Giới thiệu chung Giới thiệu chung

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Văn phòng: 311-C9

Điện thoại: 024 38 692 985, Email: SEE-DAC@hust.edu.vn, Facebook: https://www.facebook.com/svdktd/

 

Bộ môn Điều khiển tự động (ĐKTĐ) được thành lập năm 1976, từ một bộ môn nhỏ với hơn 10 cán bộ, với số lượng kỹ sư đào tạo chỉ từ 10-20 KS/năm đến nay đã thành một bộ môn với 18 cán bộ và số lượng đào tạo kỹ sư hàng năm đã lên tới hơn 100KS/năm và khoảng 20 thạc sỹ.

Bộ môn ĐKTĐ có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực điều khiển tự động và tự động hoá. Bộ môn đào tạo các kỹ sư, thạc sỹ kỹ thuật và tiến sỹ chuyên ngành điều khiển tự động và tự động hoá. Đào tạo đảm bảo chất lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn là truyền thống và mục tiêu hàng đầu của bộ môn.

Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những công tác được bộ môn chú trọng và coi đó là  nhiệm vụ trọng yếu thứ hai sau nhiệm vụ đào tạo. Các công trình do các cán bộ của bộ môn đã được công bố ở các hội nghị khoa hội nghị khoa học quốc tế và trong nước, ở các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước.