Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

07. TS. Đào Phương Nam

THÔNG TIN CHUNG

 

 

TS. ĐÀO PHƯƠNG NAM

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

SĐT: 0983.565.147

Email: nam.daophuong@hust.edu.vn

 

MÔN HỌC 

 • Đại học:
  • Lý thuyết điều khiển 1
  • Lý thuyết điều khiển 2
  • Điều khiển hệ điện cơ
  • Điều khiển hệ Euler - Lagrange (EL)
  • Tín hiệu và Hệ thống
  • Điều khiển Mờ và Mạng Nơron
 • Sau Đại học:
  • Điều khiển tối ưu và bền vững
  • Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
Các phương pháp tính trong lý thuyết điều khiển tối ưu

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Ứng dụng học tăng cường (Reinforcement Learning) trong điều khiển các hệ Robotics (Tay máy, Bilateral Teleoperators, Cooperating Manipulators, Mobile Robots,…);
 • Phương pháp Tối ưu, Điều khiển dự báo trong các hệ Robotics (Tay máy, Bilateral Teleoperators, Cooperating Manipulators, Mobile Robots,…);
 • Điều khiển Thích nghi-Bền vững trong các hệ Robotics (Tay máy, Bilateral Teleoperators, Cooperating Manipulators, Mobile Robots,…);

DỰ ÁN/ĐỀ TÀI ĐÃ THAM GIA

Mã số

Tên dự án/đề tài

Vị trí

T2017-PC-105

Điều khiển dự báo thích nghi-bền vững cho các phương tiện chuyển động (Đề tài Cấp Trường - Đã nghiệm thu)

Chủ nhiệm

T2016-PC-181

Nghiên cứu giải pháp câp nguồn cho hệ thống quan trắc và điều khiển hỗ trợ cho nuôi trồng theo phương pháp Aquaponic từ năng lượng mặt trời (Đề tài Cấp Trường - Đã nghiệm thu)

Chủ nhiệm

T2015-051

Điều khiển tối ưu và cận tối ưu cho hệ máy bay trực thăng không người lái (UAV). (Đề tài Cấp Trường - Đã nghiệm thu)

Chủ nhiệm

T2013-32

Khảo sát khả năng sử dụng lý thuyết tối ưu trong điều khiển hệ cơ điện tử (Đề tài Cấp Trường - Đã nghiệm thu)

Chủ nhiệm

T2009-199

Thiết kế, chế tạo bàn thí nghiệm phục vụ nghiên cứu điều khiển máy điện không đồng bộ (Đề tài Cấp Trường - Đã nghiệm thu)

Chủ nhiệm

SÁCH/CHƯƠNG SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Tên sách/chương sách

NXB

 1. Dang Ngoc Trung, Dao Phuong Nam, Do Trung Hai Nonlinear Design of Adaptive Controllers for Bilateral Teleoperation Systems with Variable Time Delays,”  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Dao Cu Hung Phi, Tran Nam Anh, Dinh Lam Bao, Robust Model Predictive Control based Kinematic Controller for Nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems,  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)
 1. Chapter “Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Advances in Engineering Research and Application, Volume 63 of the series  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2018 (Indexed SCOPUS)
 1. Chapter “Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3) (in English).
 1. Chapter “A Laguerre Model-Based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3).
 1. Chapter 3 “High-Gain Observer–Based Sliding Mode Control of Multimotor Drive Systems,” in Book: Adaptive Robust Control Systems, InTech Publishing 2018.
 1. Chapter “Dynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3).
 1. Chapter “High-Gain Observer based Output Feedback Controller for a Two-Motor Driver System: A Separation Principle Approach,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017  (ISI Proceeding – Q3).
 1. Chapter No: 14 Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,” in Book: Advances in Information and Communication Technology, Volume 538 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3).

