất bản

I.Đã xuất bản

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản, năm

1

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Nguyễn Doãn Phước

Bách khoa, 2016

2

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Nguyễn Doãn Phước

Bách khoa, 2012

3

Lý thuyết điều khiển nâng cao. (In lần thứ 3, có sửa đổi và bổ sung)

Nguyễn Doãn Phước

Khoa học và Kỹ thuật, 2009. In lần thứ nhất 2006

4

Lý thuyết điều khiển phi tuyến. (In lần thứ 3, có sửa đổi và bổ sung)

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Hán Thành Trung

Khoa học và Kỹ thuật, 2008. In lần thứ nhất năm 2003

5

Lý thuyết điều khiển tuyến tính. (In lần thứ 4, có sửa đổi và bổ sung)

Nguyễn Doãn Phước

Khoa học và Kỹ thuật, 2009. In lần thứ nhất 2002

6

Hệ mờ, mạng nơron và ứng dụng. (In lần thứ 2, có sửa đổi và bổ sung)

Nguyễn Doãn Phước (đồng chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật, 2005. In lần thứ nhất 2001

7

Nhận dạng hệ thống điều khiển.

(In lần thứ 2, có sửa đổi và bổ sung)

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh

Khoa học và Kỹ thuật, 2005. In lần thứ nhất 2001

8

Lý thuyết điều khiển mờ.

(In lần thứ 4, có sửa đổi và bổ sung)

Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

Khoa học và Kỹ thuật, 2010. In lần thứ nhất 1998

9

Tự động hóa với Simatic S7-300

(In lần thứ 6, có sửa đổi và bổ sung)

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà

Khoa học và Kỹ thuật, 2011. In lần thứ nhất 2000

10

Hệ mờ và ứng dụng

Nguyễn Doãn Phước (đồng chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

11

Tự động hóa với Simatic S7-200

Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

Nông nghiệp, 1997

12

Điều khiển tối ưu và bền vững

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh

Khoa Học Kỹ Thuật, 2000.

13

Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động

Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh

Giáo Dục, 2011

14

Komponentenbasierte Automatisierungssoftware– objektorientiert und anwendungsnah,

Hoàng Minh Sơn, Peter Rieger

Hanser-Verlag, München, 1999.

15

Mạng truyền thông công nghiệp

Hoàng Minh Sơn

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001

16

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

Hoàng Minh Sơn

Bách khoa Hà Nội, 2006.

17

Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelungen

Nguyễn Phùng Quang

Expert Verlag, 1993

18

Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha.

Nguyễn Phùng Quang

Giáo dục, tái bản: 1998

19

Bewegungssteuerungen. Kapitel 3 “Hard- und Softwarerealisierung“

Nguyễn Phùng Quang

Springer, 1998

20

Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelungen

Nguyễn Phùng Quang, J.-A. Dittrich

Expert Verlag, 1999

21

Truyền động điện thông minh.

Nguyễn Phùng Quang, J.-A. Dittrich

Khoa học – Kỹ thuật, tái bản: 2005, 2006

22

MATLAB & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động.

Nguyễn Phùng Quang

NXB Khoa học – Kỹ thuật, tái bản: 2004, 2005, 2006, 2008

23

Vector Control of Three-Phase AC Machines – System Development in the Practice.

Nguyễn Phùng Quang, J.-A. Dittrich

Springer Berlin Heidelberg, 2nd Edition 2015

24

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại – Quyển I: Hệ tuyến tính

Nguyễn Thương Ngô

Khoa Học Kỹ Thuật, 2006.

25

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại – Quyển II: Hệ xung số

Nguyễn Thương Ngô

Khoa Học Kỹ Thuật, 2009.

26

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại – Quyển III: Hệ phi tuyến, hệ ngẫu nhiên

Nguyễn Thương Ngô

Khoa Học Kỹ Thuật, 2003

27

Lý thuyết điều khiển tự động Tập I

Phạm Công Ngô

 Khoa Học Kỹ Thuật, 2005.

28

Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Phạm Công Ngô

Giáo Dục, 2007

 

II. Chuẩn bị xuất bản

1.Đỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà và Hoàng Minh Sơn (2019). Tín hiệu và hệ thống với Matlab. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. (Dự kiến xuất bản T10/2019)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 8 4 1
Đang online: 134
Hôm nay: 1303
Trong tuần: 1303
Trong tháng: 189605