Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

14. ThS. Đoàn Thị Thu Hà

 THÔNG TIN CHUNG

 

 

ThS. Đoàn Thị Thu Hà

Cán bộ PVGD

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-62985

Email: ha.doanthithu@hust.edu.vn

 

 

các môn HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

  • Điều khiển quá trình
  • Lý thuyết điều khiển tự động I, II
  • Tín hiệu và hệ thống

hướng nghiên cứu chính

  • Lý thuyết điều khiển
     

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 7 0 4 2
Đang online: 123
Hôm nay: 9099
Trong tuần: 60831
Trong tháng: 132228