Springer, Intech

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Tạp chí khoa học

2020:

 1. Yen-Chen Liu, Phuong-Nam Dao, and Kai Yong Zhao, On Robust Control of Nonlinear Teleoperators under Dynamic Uncertainties with Variable Time Delays and without Relative Velocity,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 16, Issue. 2, February-2019, (SCIE Journal – Q1).
 2. Phuong-Nam Dao, Yen-Chen Liu, Adaptive Reinforcement Learning Strategy with Sliding Mode Control for Unknown and Disturbed Wheeled Inverted Pendulum,” International Journal of Control, Automation and Systems, 2020. (SCIE Journal – Q2) (Accepted).
 3. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Phuong-Nam Tran, Hai-Yen Tran Adaptive Dynamic Programing based Optimal Control for a Robot Manipulator,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), Vol. 11, No. 3, 2020. (SCOPUS Journal – Q2).
 4. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Nhat Tung Nguyen, Adaptive Dynamic Programing Algorithm for Uncertain Nonlinear Switched Systems,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) (SCOPUS Journal – Q2) (Accepted).

2019:

 1. Nguyen Van Tinh, Hoang Thi Thuong, Pham Minh Tuan, Dao Phuong Nam.A Gaussian wavelet network-based robust adaptive tracking controller for a wheeled mobile robot with unknown wheel slips,” International Journal of Control, Vol. 92, Issue 11, pp. 2681-2692, 2019. (SCI Journal – Q1)
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam*, Nguyen Hong Quang. An Adaptive Backstepping Trajectory Tracking Control of a Tractor Trailer Wheeled Mobile Robot,” International Journal of Control, Automation and Systems,  Vol. 17, No. 2, pp.465-473, 2019. (SCIE Journal – Q2)
 1. Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh. “Multi parametric model predictive control based on laguerre model for permanent magnet linear synchronous motors” International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) (IJECE, ISSN: 2088-8708), Vol 9, No. 2, April 2019. (SCOPUS Journal – Q2).
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong and Do Trong Tan. “Adaptive Dynamic Programming based Integral Sliding Mode Control Law for Continuous Time Systems: A Design for Inverted Pendulum Systems,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), Vol. 8, No. 2, March 2019. (SCOPUS Journal)
 1. Pham Tam Thanh, Dao Phuong Nam, Vu Van Tu, Tran Quang Huy and Nguyen Van Huong. “Robust Control Law using H-infinity for Wheeled Inverted Pendulum Systems,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) Vol. 8, No. 3, May 2019 (SCOPUS Journal).
 1. Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Nguyen Van Huong and Pham Thanh Loc. A Finite-Time Sliding Mode Controller Design for Flexible Joint Manipulator Systems based on Disturbance Observer,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), Vol. 8, No. 4, July 2019 (SCOPUS Journal)
 1. Tran Xuan Tinh, Pham Tuan Thanh, Dao Phuong Nam, Tran Huy DungDesign of the Optimal Controller using State Feedback for Multi-Motor Drive Systems with Friction, Elastic,” Journal of Science and Technology – Le Quy Don University, 2019, pp. 90-100

2007-2017:

 1. Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P Chi. “Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid,” SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Volume 04 Issue 1, pp. 7-12, January 2017
 1. Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan. Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors,” SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Volume 03 Issue 12, pp. 57-63, Dec 2016
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Văn Đào, Mai Xuân Sinh, Dương Bá Hải Đăng. Robust Control for a DC – DC Converter: A Switched Systems Aproach,” Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san (ACMEC) 07, 2017, tr. 107 – 110 (In English)
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước.Robust Adaptive Cascade controller for a wheeled mobile robotic system”; Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số 07, 2016, pp. 21 – 29 (in Vietnamese)
 1. Đào Phương Nam, Trần Vũ Trung, Nguyễn Thị Việt Hương. “High-Order Sliding Approach for Robust Control of a 3-D Overhead Crane System”; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, Số 108, 2015, pp. 7 – 12
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Đình Hòa. “Model Predictive Control based on MultiParametric Programming and Exact Linearization,” Journal of Science & Technology of Thainguyen University, Vol. 07, 2015, pp. 65 – 70 (in Vietnamese).
 1. Nguyen Thi Viet Huong, Dao Phuong Nam, Nguyen Quang Hung. “Research and Implementation of State Observer in Gantry Crane”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số 04, 2014, pp. 25 – 32 (in Vietnamese)
 1. Nguyễn Thị Việt Hương, Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước. “Modelling and Using State Observer in Simulation for Gantry Crane”, Journal of Science & Technology of Thainguyen University, Vol. 10, 2013, pp. 27 – 36 (in Vietnamese).
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Phùng Quang. “The Improvement of Pole Position estimation of Permanent Magnet – excited synchronous Linear Motors based on force control with adaptive orientation Angle Error”, Journal of Computer Science and Cybernetics of Vietnam Academy of Science and Technology, 2012, pp. 42 - 52 (in Vietnamese).
 1. Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam, Ninh Văn Cường, Lê Ngọc Hưng. “Flatness based control structure for linear permanent magnet excited synchronous motor”, Journal of Science & Technology of Vietnam Technical Universities, Vol. 81, 2011, pp. 22 – 26 (in Vietnamese).
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Phùng Quang.  “Control structure with direct decoupling for linear permanent magnet excited synchronous motor”, Journal of Science & Technology of Vietnam Technical Universities, Vol.75, 2010, pp. 44 – 48 (in Vietnamese).
 1. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam. “Design a deadbeat controller with inductor current feedback for voltage source with three phases – 4 wires inverter”, Journal of Science & Technology of Vietnam Technical Universities, Vol.77, 2010, pp. 32 – 37 (in Vietnamese).
 1. Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam. “Research of nonlinear Controller Structure for Linear Permanent Excited Synchronous Motor refer to 2 nonlinear Controller Designs”; Journal of Science and Technology Technical Universities, 79B, 2010, pp. 43 – 48
 1. Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam. “Comparative analysis of two nonlinear control designs to control permanent magnet excited synchronous linear motors”, Journal of Computer Science and Cybernetics of Vietnam Academy of Science and Technology, 2010, pp. 341 – 349 (in Vietnamese).
 1. Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam. “Control Structure of Voltage Source with Three Phases – 4 wires inverter”, Special Issue-Automation Today Magazine, June, 2007, pp. 51 – 55 (in Vietnamese).
 1. Đào Phương Nam, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Minh Long. “Space Vector Modulation  for Voltage Source with Three Phases – 4 wires inverter”, Special Issue-Automation Today Magazine, June, 2007, pp. 55 – 61 (in Vietnamese)

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

2020:

 1. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Sliding Mode Control based Output Feedback Adaptive Dynamic Programming Algorithm for  Uncertain Wheel Inverted Pendulum Systems,” in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q3) (Accepted)

 1. Phuong-Nam Dao, Hong-Quang Nguyen, Reinforcement Learning based Adaptive Optimal Strategy in Robotic Control Systems,” in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q3) (Accepted)

 1. Anh-Duc Hoang, Hong-Quang Nguyen, Phuong-Nam Dao, Tien-Hoang Nguyen Output Feedback Adaptive Reinforcement Learning Tracking Control for Wheel Inverted Pendulum Systems,” in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS – Q3) (Accepted)

 1. Dao Phuong Nam*, Nguyen Hoang Ha, Tran Anh Vu, Do Duy Khanh, Nguyen Dinh Khue, Dang Van Trong About Model Separation Techniques and Control Problems of Wheeled Mobile Robotic Systems,” in  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2020 (indexed in SCOPUS)

2019:

 1. Nam Dao Phuong, Huy Tran Quang, Anh Dinh Nhat and Quang Nguyen HongCascade Motion/Force Control Strategy of nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy,  February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314502, pp. 118 - 122,  http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)

 1. Nam Dao Phuong, Quang Nguyen Hong and Dong Nguyen MinhTube based robust model predictive control for disturbed nonlinear systems via solving linear matrix inequalities,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy,  February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314503, pp. 60-72, http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)

 1. Zung Nguyen Tien, Nam Dao Phuong, Dich Nguyen QuangModelling and Control Design of a V-Shaped Thermal Actuator System via Partial Derivative Equation Approach,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy,  February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314516, pp. 78-82, http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)

 1. Nguyen Truong Thanh, Pham Ngoc Sam, Dao Phuong Nam,  An Adaptive Backstepping Control for Switched Systems in presence of Control Input Constraint,” in Proc. The 6th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE),  July. 2019

 1. Dang Ngoc Trung, Dao Phuong Nam, Do Trung Hai Nonlinear Design of Adaptive Controllers for Bilateral Teleoperation Systems with Variable Time Delays,”  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)

 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Dao Cu Hung Phi, Tran Nam Anh, Dinh Lam Bao Robust Model Predictive Control based Kinematic Controller for Nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems  Lecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2019 (indexed in SCOPUS)

2018:

 1. Dao Phuong Nam, Tran Gia Khanh, La Van Truong, Le Duy Tung, Nguyen Van Quyen. Multi-Parametric Programming based Cascade Control System for Unmanned Aerial Vehicles,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering, Valenciennes, France,  Feb. 2018, pp. 12 – 16 (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Pham Thanh Loc, Vu Van Dung, “Disturbance Observer based Sliding Mode Control for Flexible Joint Manipulator Systems,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering, Valenciennes, France,  Feb. 2018, pp. 1–6. (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Bui Minh Thang, Nguyen Truong Thanh, Do Trong Tan. Control Design for a Class of Nonlinear Systems based on External Disturbance Observer,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering, Valenciennes, France,  February. 2018, pp. 01 – 06. (indexed in SCOPUS)
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Thi Viet Huong. “Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3)
 1. Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang. A Laguerre Model-Based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Van Huong. A New Approach of a Tube Based Output Feedback Model Predictive Control: Control Design for 2D Overhead Crane,” Proc. ICERA: International Conference on Engineering Research and Applications in Book: Advances in Engineering Research and Application, Volume 63 of the series  Lecture Notes in Networks and Systems, Springer International Publishing 2018 (indexed in SCOPUS)
 1. Tran Xuan Tinh, Pham Tuan Thanh, Tran Van Tuyen, Nguyen Van Tien and Dao Phuong Nam. A fuzzy adaptive sliding mode controller for uncertain nonlinear multi motor systems,” in Matec Web of Conference, Rusia, 2018. (indexed in SCOPUS)
 1. Dao Phuong Nam, Tran Van Tuyen, Do Trong Tan, Bui Minh Dinh, Nguyen Van Huong. Adaptive Optimal Controller for Uncertain Inverted Pendulum System: A Dynamic Programming Approach for Continuous Time System,” in Proc. the 20st International Conference on Automatic Control, Principles and Systems Design, Paris, Feb. 2018.
 1. Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Pham Tam Thanh, Le Duy Tung, Tran Hoang Anh Genetic Algorithm and Multi-Parametric Programming  based Cascade Control System for Unmanned Aerial Vehicles,” in Proc. The 20st International Conference on Automatic Control, Principles and Systems Design, Paris, Feb. 2018.
 1. Tran Gia Khanh, Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh.Robust Model Predictive Controller for Uncertain Nonlinear Wheeled Inverted Pendulum Systems: A Tube based Approach,” in Proc. The 20st International Conference on Automatic Control, Principles and Systems Design, Paris, Feb. 2018.
 1. Nguyen Thanh Long, Nguyen Van Huong, Dao Phuong Nam, Mai Xuan Sinh, Nguyen Thu Ha, “A Simple Approximate Dynamic Programming based on Integral Sliding Mode Control for Unknown Linear Systems with Input Disturbance,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Taipei City, Taiwan, June 2018.
 1. Dao Phuong Nam, Bui Minh Thang, Nguyen Truong Thanh. Adaptive Tracking Control for a Boost DC – DC Converter: A Switched Systems Approach,” in Proc.  2018 4th IEEE International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), pp. 702 – 705, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nov. 2018.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Do Trong Tan. Adaptive Dynamic Programming based Integral Sliding Mode Control Law for Continuous Time Systems: A Design for Inverted Pendulum,” in Proc. The 2018 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics, Ho Chi Minh City, Feb. 2018.
 1. Pham Tam Thanh, Dao Phuong Nam, Vu Van Tu, Tran Quang Huy, Ngo Minh Tuan  Robust Control Law using H-infinity for Wheeled Inverted Pendulum Systems,” in Proc. The 2018 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics, Ho Chi Minh City, Feb. 2018.

2017:

 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh Long.Dynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceedings – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Vu Minh Van.High-Gain Observer based Output Feedback Controller for a Two-Motor Driver System: A Separation Principle Approach,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceedings – Q3)
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Thi Viet Huong.Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,in Book: Advances in Information and Communication Technology 
  Chapter No: 14, Volume 538 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3)
 1. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong Nam.Statistic and Fuzzy Observer based Fault Detection and Isolation for Manipulators,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh Long. Dynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Proc. The 4th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, Ho Chi Minh City, December 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Vu Minh Van  High-Gain Observer based Output feedback Controller for a Two-Motor Drive System: A Separation Principle Approach,” in Proc. The 4th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, Ho Chi Minh City, December 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh Long, Pham Tam Thanh. Adaptive Optimal Control Law for Uncertain Nonlinear Inverted Pendulum System: An Adaptive Dynamic Programing Approach,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Tran Van Tuyen. Adaptive Sliding Mode Control Law for Uncertain Nonlinear Multi Motor Systems,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh, Duong Ba Hai Dang, Vu Van Tu. Tube-Based Robust Model Predictive Control Law for Uncertain Nonlinear Inverted Pendulum Systems,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Trung Ty. “Multi Parametric Programming and Exact Linearization based Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 770 – 775.
 1. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong Nam, Tran Nhat Long, Do Tien Toi, Phan Anh Viet. “Fault Detection and Isolation for Robot Manipulator Using Statistics,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 360 – 364.
 1. Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong and  Pham Thi Viet Huong. “Robust Control for Buck Converter based on Optimization,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 731 – 735.
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Manh Hung, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam and Nguyen Thanh Long. “Robust H-infinity Backstepping Control Design of a Wheeled Inverted Pendulum System,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 465 – 471.
 1. Tran Hoang Anh, Nguyen Anh Tung, Nguyen Thanh Binh, Dao Phuong Nam, Vu Van Tu. “An Adaptive Control Law Against Time – Varying Delays in Bilateral Teleoperation Systems,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 542 – 547.
 1. Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh. “Output feedback Controller using High-Gain Observer in MultiMotor Drive Systems,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 449 – 453.
 1. Pham Van Hau, Dao Phuong Nam, Nguyen Thu Ha, Pham Tam Thanh, Hoang The Hai, Hoang Duc Hanh. “Asymptotic Stability of the Whole Tractor-Trailer Control System,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 444 – 449.
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam and Cao Thanh Trung. “An Approach Robust Nonlinear Model Predictive Control with State-dependent Disturbances via Linear Matrix Inequalities,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July 2017, pp. 439 – 444.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Trung Ty, Pham Van Hau and Nguyen Thanh Long “A Cascade Controller for Tracking and Stabilization of Wheeled mobile Robotic Systems,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 305 – 309
 1. Nguyen Anh Tung, Nguyen Thanh Binh, Tran Hoang Anh, Dao Phuong Nam and Nguyen Minh Dong.  “Synchronization Control of Bilateral Teleoperation Systems by Using Wave Variable Method under Varying Time Delay,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 521 – 525
 1. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Thi Viet Huong.  “Robust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Proc. The 4th International Conference on Information System Design and  Intelligent Applications, Danang, June 2017
 1. Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang.  “A Laguerre Model based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Proc. The 4th International Conference on Information System Design and  Intelligent Applications, Danang, June 2017
 1. Nguyen Anh Tung, Nguyen Thanh Binh, Dao Phuong Nam,  Stability of robust nonlinear model predictive control with input constraint and state – dependent disturbances,” Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017), Hanoi, 05, 2017
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Nhu Hien, Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor based on Multi Parametric Programming and Exact Linearization,” Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017), Hanoi, 05, 2017.
 1. Nguyen Thanh Binh, Pham Duc Dai, Nguyen Duy Long, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam. “Robust H-infinity Backstepping Control Design of a Wheeled Inverted Pendulum System,” Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017), Hanoi, 05, 2017.
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh, Duong Ba Hai Dang. “Model Reference Robust Adaptive Control for Nonlinear Switched Systems,” The 4th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA 2017), Ho Chi Minh City, December 2017
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Văn Đào, Mai Xuân Sinh, Dương Bá Hải Đăng. Robust Control for a DC – DC Converter: A Switched Systems Aproach,” Hội thảo Quốc gia Ứng dụng Công nghệ cao vào Thực tiễn, Hanoi 05/2017 (in English)

2016:

 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Thi Viet Huong. Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,” in  Proceeding ICTA, pp. 113-122, Dec. 2016.
 1. Tran Anh Vu, Dao Phuong Nam, Pham Viet Huong, Analysis and control design of transformerless high gain, high efficient buck-boost DC-DC converters, in Proc. The 4th 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), pp. 72-77, Nov. 2016.
 1. Vu Hoang Phuong, Nguyen Dinh Ngoc, Tran Anh Dung, Nguyen Van Dua, Le Viet Hung, Dao Phuong Nam. “A control of stand-alone photovoltaic Water Pumping Systems,” in Proc. The AUN/SEED – Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering, pp. 333-338, Nov. 2016
 1. Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung and Vu Van Tu. On tracking performance in bilateral teleoperation under Time – Varying Delays,” in Proc. The AUN/SEED – Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering, pp. 139 – 144, Nov. 2016
 1. Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Tran Dinh Thiem, Nguyễn Huu Thiet. Optimal control for bilateral teleoperation system with variational method, in Proceeding of International Conference on Biomedical Engineering (BME-HUST), pp. 130-135, Oct. 2016
 1. Nguyễn Doãn Phước, Ðào Phương Nam, Nguyễn Thanh Bình, Trần Hoàng Anh. “Ðiều khiển thích nghi hệ Bilateral Teleoperation có xét đến sự thay đổi của trễ truyền thông”, Hội nghị Toàn quốc về Cơ kỹ thuật & Tự động hóa lần thứ 2, pp. 131 – 135, (10) 2016.
 1. Nguyễn Doãn Phước, Ðào Phương Nam, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Anh Tùng “Phương pháp biến sóng trong điều khiển hệ Bilateral Teleoperation với trễ truyền thông thay đổi”, Hội nghị Toàn quốc về Cơ kỹ thuật & Tự động hóa lần thứ 2, pp. 136 – 142, (10) 2016.

2007-2014

 1. Dao Phuong Nam, Ngo Thi Thu Tinh, Vu Van Binh and Tran Khanh Nguyen, “A Robust Adaptive Dynamic Controller for an Uncertain Mobile Robot System,” in Proc. The 7th AUN/SEED – Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering, Oct. 2014, pp. 164 – 170.
 1. Dinh Hoa Nguyen, Phuong Nam Dao, David Banjerd pongchai. “A survey on Iterative Learning Control for Multi-Agent Systems”, in Proc. of the 7th AUN/SEED – Net International  Conference on Electrical & Electronic Engineering, Nov. 2014.
 1. Nguyễn Thị Việt Hương, Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước. “Mô hình hóa và mô phỏng cần cẩu treo”, Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc lần thứ 2 – VCCA-2013.
 1. Đào Phương Nam, Nguyễn Phùng Quang. “Xác định vị trí đỉnh cực ban đầu của động cơ tuyến tính loại đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp điều khiển lực đẩy”, Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc lần thứ nhất - VCCA-2011, Best Paper Award.
 1. Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam. “Nghiên cứu cấu trúc điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ - kích thích vĩnh cứu dựa trên hai giải pháp điều khiển phi tuyến”; Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr. 33 – 38.

Phát minh/Sáng chế

 

         

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 0 4 7
Đang online: 218
Hôm nay: 4298
Trong tuần: 46836
Trong tháng: 113805